Finn aktuelt

Viser 201-220 av 28919 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Lovendringer om koronasertifikat på høring

  05.05.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet

  Regjeringen ønsker å bruke koronasertifikat til å åpne opp mer og kunne holde mer åpent gjennom resten av pandemien. Mer utstrakt bruk av koronasertifikat vil trolig kreve et bedre lovgrunnlag. Regjeringen sender derfor i dag et lovforslag om bruk

 • Regjeringen gir støtte til grønne offshoreskip

  05.05.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  23 % av klimagassutslippene fra skipsfarten i Norge kommer fra offshoreflåten. Regjeringen etablerer nå en ny ordning som gir tilskudd til investeringer i miljøvennlige offshoreskip og til skraping av eldre, forurensende skip. Ordningen skal både

 • EU-kommisjonen har publisert en konsultasjon om felleseuropeiske straksbetalinger

  05.05.2021 Nyhet Finansdepartementet

  EU-kommisjonen har publisert en konsultasjon om felleseuropeiske straksbetalinger, som er knyttet til EU-strategien for detaljhandelsbetalinger.

 • Nett-tv

  Invitasjon til å strømme sendingen av årets frigjørings- og veterandag 8. mai

  05.05.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet, Statsministerens kontor

  Grunnet smittesituasjonen blir årets markering av frigjørings- og veterandagen digital. Sendingen starter kl. 12.15 lørdag 8. mai.

 • Stans i laksefisket i Tanavassdraget er vedteke

  05.05.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har no vedteke endringar i tre forskrifter om fisket i Tanavassdraget. Endringane inneber at det ikkje blir opna for laksefiske i Tanavassdraget i 2021. Det blir tilgang til eit utvida fiske etter andre artar enn laks og

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om Revidert nasjonalbudsjett 2021

  05.05.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner (H) inviterer til pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett for 2021 tirsdag 11. mai kl. 11:00.

 • Samiske og kvensk navn på Norge er på plass!

  04.05.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - I dag har Stortinget, etter forslag fra regjeringen, vedtatt offisielle navn på Norge på tre samiske språk og på kvensk, sier distrikts- og digitialiseringsminister Linda Hofstad Helleland.

 • Fortsatt indre grensekontroll

  04.05.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen viderefører personkontroll på indre grense for å begrense spredningen av Covid-19. Det har medført en betydelig redusert trafikk over grensene, især mot Sverige.

 • Ekspertgruppe gir råd om hvordan skolene kan løfte kvaliteten på opplæringen

  04.05.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Skoler som systematisk vurderer egen praksis og bruker det aktivt til å utvikle kvaliteten, lykkes best med å løfte elevenes resultater. Det kommer frem i sluttrapporten som Ekspertgruppen for skolebidrag overleverte i dag.

 • Viktig dialog med norske forskningsmiljøer om FNs sikkerhetsråd

  04.05.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Prio, Nupi og Utenriksdepartementet arrangerer møter om aktuelle saker i FNs sikkerhetsråd, i perioden Norge er medlem. Global helse og sikkerhet var tema for det første møtet 29. april.

 • Program for FNs sikkerhetsråd i mai

  04.05.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Arbeidsprogrammet for FNs sikkerhetsråd i mai er klart. Det legges opp til flere åpne debatter, inkludert om multilateralisme og gjenoppbygging i Afrika etter pandemien. Det skal blant annet fattes vedtak om mandatet for FN-styrken i Abyei og

 • Offentlig søkerliste til embetet som statsforvalter i Agder

  04.05.2021 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Søknadsfristen til embetet som statsforvalter i Agder er gått ut. Det er seks søkere til embetet, tre kvinner og tre menn.

 • Ett skritt nærmere ny tunnel til Nordkapp

  04.05.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Denne regjeringen har sørget for utbygging av veier i hele landet. Det gjør hverdagen enklere for folk og næringsliv. Det gir også arbeid. Nå har vi fått gjennomslag i Skarvbergtunnelen. Det betyr at det er hull gjennom hele fjellet på veien til

 • 370 millionar kroner til ferie- og fritidsaktivitetar

  04.05.2021 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  I dag blir 176 millionar kroner delt ut til ulike ferie- og fritidsaktivitetar for barn og unge. Totalt har regjeringa løyvd 370 millionar kroner til Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge i 2021.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om koronasituasjonen

  04.05.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet

  Statsminister Erna Solberg inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen på Statsministerens kontor onsdag 5. mai kl. 13.00. Pressekonferansen vil mellom anna handle om framdrifta i arbeidet med å lage eit koronasertifikat.

 • Foreslår sektorvis gjennomgang for å løse ESA-saken om "like vilkår"

  04.05.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  ESA mener Norge bryter med EØS-reglene om ulovlig statsstøtte ved at offentlige organer får skattefritak og har konkursimmunitet når de konkurrerer i samme marked som private aktører. Regjeringen vil løse saken med sektorvise tiltak fremfor

 • Nett-tv

  Jordbruksoppgjøret 2021: Økte inntektsmuligheter for norsk jordbruk

  04.05.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Staten har i dag lagt fram tilbud i årets jordbruksoppgjør med en økning i rammen på 962 millioner kroner i 2022. Dette vil gi jordbruket mulighet for en inntektsvekst på 4,5 prosent. Økningen finansieres med økte bevilgninger over statsbudsjettet

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 17

  04.05.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: FNs fredsbevarende operasjon i Abyei (Unisfa), beskyttelse av kritisk sivil infrastruktur, Syria (politisk og humanitært), Libya og Myanmar.

 • Styrker politiet i distriktene

  03.05.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Tre av fire av nye politiårsverk har gått til geografiske driftsenheter i 2020. - Mer penger, flere årsverk og flere patruljebiler. Dette viser at vi satser på å styrke politiet ute i distriktene, nær publikum, sier justis- og beredskapsminister

 • Høring – revidert handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler

  03.05.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler gjaldt for perioden 2016-2020. Revidert handlingsplan skal gjelde for en ny periode på fem år.