Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 9. februar 2018

Vedlagt følger omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 9. februar 2018.

Her kan du lese omtale av rettsaktene (pdf).

Til toppen