Finn aktuelt

Viser 22181-22200 av 30238 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svar fra kommuner om økt bosetting

  10.09.2015 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) sendte i slutten av april et brev til alle kommuner der hun ba dem kartlegge hvor mange ekstra flyktninger de kan bosette i 2015 og 2016. Her er tilbakemeldingene fra kommunene.

 • Mottok sikkerhetsfaglig råd

  10.09.2015 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet mottok i dag for første gang et sikkerhetsfaglig råd fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

 • Styrket mulighet for Mattilsynet til å omplassere dyr

  10.09.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet vil sende på høring et forslag om å endre dyrevelferdsloven § 32. Dette vil gi Mattilsynet mulighet til å omplassere dyr som tidligere eier har mistet råderetten over. I følge dagens dyrevelferdslov § 32 kan dyr ikke

 • Foreslår krav om politiattest

  10.09.2015 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Pasienter og brukere må beskyttes best mulig mot overgrep og skader. Helse- og omsorgsdepartementet sender derfor på høring et forslag om at kommunene skal kunne kreve politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

 • -Sterkt bånd til USA

  10.09.2015 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Viktige sikkerhetspolitiske spørsmål sto på agendaen da den amerikanske viseforsvarsministeren Robert O. Work besøkte Norge 8. - 9. september.

 • Vil ha mer samarbeid mellom kommunene og frivilligheten

  10.09.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner lanserte i dag et inspirasjonshefte om hvordan kommunene og frivillige organisasjoner kan samarbeide bedre.

 • Planleggingstiden for E10 Hålogalandsvegen halveres

  10.09.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt planprogrammet for statlig reguleringsplan for E10 Hålogalandsvegen. - Regjeringen har som mål å halvere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter. I denne saken har vi lagt opp til

 • Åpner for reseptpliktige legemidler i nettapotek

  10.09.2015 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen sender på høring forslag om at nettapotek skal kunne sende reseptpliktige legemidler.

 • Arrangementet Oslo Åpne Hus

  10.09.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet er et av 165 hus og steder som skal delta i arrangementet Oslo Åpne Hus med omvisninger søndag 13. september kl. 13, 14 og 15.

 • Skal lære om vold og seksuelle overgrep

  10.09.2015 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  For å sikre at alle lærerstudenter vet hva de skal gjøre hvis de oppdager at barn har blitt utsatt for vold og seksuelle overgrep, foreslår regjeringen å endre forskriften til lærerutdanningene.

 • Klarsignal til tareoppdrett i Bodø

  10.09.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har i dag gitt tillatelse til dyrking av tare og tunikater til selskapet Akvatik AS. Dyrkingen skal skje på Naustholmen/Hestøya utenfor Bodø. Tare har mange bruksområder, blant annet innen næringsmidler, farmasi,

 • Gisselsak i Syria - presseorientering

  09.09.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg inviterer til en presseorientering. Bakgrunnen er opplysninger om at en norsk statsborger er kidnappet og holdes i Syria.

 • Norge tar initiativ til internasjonal giverkonferanse for syriske flyktninger

  09.09.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  - Konflikten i Syria har skapt den største flyktningkrisen i vår tid. Det internasjonale samfunnet må øke innsatsen for flyktningene og sivile i nød i Syria og nabolandene. Siv Jensen og jeg er enige om at Norge skal ta et initiativ overfor FN. Jeg

 • Økt norsk støtte til kontroll av atomavtale med Iran

  09.09.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Det internasjonale atomenergibyrået har en svært viktig oppgave med å kontrollere at atomavtalen med Iran overholdes. Norge øker vår støtte til dette arbeidet med 200 000 euro (1,8 millioner kroner) for 2015, sier statssekretær Bård Glad Pedersen.

 • Stor pågang til gaveforsterkingsordningen for museer

  09.09.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  En rekke museer får i disse dager utbetalinger fra Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning. Mer enn 8,5 millioner kroner utbetales på bakgrunn av at museene har mottatt private gaver på mer enn 34 millioner kroner.

 • Nett-tv

  Pressemøte om norsk initiativ

  09.09.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen møter i kveld pressen for å kommentere et initiativ den norske regjering nå har tatt overfor FN i forbindelse med flyktningkrisen i Syria.

 • Presseinformasjon: Frist for akkreditering til generalforsamlinga i FN

  09.09.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Media som skal dekke FNs 70. generalforsamling hausten 2015 må ha FN-akkreditering. Frist: 9. september.

 • IMF om norsk økonomi og Norges finanssystem 2015

  09.09.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Styret i Det internasjonale valutafondet (IMF) mener norsk økonomi går bra, er veldrevet, og at den økonomiske politikken har vært bra tilpasset den avdempede veksten i norsk økonomi. Styret pekte også på risikofaktorer for utviklingen framover og

 • Rapport om framtidens forskningsfartøy

  09.09.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  - Flere av dagens fartøy nærmer seg pensjonsalder og vi må sørge for at veksten i de marine næringer ikke stoppes av forskningskapasiteten, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Fiskeriministeren mottok i dag Havforskningsinstituttets gjennomgang

 • Tilskudd til 18 nye frivilligsentraler

  09.09.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet støtter 18 nye frivilligsentraler i 2015. Blant disse er det 10 kommuner som vil få tilskudd til frivilligsentral for første gang. Etableringstilskuddet til nye frivilligsentraler er på 155 000 kroner.