Finn aktuelt

Viser 22321-22340 av 30203 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Presseinvitasjon: Offisiell åpning av fengselet i Nederland

  28.08.2015 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Onsdag 2. september overrekker nederlandske myndigheter offisielt nøklene til Norgerhaven fengsel i Nederland til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). Dermed overtar Norge fengselet slik at personer som er domfelt i norsk rett kan

 • 700 flere helt ledige i august

  28.08.2015 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  - NAVs nye arbeidsmarkedsstatistikk for august viser at arbeidsledigheten øker, men økningen i NAV-tallene er langt mer moderat enn økningen som vises i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU), sier arbeids- og sosialminister Robert

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 36

  28.08.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 36, 2015.

 • Det frivillige kulturfeltet ynskjer tettare samarbeid

  28.08.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet løyver 1 million kroner til eit pilotprosjekt for ein felles kulturparaply for dei nasjonale og frivillige kulturorganisasjonene.

 • Positivt med fredsavtale i Sør-Sudan

  27.08.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Det er positivt at Sør-Sudans president, Salva Kiir, i går signerte fredsavtalen med opposisjonen i Sør-Sudan. La oss håpe at dette innebærer en slutt på den tragiske konflikten som nå har pågått i 20 måneder. Jeg forventer at alle parter

 • Statsråd Vidar Helgesens program veke 36

  27.08.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsråden har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Onsdag 2. september Kl. 12.30: Statsråd Helgesen besøker Caritas Norge sitt senter for arbeidsinnvandrarar

 • Belønningsordningen: 724 millioner kroner til kollektivsatsing i Bergen og Hordaland

  27.08.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Gode transportløsninger er for mange helt avgjørende for å få hverdagen til å fungere. Byene vokser og det samme gjelder behovet for alternativer til privatbil på hverdagsreisene. Styrking av kollektivtransporten i Bergen og Hordaland gir bedre

 • Norske elever gjør det dårligere i matematikk

  27.08.2015 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Én av fire norske 10.klassinger gikk før sommerferien ut av ungdomsskolen med karakteren 1 eller 2 i matematikk. - Dette viser at vi har et alvorlig realfagsproblem, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 • Statsministeren vil redegjøre for flyktningsituasjonen i Europa

  27.08.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg har anmodet Stortingets presidentskap om å få holde en redegjørelse om migrasjon og flyktningsituasjonen rundt Middelhavet og i Europa.

 • Svært gode resultater med pakkeforløpene for kreft

  27.08.2015 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Nær åtte av ti kreftpasienter som er med i pakkeforløp for kreft, får behandling innen fastsatt tid. - Regjeringen innførte et pakkeforløp for kreft og nå ser vi at sykehusene oppnår enda bedre resultater enn vi hadde håpet. Dette er gode nyheter

 • Vellykket møte om Tanaforhandlingene

  27.08.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet har i dag hatt samtaler med kabinettsjefen i det finske Jord- og skogbruksdepartementet, Jukka-Pekka Kataja, om de pågående forhandlingene med Finland om fisket i Tanavassdraget.

 • Bekreftet funn av MRSA i svinebesetning i Rogaland

  27.08.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mattilsynet bekrefter funn av MRSA-smitte i en formeringsbesetning for svin i Hå kommune i Rogaland. Mattilsynet har båndlagt besetningen og kartlegger kontaktbesetninger.

 • Presseinvitasjon: Kunnskapsministeren til Hamar og Trysil

  27.08.2015 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kjem til Hamar 28. august. Han skal besøke lærebedrifta YC RØR AS og dele ut merket for godkjend lærebedrift. YC Rør er ei av dei første bedriftene i Norge som mottar merket. Kunnskapsministeren vil også besøke

 • Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

  27.08.2015 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har

 • 71,6 millionar kroner til flaumråka kommunar

  27.08.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det er viktig at storsamfunnet stiller opp når lokalsamfunn blir råka av naturkatastrofer. Det gjer vi no for kommunane som opplevde store skadar etter flaumen på Vestlandet i fjor haust, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Lavt innhold av plantevernmiddelrester i maten

  27.08.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Innholdet av plantevernmiddelrester i produkter på det norske markedet er lavt, viser undersøkelser Mattilsynet har gjort. 98,3 prosent av prøvene var innenfor de fastsatte grenseverdiene.

 • 10 millionar kroner til nytt pilotprosjekt for eksport av norske dataspel

  27.08.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  I dag vert pilotprosjektet Spill ut i verden lansert. Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet, Norsk filminstitutt og Innovasjon Norge. Programmet skal støtte norske dataspelverksemder som har internasjonale ambisjonar og

 • Økt norsk støtte til flyktningsituasjonen i Europa

  26.08.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Regjeringen øker den økonomiske støtten for å bedre den prekære flyktningsituasjonen i Hellas: Regjeringen bevilger seks millioner kroner i strakstiltak og foreslår ytterligere fem millioner euro i omdisponerte EØS-midler.

 • Beklager dom mot Sentsov og Koltsjenko

  26.08.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den kjente ukrainske filmregissøren Oleh Sentsov ble i går dømt til 20 års fengsel i en russisk militærdomstol i Rostov-na-Donu. Hans medtiltalte, Aleksandr Koltsjenko, ble samtidig dømt til ti års fengsel. De to ble pågrepet på Krim i mai 2014 og

 • Høyring: Endringar i inndelingslova

  26.08.2015 Nyheit Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Departementet sendte 10. juni ut eit høyringsnotat med framlegg om endringar i inndelingslova og i kommunelova. Høyringsfristen er 1. oktober 2015.