Utanriksministeren har eit møte med NGO-forum

Sted:

Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte (digitalt) med NGO-forum for mellom anna å diskutere Hurdalsplattformas målsetjing om å styrke FN-systemet. (Dette møtet er utsett).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02