Møte i giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) 2. juni

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide ledet i dag et videomøte i giverlandsgruppen for Palestina (AHLC). EUs høyrepresentant Josep Borrell var med-vert. Fra palestinsk side deltok statsminister Mohammad Shtayyeh og finansminister Shukri Bishara. Fra Israel deltok utenriksråd Yuval Rotem. På møtet deltok en rekke ministre fra sentrale giverland og regionen.

På møtet advarte flere land mot israelsk annektering av deler av Vestbredden og understreket at en slik handling vil være i strid med folkeretten og svekker muligheten for en forhandlet to-statsløsning. Det ble også reist spørsmål ved konsekvensene av president Abbas’ uttalelse om at han vil avslutte samarbeidet og suspendere avtaler med Israel. Giverne bekreftet på møtet sitt fortsatte engasjement og støtte til AHLC-arbeidet. Samtidig legger den negative politiske dynamikken begrensninger på effektiv giverinnsats.

- Sentrale givere, inkludert Norge, har i dag uttrykt bekymring over ensidige uttalelser og tiltak som suspensjon av avtaler og anneksjon. Dette kan gjøre det mer utfordrende å løse konflikten, og kan svekke effekten av giverinnsatsen og givernes vilje til å bidra. På AHLC-møtet i dag kom Norge og flere andre givere med en klar oppfordring til partene om å gjenoppta forhandlinger, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Møtet diskuterte tiltak som kan styrke den palestinske økonomien og innrettingen på giverinnsatsen til palestinerne fremover, blant annet i lys av de betydelige utfordringene de palestinske selvstyremyndighetene står overfor i kjølvannet av covid-19.

- Partene og giverne har reagert raskt for å håndtere koronakrisen, og det er viktig at det lovende samarbeidet som er etablert mellom partene videreføres. Fellesinnsatsen viser at det er mulig å oppnå reelle fremskritt dersom partene samarbeider, sier utenriksministeren.

I sitt innlegg oppfordret utenriksministeren giverne til å øke sin støtte til de palestinske selvstyremyndighetene og andre tiltak i de palestinske områdene. Hun oppfordret også partene til å løse de utestående økonomiske spørsmålene og videreutvikle avtaler seg imellom.

***

Giverlandsgruppen for Palestina ble etablert i 1993 etter den første Oslo-avtalen, og har som mål å legge et institusjonelt og økonomisk grunnlag for en forhandlet to-statsløsning. Dette er det eneste internasjonale forumet der begge parter i konflikten deltar i dialog med giverne og det internasjonale samfunnet om to-statsløsningen og palestinsk statsbygging.

Les utenriksminister Ine Eriksen Søreides oppsummering her.

Hør utenriksministeren fra møtet i videoen under.