Finn aktuelt

Viser 181-200 av 25737 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Tenestetilbodet til trafikantane held fram i Levanger

  01.07.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen,

 • Tenestetilbodet til trafikantane held fram i Sandnessjøen og Leknes

  01.07.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen,

 • Tenestestaden for trafikantane held fram i Nordfjordeid

  01.07.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen,

 • Regjeringa vil sikre gode tenester for trafikantar i heile landet

  01.07.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen,

 • Ny undersøkingsstyresmakt for Forsvaret

  01.07.2020 Nyheit Forsvarsdepartementet

  Statens havarikommisjon for Forsvaret vart oppretta i 2017 for å undersøke ulykker og hendingar i Forsvaret. Regjeringa har vedteke at undersøkingsstyresmakta for Forsvaret skal overførast til Statens havarikommisjon for transport (SHT) frå i dag 1.

 • Tilpasser eksamen til de nye lærerplanene i skolen

  01.07.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  - Til høsten møter elevene en skole med nye læreplaner, og mange fag fornyes. Derfor gjør vi også noen endringer i vurdering og eksamensordningene nå. Vi har lyttet til innspillene fra sektoren, og de mener vi trenger et bedre kunnskapsgrunnlag på

 • Nett-tv

  Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren

  01.07.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Invitasjon til pressekonferanse onsdag 1. juli klokka 1400 om koronasituasjonen.

 • 20 millioner til programmering i skolen

  01.07.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  46 kommuner, 6 fylkeskommuner og 6 friskoler får støtte til å kjøpe inn nytt programmeringsutstyr. Pengene skal brukes til å kjøpe utstyr slik at lærere kan bruke programmeringskompetansen sin i klasserommet.

 • Nå kan bedrifter og organisasjoner få støtte for å ta permitterte tilbake i jobb

  01.07.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  Arbeidsgivere som tar permitterte ansatte tilbake i jobb kan søke tilskudd for å få dekket lønnskostnader for juli og august. Tilskuddssøknadene leveres på lonnstilskudd.no fra oktober.

 • Endringer i au pair-regelverket og DNA-testing i familieinnvandringssaker trer i kraft

  30.06.2020 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Fra 1. juli 2020 kan vertsfamilier som utnytter en au pair, bli varig utestengt fra au pair-ordningen. Det innebærer de aldri vil kunne få au pair igjen

 • Ny midlertidig lov og forskrift om innreiserestriksjoner trer i kraft 1. juli

  30.06.2020 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Fra 1. juli 2020 trer ny midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, og tilhørende forskrift, i kraft. Den nye loven og forskriften erstatter forskrift om bortvisning mv. av hensyn til folkehelsen, som

 • Endringer i forskrift om nettregulering og energimarkedet

  30.06.2020 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Endringene klargjør reglene om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet i tråd med endringene i energiloven vedtatt i 2016.

 • Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2020 på Arbeids- og sosialdepartementets områder

  30.06.2020 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Her er en oversikt over regelendringer fra 1. juli 2020 på Arbeids- og sosialdepartementets ansvarsområder.

 • Presseinvitasjon: Næringsministeren til Vestfold, Agder og Rogaland

  30.06.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Iselin Nybø (V) gjestar Tønsberg og Kristiansand torsdag 2. juli og Egersund 3. juli for å møte næringslivet.

 • FAO utarbeider retningslinjer for å redusere mat-tap og matsvinn

  30.06.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FAO har satt ned en arbeidsgruppe som skal sluttføre arbeidet med globale retningslinjer for å redusere mat-tap og matsvinn. Arbeidsgruppa består av deltakere fra alle de regionale gruppene i FAO, fra forvaltningen og fra akademia. Norge deltar som

 • Persontogtilbud på Østfoldbanen og Gjøvikbanen: Konkurransen om Trafikkpakke 4 utsettes

  30.06.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Togtrafikken har blitt hardt rammet av koronapandemien. Med færre reisende har billettinntektene falt, og det er usikkert hvordan etterspørselen etter togreiser blir fremover. Denne uforutsigbarheten øker risikoen ved å gjennomføre konkurransen om

 • Samferdselsministeren til Innlandet 1. juli 2020

  30.06.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Knut Arild Hareide reiser til Innlandet for å delta på åpning av ny E6-strekning, befare vei- og jernbaneprosjekter, møte lokalpolitikere og næringsliv, og motta et surfebrett. Pressen er velkommen til delta på å være med på

 • Verdien av SDØE er beregnet til 1044 milliarder kroner

  30.06.2020 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) er per 1.1.2020 verdsatt til 1044 milliarder kroner, en reduksjon på 49 milliarder kroner siden 2018. Det viser en verdivurdering Rystad Energy har utført på oppdrag fra Olje- og

 • Norge bidrar med 1,75 milliarder kroner til Syria og nabolandene

  30.06.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Krigen i Syria har forårsaket enorme lidelser og ødeleggelser. Sivilbefolkningen i Syria og nabolandene er avhengig av humanitær bistand. Derfor opprettholder Norge et høyt nivå på støtten, og vi vil i 2020 bidra med 1,75 milliarder kroner, sier

 • Finansering av utsatte humaniorafag skal avklares i styringsmeldingen

  30.06.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  I september 2019 leverte en ekspertgruppe under ledelse av professor Einar Lie sin rapport om utsatte humaniorafag. Utvalget anbefalte en "beredskapsløsning" hvor det helt unntaksvis gis ekstra midler til fag på masternivå som oppfyller visse

Til toppen