Historisk arkiv

Nye 30 millioner til krisen på Afrikas Horn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Tørken på Afrikas Horn er bekymringsfull og kritisk. Omfanget av krisen vil bli verre enn først antatt. Vi har derfor besluttet å øke det norske bidraget med 30 millioner til totalt 263 millioner kroner, sier utenriksminister Støre.

- Tørken på Afrikas Horn er bekymringsfull og kritisk. Omfanget av krisen vil bli verre enn først antatt. Vi har derfor besluttet å øke det norske bidraget med 30 millioner til totalt 263 millioner kroner. Vi skal bidra, men hele verdenssamfunnet må nå respondere raskt for å unngå at denne krisen utvikler seg til å bli enda verre, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre

Strømmen av mennesker på flukt fra tørken i Somalia øker. Hver dag kommer tusenvis til flyktningleirene i Etiopia og Kenya. Situasjonen inne i Somalia blir stadig verre og mange flykter også til hovedstaden Mogadishu.

- Dette er den mest alvorlige sultkatastrofen i verden akkurat nå. Det er en varslet krise. Den går ut over mennesker som er rammet av to katastrofer på en gang; både konflikt og tørke. Akkurat nå er det viktig å redde liv, men vi må ikke glemme at klimaendringer gjør katastrofer som dette verre, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

FN rapporterte tidligere at mer enn 10 millioner mennesker på Afrikas Horn mangler mat. Tall som legges fram av FN i disse dager viser at krisen har et enda større omfang og enkelte områder blir nå omtalt som hungersnødrammede. Situasjonen er særdeles dramatisk i det sørlige Somalia.

- Det er viktig at det internasjonale samfunn stiller opp med nødhjelp. Sammen med våre samarbeidspartnere vil Norge nå gjør det vi kan for å bidra til å lindre nøden på Afrikas Horn. Vi er i løpende kontakt med myndighetene i de berørte landene, samtidig gjør konflikten i Somalia hjelpearbeidet der komplisert, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Det nye bidraget på 30 millioner kroner kommer i tillegg til de nærmere 233 millionene som allerede er bevilget. Det bringer Norges totale bidrag opp i 263 millioner kroner. Den største andelen av det nye bidraget vil gå til FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) og deres arbeid for  beskyttelse av flyktninger. Norge bidro tidlig i år med omlag 200 millioner kroner til de viktigste humanitære aktørene på Afrikas Horn, inkludert FNs nødhjelpsfond.

 
Til red.: Utenriksminister Jonas Gahr Støre er i dag på AUFs sommerleir på Utøya og er tilgjengelig for kommentarer om pressemeldingen der. 
 
 
Til toppen