Finn aktuelt

Viser 22261-22280 av 23933 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Consensus to protect the central Arctic Ocean from unregulated fisheries

  05.03.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Consensus to protect the central Arctic Ocean from unregulated fisheries. Senior officials of the five coastal States surrounding the central Arctic Ocean - Canada, the Kingdom of Denmark, the Kingdom of Norway, the Russian Federation and the

 • Er byene motorer for omlandet?

  05.03.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  33 byregioner kommer med i det nye utviklingsprogrammet for byregioner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordeler 26 millioner kroner til byregioner i hele landet.

 • Samferdselsministeren med tiltak mot dårlig skodde vogntog

  05.03.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltok tirsdag 4. mars i en interpellasjonsdebatt i Stortinget om tunge kjøretøy på norske vinterveger. Han pekte på at regjeringen på kort tid har satt i gang en rekke tiltak mot dette problemet og arbeider

 • Markedsregulering i jordbruket

  05.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i dag nedsatt et utvalg som skal evaluere systemet for balansering av råvaremarkedene i jordbruket. Utvalget ledes av professor Erling Hjelmeng.

 • OECD publiserer ny landrapport om Norge

  05.03.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  OECDs generalsekretær Angel Gurría besøker i dag Oslo for å legge fram organisasjonens toårlige landrapport om norsk økonomi. I rapporten diskuterer OECD blant annet tiltak for å løfte produktiviteten i norsk økonomi.

 • Mattilsynet i spørjetimen på Stortinget

  05.03.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) svarte på spørsmål frå representantantane Jan Bøhler (A) i spørjetimen på Stortinget i dag.

 • Norge deltok på EUs helsedirektørmøte

  05.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  For første gang deltok Norge på EUs helsedirektørmøte. Smittsomme sykdommer og antibiotika-resistens var hovedtema på møtet som ble holdt i Aten 4. og 5. mars.

 • Tilskuddsordninger i grøntsektoren

  05.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Arbeidsgruppa som utreder nye tilskuddsordninger i grøntsektoren har avgitt sin rapport. Arbeidet er utført av en partssammensatt arbeidsgruppe bestående av representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og

 • Fylkesnytt fra Telemark 1/2014

  05.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Telemark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, med blant annet en artikkel om satsinga på fjellandbruket i Buskerud og Telemark som tar form.

 • Strukturendringer i landbruket

  05.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norsk senter for Bygdeforskning inviterer til et seminar om strukturendringer i landbruket med ferske resultater fra forskningsprosjektet Structures. Seminaret finner sted 10. mars kl. 10.00 - 14.00 i Forskningsrådetes lokaler i Stensberggata 26.

 • Kommunedialog i Nordland

  05.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Nordland har levert sluttrapport for prosjektet "Kommunedialog i Nordland". Prosjektet har hatt som mål å styrke samarbeidet mellom fylkesmannen og kommunene i Nordland, og da spesielt mot politisk og administrativ ledelse i kommunene

 • Klarspråkprisen 2013 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  04.03.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vinner av klarspråkprisen 2013 er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Dette er første gang et departement vinner klarspråkprisen. Statens innkrevingssentral (SI) fikk prisen for årets brev. Juryen mener SI gjør en viktig jobb

 • Styrket grensekontroll og en mer effektiv offentlig sektor

  04.03.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen vil effektivisere og forenkle offentlig sektor. Nå følger Regjeringen opp gjennom en omorganisering av Toll- og avgiftsetaten og Skatteetaten. Målet er en mer effektiv og bedre skatte- og avgiftsforvaltning. Skatteetaten får et helhetlig

 • Klarspråkprisen 2013 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  04.03.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Vinner av klarspråkprisen 2013 er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Dette er første gang et departement vinner klarspråkprisen.

 • Ny og forenklet IA-avtale for oppfølging av sykmeldte

  04.03.2014 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  -Vi endrer fokus fra skjemaer og stivbeinte regler og over på enkeltmennesker, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson om den nye IA-avtalen.

 • Brende til møte i støttegruppa for Libanon i Paris

  04.03.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Børge Brende deltar på møtet i støttegruppa for Libanon, som blir halde i Paris onsdag 5. mars.

 • Markedsregulering i jordbruket

  04.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug setter ned en arbeidsgruppe som skal gjennomgå dagens system for balansering av råvaremarkedene i jordbruket. Statsråd Listhaug og gruppens leder presenterer mandat og sammensetning av arbeidsgruppa, og vil

 • Norge erklært fritt for saue- og geitepest

  04.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) har erklært Norge fritt for dyresykdommen PPR (peste des petits ruminants), også kalt småfepest eller saue- og geitepest.

 • Norge og Storbritannia undertegnet F-35-samarbeidskonsept

  04.03.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Representanter for de norske og britiske F-35-programmene undertegnet tirsdag et samarbeidskonsept under et møte i Forsvarsdepartementet i Oslo. Konseptet bygger på innholdet i fellesuttalelsen som ble sendt ut i september 2013, og beskriver i mer

 • Endring av forskrift om skogfond

  04.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har 3. mars 2014 vedtatt endringer i § 9 i forskrift om skogfond.

Til toppen