Finn aktuelt

Viser 22301-22320 av 22874 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Kulturminister Thorhild Widvey til Rogaland i helgen

  28.11.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturministeren skal besøke en rekke arrangement og institusjoner i løpet av helgen 29. november - 2. desember. Pressen er velkommen.

 • Åpnet LOs olje- og gasskonferanse i Stavanger

  28.11.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) innledet under LOs olje- og gassutvalgs årskonferanse i Stavanger onsdag. Statsråden presenterte Høyre-FrP-regjeringens overordnede energipolitikk til en fullsatt sal med representanter fra fagbevegelsen.

 • Priv. til red.: Fiskeriminister Aspaker besøker Tromsø, Senja og Harstad 2.-3-desember

  28.11.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker besøker Tromsø, Senja og Harstad mandag 2. - tirsdag 3. desember. Temaet for besøket er verdiskapning og vekst i norsk sjømatnæring.

 • FN styrker beskyttelsen av kvinnelige menneskerettighetsforsvarere

  28.11.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Etter et norsk initativ har FNs hovedforsamling for første gang vedtatt en resolusjon som styrker beskyttelsen av kvinnelige menneskerettighetsforsvarere. - Med dette vedtaket sender FNs medlemsland et klart budskap om at det er viktig å ta ansvar

 • Vil verne pinnekjøttet

  28.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  75 prosent av befolkningen ønsker at det tradisjonelle pinnekjøttet blir vernet som en nasjonal matskatt - på linje med Parmaskinke og Brestkylling. Det viser tall fra Matmerk.

 • Høglund til WTOs ministerkonferanse

  28.11.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Morten Høglund deltar på årets ministerkonferanse i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Møtet finner sted på Bali, Indonesia 3.-6. desember.

 • Ny studie sammenlikner kommunalretten i Norden

  28.11.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det er første gang en studie sammenlikner kommunalretten i de nordiske landene. Studien presenterer også forskningsstatus på selskaper som fenomen i kommunesektoren i Norden og på kommunene som aktør i markedet.

 • KS' konferanse "Frivillighetens deltakelse og medskaping i kommune-Norge"

  28.11.2013 Nyhet Kulturdepartementet

  Kommunesektorens organisasjon (KS) arrangerte 27. november 2013 konferansen "Frivillighetens deltakelse og medskaping i kommune-Norge". Statssekretær Knut Olav Åmås i Kulturdepartementet understreket at frivillighet er et spesielt viktig

 • Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket

  28.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I rapporten Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket som ble lagt frem i dag fremkommer det at minst seks prosent av norske bønder årlig utsettes for en ulykke med personskade.

 • Høring TFO 2014

  28.11.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet inviterer til offentlig høring på det forhåndsdefinerte området før utlysning av TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder) 2014.

 • Menneskehandel: Ofrene har førsteprioritet

  28.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hvordan vi best kan forhindre menneskehandel har fått mye oppmerksomhet de siste tiårene. Hvordan vi best kan beskytte ofrene har fått mindre. Fram til nå.

 • Vil bli bedre på forebygging mot radikalisering

  28.11.2013 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  - Det er stort potensiale for å bli bedre i det forebyggende arbeidet, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen da han åpnet Radikaliseringskonferansen 2013.

 • Færre jordbruksbedrifter

  28.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det gjennomsnittlige jordbruksarealet på de brukene som er i drift, blir stadig større. Trenden er at produksjonen konsentreres om færre jordbruksbedrifter, uten at det samlede produksjonsvolumet går ned. Det viser publikasjonen ”Utsyn over norsk

 • Dugnad for økt bruk av tre i bygg og anlegg

  28.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I oktober ble det gjennomført en dugnad for økt bruk av tre i Trøndelag. Dugnaden samlet 60 deltakere med representanter for offentlige bestillere, planleggere/arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører/utbyggere, skog - og treindustri og FoU.

 • Vinter og tungtransport: Samferdselsministeren møtte transportbransjen

  27.11.2013 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møtte i dag representanter fra norsk transportbransje. Solvik-Olsen inviterte til møte for å be om innspill og forslag til tiltak for økt trafikksikkerhet på norske vinterveger.

 • EUs tredje postdirektiv: Norges reservasjon mot EUs tredje postdirektiv skal oppheves

  27.11.2013 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Regjeringen har bestemt at Norges reservasjon mot EUs tredje postdirektiv skal oppheves. Direktivet skal innlemmes i EØS-avtalen og ny postlov skal lages.

 • EU med forlengelse av sanksjoner mot Hviterussland

  27.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  15. november sluttet Norge seg på nytt til EUs felles sanksjoner mot Hviterussland.

 • Økt innsats for at flere unge skal fullføre og bestå

  27.11.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Evalueringen av Ny GIV viser at tiltak for å få svakt presterende ungdommer til å gjennomføre videregående opplæring må være enda mer målrettet. -Samarbeidet om arbeids-, opplærings- og helsetiltak for ungdommer utenfor opplæring og arbeid må

 • Statusrapport om helse og mattrygghet i EU

  27.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det reviderte tobakksdirektivet, kliniske forsøk og medisinsk utstyr er saker som har vært på dagsordenen på helse- og mattrygghetsområdet i EU i høst. Råd for helse og mattrygghet Ingrid Vigerust ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Legger grunnlaget for et godt samarbeid i Brasil

  27.11.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Statssekretær Kåre Fostervold er for tiden i Rio de Janeiro i Brasil. På mandag 25. november ble det undertegnet en samarbeidsavtale for forskning og teknologi innen olje og gass. Den videre planleggingen av dette samarbeidet er nå i gang.

Til toppen