Finn aktuelt

Viser 22541-22560 av 27995 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Benjaminprisen til Uranienborg skole

  26.01.2015 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen delte ut Benjaminprisen til Uranienborg skole for arbeidet deira mot rasisme, antisemittisme og mobbing.

 • Skog- og trenæringen kan firedoble omsetningen

  26.01.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Skogen spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet. En samlet skog- og trenæring står bak en ambisjon for omsetningsvekst til 180 milliarder innen 2045.

 • Nett-tv

  Skog- og trenæringen kan firedoble omsetningen

  26.01.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Behovet for avis- og magasinpapir går ned og etterspørselen etter bærekraftige materialer og andre innsatsfaktorer går opp. Skogen spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet. En samlet skog- og trenæring står bak en ambisjon for

 • Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015

  26.01.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015 inneholder tiltak for å stimulere til økonomisk vekst og sysselsetting, inkludert en investeringspakke på 315 milliarder euro. EU-delegasjonens rapport tar for seg de viktigste sakene i arbeidsprogrammet.

 • Solsmak på melk

  26.01.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Melk og andre meieriprodukter harskner raskere og får en usmak når de utsettes for lys. Nyere forskning fra Nofima viser at klorofyll er en av årsakene.

 • Den afrikanske union og Norge inngår strategisk partnerskap

  26.01.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Kommisjonsleder for Den afrikanske union (AU), Nkosazana  Dlamini-Zuma, og utenriksminister Børge Brende undertegner i dag en strategisk samarbeidsavtale. - Dette er et historisk skritt for Norges engasjement i Afrika, sier utenriksminister Børge

 • Norge overholdt mål om NOx-utslippene

  26.01.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Norge fortsetter å redusere utslippene av nitrogenoksider (NOx). Utslippene er redusert med 20 prosent siden avgiften på utslipp av NOx ble innført i 2007 og den første avtalen mellom næringsorganisasjonene og departementet om reduksjon av

 • Høring om skikkethet

  26.01.2015 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til endringer i regelverket om skikkethet på høring.

 • Presseinvitasjon: Tar imot utgreiingar om handtering av norsk atomavfall

  26.01.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland tar tysdag 27. januar imot to utgreiingar om handtering av norsk atomavfall. OBS: Endret tidspunkt til fredag 30. januar.

 • EU-erklæring om Boko Haram

  26.01.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  26. januar sluttet Norge seg til EUs erklæring om Boko Haram.

 • Statsråd Sanner gjestar Estland

  26.01.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner skal måndag 26. januar til Estland for å sjå nærare på Estlands arbeid med digitalisering av offentleg sektor. Her skal han ha samtaler med president Toomas Ilves og finansminister Urve Paalo.

 • Kamp mot fattigdom gjennom likestilling

  24.01.2015 Nyhet Statsministerens kontor

  Å gi kvinner og jenter like rettigheter og muligheter til å delta i alle deler av samfunnslivet er et sentralt mål i norsk utenrikspolitikk. I Davos i dag diskuterte statsminister Erna Solberg hvordan likestilling også kan bidra i kampen mot

 • FNs nye bærekraftsmål tema i Davos

  24.01.2015 Nyhet Statsministerens kontor

  FNs tusenårsmål har siden 2000 mobilisert til felles internasjonal kraftsamling for global utvikling, ikke minst innen mødre- og barnehelse, vaksiner og sykdom. I Davos diskuterer statsminister Erna Solberg i dag utformingen av FNs nye bærekraftsmål

 • Norway welcomes agreement on reunification of the SPLM in South Sudan

  23.01.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  The split in the SPLM, South Sudan’s ruling party, was the main factor that triggered the current conflict in the young nation. After several rounds of discussions in Arusha in Tanzania, the different factions have achieved agreement on renewed

 • Bekymret for manglende framgang i fredsforhandlinger

  23.01.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den såkalte troikaen (USA, Storbritannia og Norge) er alvorlig bekymret for den manglende framgangen i fredsforhandlingene om Sør-Sudan.

 • Høring – Norsk pelsdyrhold bærekraftig utvikling eller styrt avvikling

  23.01.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet sender på høring NOU 2014:15 ”Norsk pelsdyrhold bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? Gjennomgang av pelsdyrnæringen”. Utredningen er avgitt til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet av

 • Regelverk om plantevernmidler – proposisjon til Stortinget

  23.01.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen har i statsråd 23. januar besluttet å fremme proposisjon til Stortinget om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger om innlemmelse av regelverk på plantevernmiddelområdet (Prop. 54 S 2014-2015).

 • Statsministerens program veke 5

  23.01.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg besøkjer denne veka mellom anna Tyskland og Polen.

 • Færre blir mobbet på skolen

  23.01.2015 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Resultatene fra Elevundersøkelsen 2014 viser at færre mobbes, men at 32 000 sier at de fortsatt blir mobbet på skolen.

 • Presseinvitasjon: Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkjer Tønsberg 26. januar 2015

  23.01.2015 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Statsråd Bent Høie besøkjer Kontoret for fritt sykehusvalg og HELFO i Tønsberg. Han skal også møte Pasient- og brukarombodet i Vestfold for å snakke om regjeringa sitt arbeid med pasienten si helseteneste og dei komande stortingsmeldingane.