Finn aktuelt

Viser 22241-22260 av 24421 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forenkling gir billigere patentering

  11.04.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  - Det blir enklere og billigere å gjøre europeiske patenter gjeldende i Norge. Det er godt nytt for næringslivet, sier næringsminister Monica Mæland.

 • Forslag til lovendringer fra Arbeids- og sosialdepartementet

  11.04.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialdepartementet la 11. april 2014 fram en lovproposisjon (Prop. 73 L (2013-2014)) om endringer i ferieloven, i selskapslovenes regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer, og en mindre endring i arbeidsmiljøloven.

 • Offentleg søkjarliste til embetet som fylkesmann i Troms

  11.04.2014 Nyheit Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Søknadsfristen til ledig embete som fylkesmann i Troms gjekk ut 8. april 2014. Sju har søkt embetet, tre kvinner og fire menn.

 • Nytt utvalg utreder overvann i byene som følge av mer nedbør

  11.04.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen oppnevner utvalg som skal utrede konsekvensene av mer overvann i byene.

 • Klima- og miljøministeren forslår fengselsstraff for ulovleg eksport av avfall

  11.04.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Store mengder avfall og farleg avfall sendast årleg frå Europa til land i Asia og Afrika. Eit omfattande internasjonalt regelverk regulerar eksport av avfall. Brot på dette regelverket vil kunne straffast med inntil to års fengsel.

 • Lovregulerer omskjæring for å hindre helseskade

  11.04.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår at det legges til rette for omskjæring i spesialisthelsetjenesten for å hindre at gutter blir omskåret av ukyndige personer under helsefarlige forhold.

 • God behandling og godt personvern med nye lover

  11.04.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Helseopplysningene skal følge pasienten og være tilgjengelige for helsepersonell som skal gi helsehjelp. Det er det viktigste formålet med regjeringens forslag til ny lov om pasientjournaler.

 • Statsrekneskapen for 2013 lagt fram

  11.04.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Det oljekorrigerte underskotet i statsrekneskapen for 2013 vart 116,5 milliardar kroner. Kapitalen i Statens pensjonsfond auka i 2013 med 1230,5 milliardar kroner. Det syner statsrekneskapen som vart lagt fram i dag.

 • Omorganiserer og effektiviserer lostjenesten

  11.04.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen vil ha mer gods på sjø. Vi jobber på mange fronter, med nærskipsfartsstrategien, en ny havnestrategi, og vi har bedt Transnova se på ny drivstoffteknologi for nærskipsfarten. Med omorganiseringen av lostjenesten har vi nådd den første

 • Samferdselsdepartementet - Petter Nedrås Falkung utnevnt til underdirektør

  11.04.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  I statsråd i dag ble underdirektør i Utenriksdepartementet Petter Nedrås Falkung utnevnt til underdirektør i Kyst- og miljøavdelingen i Samferdselsdepartementet.

 • Opphever forbudet mot produksjon av alkohol på Svalbard

  11.04.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  I dag er det forbudt å produsere alkohol på Svalbard. I statsråd fredag foreslår regjeringen å oppheve dette forbudet.

 • Forslag til ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond

  11.04.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag lagt forslag til ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond frem for Stortinget. - Loven skal bidra til konkurransedyktige rammevilkår for bransjen og ivareta hensynet til investorvern og forbrukerbeskyttelse

 • Hovedfordelingen 2014 – nasjonalanlegg

  11.04.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  4,9 millionar til Kvitfjell 13,5 millioner til Ullevaal Stadion 2,3 millionar til Hamar Olympiske Anlegg - Vikingskipet 50 millioner til skiskytteranlegget i Holmenkollen 4,9 millionar til Kvitfjell Kulturdepartementet gir tilsegn om totalt 4,9

 • Regjeringen øker tilskudd til idrettsanlegg og lokale idrettslag

  11.04.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen har besluttet å fordele 1,86 milliarder kroner i spillemidler til idrettsformål i 2014. Beløpet er 219 millioner kroner høyere enn i 2013.

 • Stortingsmelding om pressestøtte

  11.04.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem en stortingsmelding om pressestøtten for Stortinget. I stortingsmeldingen foreslår departementet å innføre et statisk tilskuddstak på 40 mill. kroner per medieselskap per år fra 2015.

 • Tine Sundtoft besøker regnskogen i Indonesia

  11.04.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima og miljøminister Tine Sundtoft besøker Indonesia 21. til 25. april 2014. Formålet med reisa er å bli kjend med landet, som er eit av Noregs viktigaste samarbeidsland gjennom klima- og skogprosjektet.

 • Israels president Shimon Peres på statsbesøk i Norge

  11.04.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Etter invitasjon fra Hans Majestet Kong Harald V, vil Israels president Shimon Peres komme på statsbesøk i mai i år. Det offisielle programmet vil finne sted 12. og 13. mai.

 • Kroatia med i EØS

  11.04.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Avtalen som gjør Kroatia til en del av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) ble undertegnet i dag. Avtalen trer formelt i kraft 12. april. Dette åpner nye muligheter for et tettere samarbeid mellom Norge og Kroatia.

 • Konkurransekraft i Sogn og Fjordane

  11.04.2014 Nyheit Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg møtte tysdag næringslivet i Sogn og Fjordane for å diskutere konkurransekraft og verdiskaping. Møtet vart halde hjå Westcon Yard i Florø, i samband med at statsministeren var på reise i fylket. I møtet kom ulike delar av

 • Stadfester snøscooterforsøk

  11.04.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 11. april 2014 stadfestet 87 lokale forskrifter om kommunalt forsøk med snøscooterløyper. - Jeg har stor tillit til at kommunene skal ivareta sitt forvaltningsansvar på en god måte, sier kommunal- og

Til toppen