Statssekretær Jakobsen deltek på eit Nupi-webinar

Sted:

Statssekretær Aksel Jakobsen deltek på eit webinar i regi av Noregs utanrikspolitiske institutt (Nupi), European Council on Foreign Relations (ECFR), den sør-afrikanske NGOen African Center for Constructive Resolution of Conflict (Accord). Tema er covid-19 og gjeldssituasjonen i Afrika.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02