Utanriksministeren deltek på eit nordisk-baltisk utanriksministermøte

Sted:

Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek digitalt på eit nordisk-baltisk utanriksministermøte (NB8).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02