Afrikansk svinepest sprer seg

Litauiske veterinærmyndigheter meldte 24. januar om to tilfeller av afrikansk svinepest på villsvin nær Vilnius ved grensen til Russland.

Foreløpig er det ikke funnet noen klar smittekilde for utbruddene.

I Russland og Ukraina har det vært utbrudd både hos ville og tamme svin i løpet av de siste årene. Felles for disse utbruddene er at de settes i sammenheng med fôring av svin med infiserte matvarer.

Afrikansk svinepest har aldri vært påvist i Norge. Den er svært smittsom og er en av de mest tapsbringende for svineholdet. Mistanke om afrikansk svinepest skal rapporteres til Mattilsynet umiddelbart. Det er ingen effektiv vaksine mot afrikansk svinepest.

Afrikansk svinepest smitter ikke til mennesker.

”Sjukdommen er på frammarsj, og er nå i vårt handelspolitiske nærområde. Det er grunn til å minne om at ulovlig innførsel av kjøttprodukter representerer en stor risiko for introduksjon av smitte til norske svinehold. Restriksjoner på handel og persontrafikk i norske svinebesetninger må følges,” sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

 

Til toppen