Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Agder Energi Vannkraft AS gis tillatelse til økt regulering i Skjerkevatn ved riving av gamle og bygging av nye dammer i Åseral

Agder Energi Vannkraft AS gis tillatelse til økt regulering i Skjerkevatn ved riving av gamle og bygging av nye dammer i Åseral.

Agder Energi Vannkraft AS gis tillatelse til økt regulering i Skjerkevatn ved riving av gamle og bygging av nye dammer i Åseral.

Agder Energi Vannkraft AS har i dag fått tillatelse til riving av den eksisterende dammen i Skjerkevatn og de fire dammene i Nåvatn. Samtidig gis det tillatelse til bygging av nye dammer ved Skjerkevatn med utvidet regulering.

Regjeringen er svært opptatt av mulighetene for økt regulerbar kraft i vår fornybarproduksjon. Magasinhevingen i Skjerkevatn på 23 meter vil gi en produksjonsøkning på 43 gigawattimer (GWh) per år. Det tilsvarer årsforbruket til rundt 2150 hustander Det oppnås en god ressursutnyttelse ved å utvide eksisterende magasin og nytte allerede etablert infrastruktur i dette området. I vurderingen har vi vektlagt at denne utbyggingen skjer i et vassdrag som fra før er betydelig påvirket av regulering., sier olje- og energiminister Tord Lien.

Dammene som nå kan rives, har vært gjenstand for revurdering etter damsikkerhetsforskriften med krav om meget omfattende og kostbar rehabilitering. Formålet med tiltakene er derfor først og fremst å oppfylle de sikkerhetsmessige krav. De eksisterende dammenes kulturhistoriske verdi skal dokumenteres for ettertiden.

Samtidig er det foretatt revisjon av de konsesjonsvilkårene som gjelder Skjerkevatn, Nåvatn og Ørevatn, og det er fastsatt et samlet manøvreringsreglement for Mandalsvassdraget. Ved behandlingen av søknad om utvidelse av Skjerka kraftverk m.m (Åseralprosjektene), vil manøvreringsreglementet bli gjenstand for ny behandling, samtidig som andre fremsatte krav da vil få en samlet vurdering av konsesjonsmyndigheten.

Til toppen