Finn aktuelt

Viser 22261-22280 av 29751 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Fylkeskommunene inviteres til å ta nabopraten

  02.07.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunereformen er godt i gang over hele landet. Nå blir også fylkes¬kommunene invitert med i arbeidet. - Jeg vil at fylkeskommunene skal vurdere muligheten for å slå seg sammen med nabofylker, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore

 • Etablerer kommunalt pasient- og brukerregister

  02.07.2015 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet har i dag sendt på høring et lovforslag om å etablere et kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Det ble i statsbudsjettet for 2015 satt av 30 millioner til registeret.

 • Bygger blått kunnskapssenter

  02.07.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker møtte forskere med fremtidsvisjoner da hun besøkte Havforskningsinstituttets stasjon i Austevoll i dag.

 • Regionalnytt 4 2015

  02.07.2015 Nyheit Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne utgåva av Regionalnytt inneheld mellom anna saker om eit nytt regionalt folkevalt nivå, utviklingsprogram for by- og senterregionar, bioøkonomi og næringsklynger.

 • Alta er Årets trafikksikkerhetskommune 2015

  02.07.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Alta er utnevnt til Årets trafikksikkerhetskommune 2015. Kommunen står i en særstilling når det gjelder kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Alta har gjennom flere tiår arbeidet systematisk og målrettet for økt trafikksikkerhet, og satsingen har

 • CapeOmega AS er prekvalifisert som rettighetshaver på norsk sokkel

  02.07.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  For å få nye kompetente aktører inn på sokkelen har norske myndigheter opprettet et system for prekvalifisering av både rettighetshavere og operatører. Hensikten er å gi selskapene et tilbud om evaluering av egnethet for deltakelse på norsk

 • Nye regler ved forlengelse av festeavtaler

  02.07.2015 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  1. juli 2015 trådte nye regler om regulering av festeavgift ved forlengelse av festeavtaler i kraft. Det skjedde som følge av at Stortinget har vedtatt endringer i tomtefestelovens regler.

 • Ny tilskuddsordning i kampen mot menneskehandel

  02.07.2015 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet skal fordele inntil 10 millioner kroner i 2015 til prosjekter/tiltak som kan bidra til å motvirke menneskehandel i Norge.

 • Nett-tv

  Nett-TV fra utdanningskonferansen

  02.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Ledere fra hele verden møtes i Oslo 6.-7. juli for å mobilisere til felles innsats for utdanning i land rammet av krise, konflikt og fattigdom. Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende åpner høynivåkonferansen sammen med FNs

 • Opnar for store naust i Herøy

  02.07.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Det må kunne byggjast naust slik at flest mogleg får ta del i den lokale båtkulturen, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag opnar han for naust med ein storleik inntil 60 m² i Herøy kommune.

 • Enklere å søke om foreldrepenger

  02.07.2015 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Skjemaet for å søke om foreldrepenger er forenklet og forbedret. Nå er foreldrepengeskjemaet digitalisert.

 • Utviklingsprogram for regional vekst i by- og senterregionar

  02.07.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  37 byregionar med over 220 kommunar skal delta i utviklingsprogrammet for byregionar. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordeler 87 millionar kroner til by- og senterregionar i heile landet.

 • Leiejord er nødvendig for effektiv matproduksjon

  02.07.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Arbeidsgruppen som har vurdert effekten av leiejord, konkluderer blant annet med at leiejord har vært avgjørende for effektiviseringen av matproduksjonen. Arbeidsgruppen mener at driveplikten må opprettholdes, men foreslår forenklinger.

 • Departementet har besluttet fordelingen av Sverdrup-forekomsten

  02.07.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  For å unngå forsinkelser av Norges største industriprosjekt i nyere tid og legge til rette for god ressursforvaltning, har Olje-og energidepartementet i dag besluttet fordelingen av Sverdrup-feltet mellom de fem rettighetshaverne.

 • Verdensledere samles i Norge for globalt utdanningsløft

  01.07.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Ledere fra hele verden møtes i Oslo 6.-7. juli for å mobilisere til felles innsats for utdanning i land rammet av krise, konflikt og fattigdom. Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende åpner høynivåkonferansen sammen med FNs

 • Høring - nøytral merverdiavgift i helseforetakene

  01.07.2015 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Finansdepartementet sender på høring forslag om å innføre en merverdiavgiftskompensasjonsordning for helseforetakene fra 1. januar 2017.

 • Endringer på Arbeids- og sosialdepartementets område som trer i kraft 1. juli 2015

  01.07.2015 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Her følger en oversikt.

 • Kina leverer utslippsmål for global klimaavtale

  01.07.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Kina leverte i går sine forslag til nasjonale utslippsmål som vil inngå i rammeverket for en ny global klimaavtale. Kina setter seg et mål om å kutte CO2-utslipp pr enhet av brutto nasjonal produkt (BNP) med 60 til 65 prosent innen 2030,

 • Vil se på hvordan kostnadene ved bredbåndsutbygging kan reduseres

  01.07.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Bygge- og anleggskostnader kan utgjøre opp til 80 prosent av de totale kostnadene ved utbygging av bredbånd. EUs direktiv om kostnadsreduserende tiltak for bredbåndsutbygging kan bidra til å redusere disse kostnadene, og dermed til å øke takten i

 • Dokumentar: Birds of a Feather - Stories from a conflict zone

  01.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  I over 40 år har Kypros vært fysisk delt og vert for et av FNs lengste fredsbevarende oppdrag.