Finn aktuelt

Viser 22281-22300 av 30203 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nytt nasjonalt legevaktnummer 116117

  01.09.2015 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  I dag innføres nytt nasjonalt legevaktnummer i alle kommuner. Uansett hvor du er i landet kan du ringe 116117.

 • 4 millionar kroner til bygging av turnhall i Hammerfest

  01.09.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Hammerfest kommune har fått 4 millionar kroner frå anleggspolitisk program til bygging av turnhall knytt til Isbjørnhallen.

 • Vil skape globale vinnere av havets ressurser

  01.09.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Marine næringer har et stort framtidspotensiale. Skal vi sikre ny verdiskaping og omstilling av norsk økonomi må vi gripe sjansen og sørge for at vi er i kunnskapsfronten, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 • 200 millioner kroner til reformer i Ukraina

  01.09.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge utbetaler nå 200 millioner kroner i budsjettstøtte til Ukraina for å støtte opp om den ukrainske regjeringens reformarbeid. - Støtten til Ukraina er viktig for å bidra til nødvendig omstilling og modernisering, sier utenriksminister Børge

 • Gjennomgang av McKinsey-rapporten

  01.09.2015 Nyhet Forsvarsdepartementet

  I mars i år mottok forsvarsminister Ine Eriksen Søreide en rapport fra McKinsey & Company Inc om modernisering og effektivisering av utvalgte stabs-, støtte- og forvaltningsfunksjoner i forsvarssektoren.

 • Enklere å bytte strømleverandør

  31.08.2015 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Den nye nettsiden strømpris.no gjør det enklere for forbrukerne å få oversikt over strømpriser og å bytte leverandør.

 • Oppfølging av høring om skattemessige konsekvenser av Solvens II

  31.08.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har hatt på høring et forslag om endringer i reglene for skattemessig fradrag i forsikringsselskaper, med sikte på at disse skal tre i kraft fra 2016 samtidig med nye soliditetsregler (Solvens II). Departementet har kommet til at

 • Nordland: Statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøker Mo i Rana onsdag 2. september

  31.08.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Priv. til red.: Vi inviterer til pressetreff: Statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøker Mo i Rana onsdag 2. september

 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie til Troms og Finnmark 1. og 2. september

  31.08.2015 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  I Tromsø opnar statsråden Pingvinhotellet og besøkjer prosjektet "Bedre tverrfaglig innsats". I Alta kjem Høie til Finnmarkskollektivet og Alta helsesenter, medan han i Karasjok besøkjer Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) og Sametinget.

 • Meir arbeidsretting for flyktningar

  31.08.2015 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa inngår no eit samarbeid med NHO for å få fleire kommunar til å bruke næringslivet til å integrere flykningar. Ein ny SSB-rapport viser at berre 1 av 4 flyktningar får arbeidspraksis i introduksjonsordninga.

 • Jordbrukets klima- og miljøprogram lyser ut midler

  31.08.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Jordbrukets klima- og miljøprogram har om lag 12 millioner kroner til disposisjon for nye prosjekter i 2016. Søknadsfrist er 15. oktober 2015

 • Venter rekordhøy hvetehøst

  31.08.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Innhøstingen på den nordlige halvkule er nå godt i gang, og det er ventet rekordhøy produksjon av hvete. Dette trakk internasjonale hvetepriser ned i august, og også andre kornvarer ble billigere fra juli til august. Den siste tidens turbulens i

 • Presseinvitasjon: Masterplan for marin forskning legges fram i Tromsø i morgen

  31.08.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker legger sammen med statsminister Erna Solberg fram masterplan for marin forskning i Tromsø i morgen, tirsdag 1. september

 • Enklere å bytte strømleverandør

  31.08.2015 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Den nye nettsiden strømpris.no gjør det enklere for forbrukerne å få oversikt over strømpriser og å bytte leverandør.

 • Nytt signalanlegg på Østre linje: Første jernbanestrekning med ERTMS i Norge settes i drift

  31.08.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Nyere og bedre teknologi vil gjøre jernbanen til et bedre produkt for kundene. Med nytt signalanlegg vil vi få færre forsinkelser og en mer effektiv drift av jernbanen. I dag markerer vi derfor en svært viktig milepæl i moderniseringen av norsk

 • Presseinvitasjon: Forsvarsministeren deltar på overlevering av Hærens nye kampvogn

  31.08.2015 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  2. september overleverer Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) de første nye kampvognene til Hæren. Utrullingen blir markert med en seremoni i Setermoen skytefelt. Forsvarsministeren vil være til stede, sammen med bl.a forsvarssjefen, sjef FLO og

 • Norskopplæring på arbeidsplassen

  31.08.2015 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Flere bør få mulighet til å få norskopplæring på arbeidsplassen. Regjeringen legger nå til rette for at bedrifter kan få midler til å gjennomføre slik opplæring.

 • Nye regler for opprykk ved universiteter og høyskoler

  31.08.2015 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen endrer reglene for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Målet er å gi universitetene og høyskolene større mulighet til å planlegge sin faglige utvikling og heve den akademiske standarden.

 • Staten og Oslo kommune enige om ny Groruddalsatsing

  31.08.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Staten og Oslo kommune er enige om å inngå et nytt samarbeid for en 10 års periode fra 2017 om videre områderettet innsats i Groruddalen. Innsatsområdene er barnehage/skole, sysselsetting og nærmiljø.

 • Offentleg søkjarliste til stillinga som fylkesmann i Møre og Romsdal

  31.08.2015 Nyheit Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Søknadsfristen til embetet som fylkesmann i Møre og Romsdal gjekk ut 27. august 2015. Det er ein søkjar til embetet.