Finn aktuelt

Viser 22301-22320 av 25115 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Sult og ernæring er presserende utfordringer

  04.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Verden trenger en bred prosess for å oppnå tilfredsstillende matsikkerhet og ernæring til alle, og for å støtte en bærekraftig, inkluderende, sosial og økonomisk utvikling. Målet må være en verden uten over- eller underernæring. Dette framkom på et

 • Verdens ernæringsutfordringer krever global forpliktelse

  04.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I forkant av den andre internasjonale konferansen om ernæring (ICN2), oppfordrer FAO til å sette ernæringstilstanden høyt på nasjonale og internasjonale agendaer,

 • - Det bør være åpenhet i Kina rundt «4. juni»

  04.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg er bekymret over rapporter om forsvinninger og forfølgelse av personer som ønsker å markere 25-årsdagen for volden som utspilte seg i Beijing og flere andre kinesiske byer natt til 4. juni i 1989, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Fire millionar kroner til språktiltak

  04.06.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet lyser ut prosjektmidlar til oppfølging av språkmeldinga. I tillegg til eigne midlar til innsamling av stadnamn som er delegerte til Språkrådet, har vi om lag fire millionar kroner til andre språktiltak.

 • Ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond

  04.06.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Stortinget behandlet 3. juni Finansdepartementets forslag til ny lov om alternative investeringsfond. Lovforslaget forventes endelig vedtatt av Stortinget i løpet av kort tid, med påfølgende sanksjonering av Kongen i statsråd. Departementet tar

 • Upresist av TV2

  03.06.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet vil på det sterkeste avvise at saken til en afghansk tolk har «ligget og samlet støv» i departementet som TV2 melder i kveld.

 • Brev til verdens ledere om utdanning av jenter

  03.06.2014 Nyhet Statsministerens kontor

  Sammen med den danske statsministeren Helle Thorning-Schmidt, tidligere statsminister Julia Gillard i Australia, EU-kommisjonens president José Manuel Barroso og EUs utviklingskommissær Andris Piebalgs, står statsminister Erna Solberg bak et åpent

 • Ny palestinsk regjering

  03.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Sammen med USA og EU mener Norge at President Abbas’ nye regjering i Palestina er et viktig skritt for å igjen samle Gaza og Vestbredden under en felles regjering, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Valget i Syria har ingen legitimitet

  03.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Dagens "valg" i Syria har ingen legitimitet og er en farse. Det er umulig å avholde demokratiske valg i en situasjon der millioner av syrere er på flukt, byer ligger i ruiner og blodige slag utkjempes daglig, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Arbeidsgruppe skal vurdere muligheten for økt verdiskaping i villreinfjellet

  03.06.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Norge er det eneste landet i Europa som har den opprinnelige vest-europeiske villreinen. En arbeidsgruppe skal nå utrede hvordan Norge kan få økt oppmerksomhet om villreinen gjennom å etablere to europeiske villreinregioner.

 • De fleste med master er i jobb

  03.06.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kandidatundersøkelsen 2013 viser at til tross for sterk vekst i antall studenter som tar en mastergrad, så er situasjonen på arbeidsmarkedet ikke dårligere nå enn den var i 2005. Nær ni av ti er sysselsatt et halvt år etter avsluttende eksamen. -

 • Ingrid Espelid Hovig 90 år

  03.06.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  I dag, tirsdag 3. juni, fyller Ingrid Espelid Hovig 90 år. Regjeringen har invitert til lunsj for å feire dagen og arbeidet hun har gjort for folkehelsen.

 • NATO står sammen om Europas sikkerhet

  03.06.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  -Det er viktig at NATO står sammen i en krevende sikkerhetspolitisk situasjon, sier Ine Eriksen Søreide etter forsvarsministermøtet i NATO 3.-4. juni.

 • Høyring av framlegg til endringar i stadnamnlova

  03.06.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Departementet føreslår å endre stadnamnlova slik at eigaren av eit gardsbruk får rett til å bestemme skrivemåten av bruksnamnet, også når det er identisk med eit nedervd gardsnamn.

 • Innfører femårig lærerutdanning på masternivå

  03.06.2014 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil omgjøre begge de fireårige grunnskolelærerutdanningene for trinn 1-7 og 5-10 til masterutdanninger. Dermed vil alle de store integrerte lærerutdanningene innen få år være masterutdanninger, i tråd med regjeringserklæringen. Det

 • Statssekretær Ringdal besøkjer Japan 4. til 6. juni

  03.06.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  -Noreg og Japan er begge store fiskerinasjonar og har mange felles interesser. Japan er også Noregs viktigaste marknad for makrell og har hatt svært mykje å seie for bruk av laks som sushi, seier statssekretær Amund Drønen Ringdal.

 • Ekspertgruppen om investeringer i kull- og petroleumsselskaper inviterte til innspillsmøte

  03.06.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere virkemiddelbruk og investeringer i kull- og petroleumselskaper i Statens pensjonsfond utland (SPU). Stortinget har bedt Regjeringen om å nedsette ekspertgruppen, som skal vurdere om

 • 917 årsverk i reindriften

  03.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Reindriften hadde 917 årsverk i 2013, viser en arbeidstidsundersøkelse utført av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). Årsverkstallet er beregnet ut fra en spørreundersøkelse sendt til samtlige siidaandeler (driftsenheter) i Norge.

 • Trær kan bli verdifullt dyrefôr

  03.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Skogen har potensial til å brukes som fôr til oppdrettsnæring og husdyrproduksjon. Forrige uke var skogsindustrien, fôrprodusenter og oppdrettsnæringen samlet i regi av Innovasjon Norge for sammen å vurdere mulighetene for å anvende trevirke som

 • Statssekretær Røsjorde til Luxembourg

  03.06.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Statssekretær Hans J. Røsjorde deltar 5. juni på EUs justis- og innenriksministersmøte i Luxembourg.

Til toppen