Giverlandsmøte for Palestina (AHLC) i New York

- Jeg er glad for å se at det er gjort fremskritt siden giverlandsmøtet i Brussel i vår, trass i de vanskelige politiske forholdene. Det leveres blant annet mer strøm og vann til Vestbredden. Den palestinske selvstyremyndigheten har også redusert budsjettunderskuddet. Dette er viktig for befolkningen, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksminister Brende ledet giverlandsmøtet i Ad Hoc Liaison Committee (AHLC) som finner sted i New York 18. september med FN som vertskap. Palestinske myndigheter var representert ved visestatsminister Ziad Abu Amr og finansminister Shukri Bishara. Regionalminister Tzachi Hanegbi ledet den israelske delegasjonen. I tillegg var representanter fra de største giverlandene, inkludert EUs høyrepresentant Mogherini og USAs spesialutsending Jason Greenblatt og flere ministre fra regionen tilstede.   Giverne uttrykte stor uro over utviklingen på bakken. De drøftet hvordan en mest mulig effektivt kan gi videre støtte til palestinsk institusjonsbygging og skape mer vekst i den palestinske økonomien i en krevende tid.

Det ble særlig uttrykt bekymring over de forverrede forholdene for de to millionene innbyggerne i Gaza. Partene ble oppfordret til å ivareta befolkningens behov på en bedre måte. - Tilgang til grunnleggende behov i Gaza, som strøm, vann og medisiner, kan ikke hindres på grunn av en politisk konflikt, fortsetter Brende.  

Palestinske myndigheter har redusert budsjettunderskuddet med bedre budsjettstyring og økt skatteinngang. Giverne la vekt på viktigheten av ytterligere reformer på palestinsk side og å øke inntektene som overføres fra Israel. Palestinerne understreket også behovet for mer budsjettstøtte.  

På møtet la det norske formannskapet ved utenriksminister Brende frem forslag til hvordan den palestinske økonomien bør styrkes i tiden fremover.  

Giverlandsgruppen uttrykte klar støtte til gjenoppstart av fredsprosessen for å løse de utestående sluttstatusspørsmålene. Møtet ønsket også velkommen det egyptiske initiativet for å gjenopprette palestinske myndigheters kontroll over Gaza.  

Mandatet til AHLC er å understøtte fredsprosessen og legge forholdene til rette for å realisere to-statsløsningen. AHLC er det eneste internasjonale forumet der begge parter deltar i dialog med giverne og det internasjonale samfunnet. De siste årene har giverlandsgruppen møttes to ganger i året.

Til toppen