Statssekretær Jakobsen deltek på eit ekstraordinært møte i Global Education Meeting

Sted:

Statssekretær Aksel Jakobsen deltek digitalt på eit ekstraordinært møte i Global Education Meeting (GEM). Siktemålet med møtet er å rette merksemda mot utdanningskrisa som følgje av covid-19.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83