Finn aktuelt

Viser 181-200 av 23684 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nytt besøkssenter om rovdyr til Koppang i Hedmark

  18.12.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Det nye Besøkssenter Rovdyr i Hedmark skal ligge i Koppang i Stor-Elvdal kommune. Det er klart etter at Klima- og miljødepartementet har behandlet en klage på Miljødirektoratets vedtak i saken.

 • Slår sammen vannregioner

  18.12.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet har vedtatt endringer i vannforskriften. Disse vil tre i kraft 1. januar 2020.

 • Nye styremedlemmer ved Høgskolen i Innlandet

  18.12.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styremedlemmer ved Høgskolen i Innlandet for perioden 1. januar 2020 til 31. juli 2023.

 • Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye langtidsplanen?

  18.12.2019 Nyhet Forsvarsdepartementet

  I forbindelse med at regjeringen arbeider med en ny langtidsplan for forsvarssektoren, hentes det inn råd fra flere hold. I dag har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) lagt frem rapporten «Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye

 • Tidspunkter for nøkkeloverrekkelser i departementene

  18.12.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  I forbindelse med endringene i regjeringen er det lagt opp til nøkkeloverrekkelser i departementene etter følgende oppsett.

 • Endringar blant dei politiske rådgivarane

  18.12.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Etter endringane i regjeringa i dag, fråtrer Bjørn Siem Knudsen som politisk rådgivar for olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

 • Endringar blant statssekretærane

  18.12.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  I samband med endringane i regjeringa i dag, er det i statsråd gjort endringar blant statssekretærane.

 • Nett-tv

  Endringar i regjeringa

  18.12.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kronprinsregenten har i ekstraordinært statsråd i dag gjort endringar i regjeringa.

 • Presseinvitasjon: Samferdselsministeren til veiåpning, jernbanestart og rassted torsdag 19. desember

  18.12.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Jon Georg Dale skal til Telemark, Buskerud og Vestfold torsdag 19. desember. Statsråden deltar på veiåpningen av E134 Gvammen-Århus, fyrer av første salve for anleggsstart på jernbaneprosjektet Drammen-Kobbervikdalen og besøker

 • Presseinformasjon: Kronprinsen besøker Kenya og Mosambik i februar

  18.12.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kronprins Haakon besøker Kenya og Mosambik 10.-13. februar 2020. Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og digitaliseringsminister Nikolai Astrup ledsager kronprinsen.

 • Statsministeren varsler endringer i regjeringen

  18.12.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  I et ekstraordinært statsråd på Slottet i dag 18. desember kl. 11.45, vil det bli gjort endringer i regjeringen.

 • Noreg og Færøyane er einige om ein kvoteavtale for fisket i 2020

  18.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Kvotane som vi byttar til oss med Færøyane er viktig for norske fiskarar. Eg synest det er bra at vi har fått på plass ein avtale som gir norske fiskarar kvoter og adgang i færøysk sone også i 2020, seier fiskeri- og sjømatminister Harald T.

 • Flyambulanseberedskap i Nord-Norge

  18.12.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helseminister Bent Høie presenterte i dag onsdag tiltak for å sikre og øke beredskapen i luftambulansetjenesten i Nord-Norge.

 • Fylkesnytt fra Oslo og Viken 4/2019

  18.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Oslo og Viken er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om en felles handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken.

 • Barn født tidlig på året gjør det bedre på skolen

  18.12.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Elever som er født sent på året går ut av grunnskolen med dårligere karakterer enn andre elever og får lavere skår på nasjonale prøver, viser en ny analyse fra Utdanningsdirektoratet. Forskjellene reduseres desto eldre elevene blir. - Skolen må være

 • Forsvarsministeren vil at Forsvaret skal bli flinkere til å bruke teknologi

  17.12.2019 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen møtte i dag flere teknologitopper fra forsvarssektoren. Han fikk råd om hvordan Forsvaret kan bli bedre til å utnytte både eksisterende og ny teknologi.

 • Endringer i lover og forskrifter fra og med 1.1.2020 fra Arbeids- og sosialdepartementet

  17.12.2019 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Her er en oversikt over regelendringer fra og med 1. januar 2020 på Arbeids- og sosialdepartementets ansvarsområder.

 • Høring – endringer i hvitvaskingsloven og -forskriften

  17.12.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet sender i dag på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet om endringer i hvitvaskingsloven og -forskriften. Til høringen følger også et notat utarbeidet av Finans Norge om norske finansforetaks mulighet til å dele

 • FAO hyller Europas ambisjoner om skoggjenoppretting

  17.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Generaldirektøren i FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) QU Dongyu, hyllet i dag EUs løfte om å oppnå klimanøytralitet innen 2050 og roste forpliktelsene til å beskytte og gjenopprette verdens skoger, da han møtte Det europeiske

 • EØS-komiteens beslutninger i 2019

  17.12.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2019 (pr. 13. desember).

Til toppen