Finn aktuelt

Viser 181-200 av 29767 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Styret i Eksportstrategirådet på plass

  01.07.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Arvid Moss blir styreleder og Kathrine Myhre blir nestleder for styret for Eksportstrategirådet som offisielt opprettes 1. juli.

 • Nye ordninger for å fornye offshore- og nærskipsflåten

  01.07.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Kondemneringsordningene skal bidra til å fornye den norske skipsflåten med flere klimavennlige skip. Nå utvider regjeringen ordningen til offshoreskip, i tillegg til at det opprettes et kondemneringstilskudd på to millioner kroner per foretak.

 • Noreg tek over ordførarskapet i Austersjørådet 1. juli

  01.07.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Frå og med i dag leier Noreg samarbeidet i Austersjørådet. I løpet av formannskapsåret vil Noreg prioritere samarbeid om grøn omstilling i industri og transport, auka involvering av sivilsamfunn og ungdom, samfunnstryggleik, arbeid mot handel med

 • Høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven (fortetting, transformasjon, utbyggingsavtaler mv)

  01.07.2021 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Høring med høringsfrist 1. november 2021

 • Signerte nytt strategidokument for Joint Expeditionary Force

  01.07.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsministrene fra de ti landene som deltar i Joint Expeditionary Force (JEF) har signert et nytt strategidokument for den multinasjonale styrken.

 • Regjeringen fordeler nye 100 millioner kroner til bredbånd

  01.07.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Regjeringen fordeler nå 100 millioner kroner ekstra til bredbånd i distriktene, for å bidra til at alle innbyggere og virksomheter i Norge skal få tilgang til høyhastighetsnett. Denne tilleggsbevilgningen vil legge til rette for ytterligere

 • Nå skal samiske interesser konsulteres

  01.07.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fra og med 1. juli gjelder nye regler for konsultasjoner mellom offentlige myndigheter og samiske interesser. Det stiller krav til kommunene og fylkene om å organisere sin saksbehandling slik at lovreglene om konsultasjoner blir fulgt opp i praksis.

 • Høring – IFRS 17 Forsikringskontrakter

  01.07.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag om tilpasning av årsregnskapsforskriftene for forsikringsforetak til nye internasjonale regnskapsstandarder for forsikringskontrakter (IFRS 17). Høringsfristen er 1. oktober.

 • Eksportfinansiering Norge er klar for å bistå næringslivet

  01.07.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  GIEK og Eksportkreditt Norge er historie. Nå er det Eksportfinansiering Norge (Eksfin) bedriftene skal kontakte om statlig eksportfinansiering.

 • Strengere regler for hyblifisering

  01.07.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fra 1. juli blir det strengere regler for hyblifisering i eierseksjonssameier. Den som som ønsker å bygge om en leilighet til hybler, må nå få godkjenning fra årsmøtet.

 • Teknisk jordbruksavtale 2021 – 2022

  01.07.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet fastsatte 30. juni 2021 teknisk jordbruksavtale for perioden 2021 - 2022.

 • Styrker innsatsen mot moderne slaveri

  01.07.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Over 40 millioner mennesker er i dag ofre for ulike former for tvangsarbeid eller tvangsekteskap. Nå lanserer regjeringen en ny strategi som skal motarbeide at mennesker blir utsatt for moderne slaveri. - Å holde mennesker i ulike former for slaveri

 • Foreslår strengere regler for utenlandsfinansiering av trossamfunn

  01.07.2021 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Tros- eller livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet skal kunne nektes tilskudd. Nå sender regjeringen et forslag til lovbestemmelse på høring.

 • Alle EU/EØS-land aksepterer koronasertifikat ved reiser

  01.07.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Når EU-forordningene om koronasertifikat trer i kraft i dag, 1. juli, er alle EU/EØS-land forpliktet til å akseptere koronasertifikat som bevis på gjennomgått sykdom, vaksinering eller negativ test ved reiser. Koronasertifikatet må være koblet til

 • Delrapport om gjenoppbyggingen av kulturlivet overlevert til Kulturdepartementet

  01.07.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Grunn til stor optimisme for kultursektoren, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja

 • Nå forsvinner plikten til å fratre ved særaldersgrensen

  01.07.2021 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  1. juli oppheves plikten arbeidstakere med særaldersgrenser har til å fratre stillingen ved oppnådd aldersgrense.

 • Beslutning om systemviktige finansforetak

  01.07.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag besluttet at DNB ASA, Kommunalbanken AS og Nordea Eiendomskreditt AS skal anses som systemviktige finansforetak i Norge, i tråd med råd fra Finanstilsynet.

 • Flere verktøy for å hindre lønnstyveri

  01.07.2021 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  1. juli får Arbeidstilsynet nye verktøy i kampen mot arbeidslivskriminalitet og lønnstyveri.

 • Styrking av varslervernet

  01.07.2021 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Fra 1. juli får Diskrimineringsnemnda myndighet til å avgjøre tvister om gjengjeldelse etter varsling. Nemnda får også myndighet til å tilkjenne oppreisning og, i noen grad, erstatning til arbeidstakere som har blitt gjengjeldt etter å ha varslet.

 • Starter arbeidet med byvekstavtale for Tromsø

  30.06.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Gjennom byvekstavtalene ønsker vi å skape byområder som både er attraktive sunne og klimavennlige. Jeg er derfor glad for at vi snart kan få avtaler med flere byer, og at vi nå starter arbeidet om en mulig byvekstavtale for Tromsø, sier