Aksepts hagefest

Statsminister Erna Solbergs hilsen på Aksepts hagefest i Oslo, 27. juni 2017.

Statsministeren taler på Aksepts hagefest på Grünerløkka i Oslo.
Statsministeren taler på Aksepts hagefest på Grünerløkka i Oslo. Foto: Statsministerens kontor

Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen, det er utrolig hyggelig å være her i kveld.

For 30 år siden så Liv Fisknes, gateprest i Kirkens Bymisjon, at mange aidssyke mennesker ikke hadde noe sted å gjøre av seg, og at de manglet støtte og omsorg i sin vanskelige situasjon. Aksept så dagens lys.

Ett år tidligere stod Henki Hauge Karlsen for første gang frem med sin hiv-diagnose og fortalte sin historie. Det var for mange av oss vårt første møte med hiv og aids.

Aksept har i disse 30 årene bidratt sterkt til at vi i dag vet mer om hiv og aids. Kunnskap, mestring og omsorg er sentralt i deres arbeid. Livet med hiv er noe helt annet i dag, både for den det gjelder og for alle rundt. Med nye medisiner har hiv gått fra å være noe man dør av til noe man lever med.

For å styrke det hiv-forebyggende arbeidet har vi nylig innført PrEP. Det er et viktig tiltak for å redusere hiv-smitte blant den gruppen som har størst risiko for å bli smittet. Norge er det første landet i Norden som tilbyr PrEP gratis.

I tillegg er lovverket rundt HIV oppdatert for å speile de medisinske fremskrittene.

Over 6000 personer lever med hiv i Norge. Mange hiv-positive er lite åpne om sin diagnose. Dette gjelder i enda større grad blant dem som har migrasjonsbakgrunn. Det er fortsatt skam og tabu.

Derfor er det arbeidet dere gjør så viktig. Jeg deler Aksepts visjon om at mennesker som lever med hiv skal ha et godt liv i nære relasjoner og i samfunnet.

Denne hagefesten er også et stort solidaritetsarrangement, for Aksept arbeider ikke bare for mennesker med hiv og aids i Norge, men gjør en viktig innsats også i mange andre land.

Vi skal ikke akseptere at mennesker med hiv og aids blir avvist og ikke får den hjelpen de trenger. Vi akseptere at vi er forskjellige og at vi alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og til å bidra ut fra egne forutsetninger.

Tusen takk for den jobben dere gjør for at vi skal forstå mer og være rausere med hverandre. Dere gir omsorg og mestring slik at enda flere kan leve gode liv som seg selv.

Gratulerer med jubileet! Kos dere videre i kveld. 

Til toppen