Finn aktuelt

Viser 22481-22500 av 23348 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Flere medisiner blir gratis på blå resept

  19.12.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Fra 1. januar 2014 vil pasienter som har gjennomgått stamcelletransplantasjon få forebyggende vaksiner på ny gratis. Pasienter som behandles for tuberkulose vil få dekket utgiftene til behandling av bivirkninger som oppstår under behandlingen.

 • Ny diskrimineringslovgivning trer i kraft 1. januar

  19.12.2013 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  En ny lov som forbyr diskriminering av homofile og transpersoner trer i kraft 1. januar 2014. Samtidig trer ny likestillingslov, ny diskrimineringslov om etnisitet og ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov i kraft.

 • Erling Reidar Lae skal lede styret for landbruksforskning

  19.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt Erling Reidar Lae til ny leder av styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og styret for forskningsmidler over Jordbruksavtalen.

 • Serbia skal forhandle om EU-medlemskap

  19.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Serbia starter forhandlinger om medlemskap i EU i januar. Det ble klart på EUs ministermøte 17. desember.

 • 320 milliarder kroner til verdens fattigste land

  19.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Verdensbankens internasjonale utviklingsfond (IDA) vil de neste tre årene få nærmere 320 milliarder kroner fra det internasjonale samfunn. - Norge vil bidra med 3,1 milliarder kroner til utviklingsfondet. Vi øker dermed vårt bidrag med 18 prosent

 • TSE og fiskemelforbudet: ESA følger opp saken

  19.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EFTAS overvåkingsorgan (ESA) krever at Norge endrer sin praksis knyttet til produksjon av dyrefôr med og uten fiskemel. De ga i går siste formelle advarsel før de kan ta Norge inn for EFTA-domstolen.

 • Tollbehandlingen av varer fra utviklingsland forenkles

  19.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Tollforskriften endres slik at store importører av varer fra utviklingsland slipper å betale toll for så å be om refusjon.

 • Regjeringa vil styrkje rettane til busspassasjerane

  19.12.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa vil styrkje rettane til busspassasjerar, og vil difor endre yrkestransportlova og etablere ei nasjonal klageordning, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Nye regler for tilskudd til private barnehager

  18.12.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har bestemt at tilskuddet til private barnehager skal beregnes på grunnlag av kommunale regnskap. I dag blir tilskuddet beregnet på budsjetterte kostnader. Den nye beregningsmetoden skal gjelde fra 1. januar 2015.

 • Høring om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

  18.12.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i leksehjelpsordningen og å lovfeste rett til opplæring for ungdom over opplæringspliktg alder som er under 18 år, og som søker om oppholdstillatelse. I tillegg foreslår departmentet å oppheve plikten til å

 • Vidar Helgesen møter utenriksminister Carl Bildt

  18.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statsråd Vidar Helgesen reiser til Stockholm fredag 20. desember. Der vil han blant annet møte Sveriges utenriksminister Carl Bildt, medlemmer av Riksdagens EU-nemnd og Anna Jardfelt ved Utrikespolitiska Institutet.

 • Norge deltar i nordlig transportpartnerskap

  18.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Det er viktig å forbedre grensekryssing mellom landene for menneskene og næringslivet i grenseområdene, sa statssekretær Bård Hoksrud på møtet i Den nordlige dimensjons partnerskap for transport og logistikk i Brussel.

 • Døgnbemannet barnevernvakt

  18.12.2013 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Barneminister Solveig Horne besøkte onsdag 18. desember Oslo Barnevernvakt, Norges eneste døgnbemannede barnevernvakt.

 • Deltok på uformelt boligministermøte

  18.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Statssekretær Per-Willy Trudvang Amundsen mener det er viktig for Norge å holde seg orientert om hvilke boligpolitiske løsninger som velges i andre europeiske land. Han deltok nylig på et uformelt boligministermøte i Brussel.

 • Norsk jazz i Sør-Korea får reisestøtte fra UD

  18.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Musikkprofil Booking & Management og Kjell Kalleklev Management får 192 000 kroner for å ta norske artister til Jarasum Jazz festival i Gapyeong i Sør-Korea neste høst. Det er den største tildelingen i årets siste runde av Utenriksdepartementets

 • Konsesjon til fem småkraftverk

  18.12.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i åtte klagesaker som gjelder småkraftutbygging. Departementet opprettholder NVEs betingelser til konsesjon for fem småkraftverk i Rogaland. NVEs avslag til konsesjon for tre kraftverk blir også

 • Presseinvitasjon: Presentasjon av ekstern kvalitetssikringsrapport, OL/PL i Oslo 2022

  18.12.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Fredag mottar kulturminister Thorhild Widvey rapporten fra ekstern kvalitetssikrer i forbindelse med søknad om statsgaranti og -tilskudd til OL/PL i Oslo i 2022.

 • Landbruk i spørjetimen på Stortinget

  18.12.2013 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) svarte på spørsmål frå representantantane Per Olaf Lundteigen (Sp) og Knut Storberget (A) i spørjetimen på Stortinget i dag.

 • Jobbstrategien: Slik har Arbeidstilsynet lykkes

  18.12.2013 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  - Å finne kandidat med riktig kompetanse til de arbeidsoppgavene vi kan tilby, øker sjansen for videre ansettelse i etaten. Det har også mye å si for kandidatens mestringsfølelse, sier rådgiver Hege Wensell og seniorrådgiver Elin Høgås i

 • Matpilotanlegget på Ås et livsviktig tiltak

  18.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug åpnet i går sammen med fiskeriminister Elisabeth Aspaker en ny forsøkshall som skal bidra til økt kunnskap om farlige, matbårne bakterier som Listeria og E.coli. - Matpilotanlegget på Campus Ås kan redde liv,

Til toppen