Utanriksministeren deltek på eit møte i Stortingets europautval

Sted: Stortinget

Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på eit møte i Stortingets europautval. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02