Finn aktuelt

Viser 22601-22620 av 25612 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Næringsklynger på internasjonalt toppnivå

  18.06.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Den maritime klyngen i Møre og Romsdal og olje- og gassklyngen i Agder har fått status som Global Centres of Expertise (GCE). Disse blir Norges første næringsmiljøer på internasjonalt toppnivå.

 • Norge gir 60 millioner kroner i nødhjelp til Irak

  18.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg er svært bekymret for den økende konflikten i Irak. Det akutte nødhjelpsbehovet i Irak må møtes raskt. I første rekke er det behov for mat, vann, husly, helsehjelp og beskyttelse til sivilbefolkningen. Norge vil bidra med 60 millioner kroner i

 • Freder historiske kunnskapsbygg

  18.06.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  I dag ble det markert at 40 utvalgte kunnskapsanlegg landet rundt er fredet. I oppbyggingen av det moderne Norge etter 1814 representerer utdanningsinstitusjonene noen av våre viktigste offentlige bygningsmiljøer.

 • Regjeringen forenkler: Årsavgiften erstattes med forsikringsavgift

  18.06.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår å erstatte årsavgiften på bil med en avgift på trafikkforsikringer. Omleggingen vil forenkle og gi større fleksibilitet for bileiere. Forslaget er en del av Regjeringens tiltak for å forenkle og effektivisere skatte- og

 • Freder historiske kunnskapsbygg

  18.06.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Utdanningsinstitusjonenes historie er grundig dokumentert gjennom Landsverneplanen for Kunnskapsdepartementet. Nå blir 40 anlegg landet rund fredet.

 • Norsk næringsliv er digitalt – men kan bli enda bedre

  18.06.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statssekretær Paul Chaffey har fått overlevert undersøkelsen "Hindre for digitalisering i næringslivet". Rapporten er utarbeidet av KPMG som et ledd i oppfølging av stortingsmeldingen Digital agenda for Norge. KPMG har gjennomført en

 • Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

  18.06.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har

 • Internasjonale priser på korn og meieriprodukter faller

  18.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I mai fortsatte prisene på internasjonale meieriprodukter og mais og hvete å falle, mens internasjonale fjørfepriser og kjøttpriser holdt seg stabile.

 • Høringsforslag om å sette den nye straffeloven i kraft

  18.06.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen sender på høring et lovforslag om å sette straffeloven 2005 i kraft. Forslaget dreier seg om justeringer i regelverket som bør gjøres for at den nye straffeloven skal kunne tre i kraft neste sommer.

 • Innovasjonspris til Arendal kommune

  18.06.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Arendal kommune ble onsdag tildelt kommunesektorens innovasjonspris på 500.000 kroner. Skien og Narvik var også i finaleheatet og mottok diplom og gode ord for sitt innovasjonsarbeid.

 • Verden trenger rene og produktive hav

  18.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Vi trenger rene og produktive hav for å opprettholde vårt livsgrunnlag. Jo bedre vi tar vare på havet, jo bedre kan havet hjelpe oss til å møte våre behov, sa utenriksminister Børge Brende på konferansen Our Ocean i Washington denne uken.

 • Natos utenriksministermøte 24. og 25. juni

  18.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Natos utenriksministermøte holdes i Natos hovedkvarter i Brussel 24. og 25. juni. Sentrale tema vil være Russland/Ukraina, Afghanistan og forberedelser til Natos toppmøte i september.

 • Styrker innsatsen mot tvangsekteskap før sommeren

  18.06.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Hver sommer er det flere tilfeller av ungdom som blir utsatt for tvangsekteskap i forbindelse med reiser til utlandet. Nå er det lansert en app som skal gi informasjon til ungdom som står i fare for tvangsekteskap. I tillegg har barne, likestillings

 • Stemmerettsjubileets sluttrapport

  18.06.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Rapporten redegjør for planlegging, gjennomføring og budsjett. Sist i rapporten foreligger en kronologisk oversikt over alle arrangementene i jubileumsåret.

 • Lusetall bekymrer fiskeriministeren

  18.06.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Oppdrettsnæringen går en krevende sommer i møte. Faren for økt resistens mot lusemedikamenter er alvorlig. Nå må vi få fullt trykk på alternative metoder, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en kommentar til Mattilsynets luserapport.

 • IEAs nye markedsutsikter for olje og gass frem til 2019

  18.06.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Det internasjonale energibyrået (IEA) presenterer i dag nye rapporter for olje- og gassmarkedene for de neste fem årene. Dette skjedde på Olje- og energidepartementets seminar i Oslo.

 • Reindriftsavtalen 2014 behandlet i Stortinget

  18.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har deltatt i debatt på Stortinget i behandlingen av Reindriftsavtalen 2014/2015, og endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.

 • Høring om kunst og kultur i opplæringen

  18.06.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Den 24. april leverte ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen sin rapport - Det muliges kunst. Rapporten er nå til høring frem til 20. juni.

 • Fylkesnytt fra Oppland 1/2014

  18.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Oppland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om at det hogges for 345 millioner kroner i Oppland.

 • Ingen innsigelser mot Follobanen

  18.06.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Innsigelsene mot reguleringsplanene for Follobanen og Ski stasjon er trukket. Det betyr at reguleringsplanene nå er endelig vedtatt, og et hinder for videre gjennomføring av det viktige samferdselsprosjektet er fjernet.

Til toppen