Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

AIM Norway stiftet som aksjeselskap

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Aerospace Industrial Maintenance Norway (AIM Norway) ble i dag stiftet som aksjeselskap av Forsvarsdepartementet. Ved at det nå åpnes for en bredere eierstruktur i AIM Norway kan selskapet ta nye viktige steg i det internasjonale forsvarsmarkedet. Forsvarsdepartementet arbeider nå med å finne strategiske partnere som kan være med på å videreutvikle selskapet og bidra til ytterligere synergieffekter i forsvarsindustrien.

Omdanning til aksjeselskap

AIM Norway har siden omdannelsen fra Luftforsvarets Hovedverksted Kjeller i 2011 vært organisert som et statsforetak eid av staten ved Forsvarsdepartementet. AIM Norway leverer i dag vedlikeholds- og modifikasjonstjenester på fly, helikoptre, komponenter og bakkeutstyr til Forsvaret og andre kunder. Stortinget vedtok i juni 2016 å omdanne statsforetaket til et aksjeselskap, samtidig som regjeringen fikk fullmakt til å redusere statens eierandel i selskapet.

Ekspedisjonssjef Anders Melheim, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og seniorrådgiver Endre Alvestad Folden.
Ekspedisjonssjef Anders Melheim, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og seniorrådgiver Endre Alvestad Folden. Foto: Marita Hundershagen, FD

- Omdanningen til aksjeselskap er en ny viktig milepæl for AIM Norway. Selskapet har siden opprettelsen lyktes med å utvikle seg til å bli en relevant aktør i forsvarsindustrien. Gjennom omdannelsen til aksjeselskap gis AIM Norway nå bedre rammevilkår ved at selskapet kan søke privat kapital og kompetanse, og at eierstrukturen kan tilpasses til det beste for selskapet på lang sikt, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. 

Omdanningen skjer i samsvar med Lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap. Aksjeselskapets formål vil fortsatt være å drive vedlikehold og oppgradering av materiell, primært innen luftmilitær virksomhet og annen naturlig tilhørende virksomhet. Viktige satsingsområder for AIM Norway er blant annet motorvedlikehold til de nye kampflyene F-35 og Norges nye redningshelikoptre.

Strategiske partnere

Stortinget har gitt regjeringen fullmakt til å redusere eierskapet i AIM Norway AS gjennom salg av aksjer eller andre transaksjoner. Staten skal inneha en eierandel på minimum 50 prosent.

- AIM Norway opererer nå i større grad i sterk internasjonalt konkurranse på forretningsmessige prosjekter som krever store investeringer. Forsvarsdepartementet som eier ser derfor et behov for å søke strategiske partnere som både kan være med på å videreutvikle selskapets kommersielle drift og evne til å ta tunge investeringer på viktige forretningsområder for selskapet fremover. Vi jobber nå aktivt med å følge opp Stortingets fullmakt og finne strategiske partnere som er til det beste både for selskapet og eier, avslutter forsvarsministeren.

For henvendelser, ta kontakt med pressevakt i Forsvarsdepartementet på tlf. 23 09 60 11 eller [email protected]