Utanriksministeren deltek på årets AUF-leir

Sted: Utøya

Utanriksminister Anniken Huitfeldt held ei innleiing på årets sommarleir for AUF.

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Eirin Kjær, mobil 92 29 59 15