Utanriksministeren deltek på eit ministermøte i Barentsrådet

Sted: Tromsø

Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på eit ministermøte i Barentsrådet.

Sjå eigen presseinformasjon

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02