Finn aktuelt

Viser 22661-22680 av 27052 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Inviterer ordførere til dialog om bosetting

  20.10.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) inviterer til tre dialogmøter med ordførere rundt om i landet for å diskutere hva staten og kommunen sammen kan gjøre for å øke bosettingen.

 • EU-erklæring om restriktive tiltak i anledning Russlands handlinger for å destabilisere situasjonen i Ukraina

  20.10.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  15. oktober sluttet Norge seg til EU sin erklæring om restriktive tiltak i anledning Russlands handlinger for å destabilisere situasjonen i Ukraina.

 • Utenriksråden møtte EUs embetsverk

  20.10.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Vi må forfølge våre interesser i EU-systemet på alle nivåer og med stor kraft, sier utenriksråd Wegger Christian Strømmen. Han var nylig i Brussel for møter på embetsnivå i EU-systemet.

 • Sultne turister og kravstore forbrukere

  20.10.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Hvordan kan nettverksbygging bidra til ekspansjon og profesjonalisering blant små mat- og reiselivsaktører? Hva er utfordringene og hvordan kan de løses? Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug inviterer til konferanse hvor dette er diskusjonstema.

 • Den store hveterevolusjonen

  20.10.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Langvarig forskningsinnsats for å utvikle gode hvetesorter og dyrkingsmetoder har revolusjonert norsk hveteproduksjon. Prognoser tyder på at vi nå kan dekke store deler av matkornbehovet med norsk hvete.

 • Legger bort forslag om sykelønn

  20.10.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen legger bort forslaget om å doble inntektsgrensen for å få sykelønn.

 • EØS/EU-minister Helgesen besøker Estlands utenriksminister

  20.10.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statsråd for EØS-saker og forholdet til EU, Vidar Helgesen, reiser på dagsbesøk til Tallinn tirsdag 21. oktober. Her vil han blant annet møte utenriksminister Paet.

 • Møtte brukerne av helse- og omsorgstjenesten

  20.10.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Mandag 20. oktober møtte Helse- og omsorgsminister Bent Høie Kontaktforum for brukere av helse- og omsorgstjenesten.

 • Inviterer til toppmøte om byutvikling

  20.10.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterer tirsdag 21. oktober politikere fra de største byene, KS og toppene i NHO, Virke og Finans Norge til møte om byutvikling. Hensikten er å få god dialog mellom næringslivet, byene og staten

 • Uken som var - uke 42

  20.10.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Noen sauer i England har fått i seg litt gress de normalt ikke har som en del av dietten, kunst skaper furore i Paris og et tips om at pensjonisttilværelsen kanskje nytes best i de tusen sjøers land. Dette og mer fant vi under vårt uhøytidelige

 • Staten selger Cermaq-aksjer

  20.10.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har i dag akseptert å selge statens aksjer i Cermaq til japanske Mitsubishi Corporation.

 • Priv til red: Møter partene i arbeidslivet

  20.10.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen har i forslag til statsbudsjett for 2015 foreslått å heve minste inntektsgrunnlag for rett til sykepenger fra ½ til 1 G. Det har kommet en del reaksjoner på dette, og statsråd Robert Eriksson skal i dag diskutere saken med partene i

 • Styrker barns rett til hjelp

  19.10.2014 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Barnevernet får et nytt virkemiddel for å gi barn den hjelpen de trenger. Et lovforslag som skal gjøre det enklere for barnevernet å pålegge hjelpetiltak sendes nå på høring. Formålet med lovendringen er å forbedre situasjonen til barnet og

 • FN vil at vi skal spise mer fisk

  19.10.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri og akvakultur har en viktig rolle for matsikkerhet og ernæring. Dette er konklusjonen i rapporten fra ekspertpanelet under FNs matsikkerhetskomité.

 • Priv. til red.: : Statsministerens program veke 43

  17.10.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltek laurdag 25. oktober i 70-årsmarkeringa for frigjering av Aust-Finnmark. H.M. Kongen og utanriksminister Børge Brende deltek òg i arrangementet som inngår i grunnlovsjubileet.

 • Nett-tv

  Invitasjon til nasjonal IA-konferanse 2014

  17.10.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen og partene i arbeidslivet inviterer 27. november til den nasjonale IA-konferansen 2014. Konferansen er gratis, og åpen for virksomheter og andre som er engasjert i IA-arbeidet.

 • Avduket plakett hos vinneren av byggeskikkprisen

  17.10.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statsråd Jan Tore Sanner avduket i dag plakettene på Rom eiendoms bygg i Oslo, som er årets vinner av Statens byggeskikkpris.

 • Avvikling av statens Konsesjonsavgiftsfond

  17.10.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Det ble besluttet i budsjettet for 2014 at statens Konsesjonsavgiftsfond skal avvikles, og at statens konsesjonsavgifter skal omlegges til en sektoravgift. Derfor har Regjeringen i dag fremmet Prop 4 L (2014-2015) om avviklingen av dette fondet.

 • Priv. til red.: : Statsråd Vidar Helgesens program veke 43

  17.10.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsråd Helgesen har denne veka mellom anna møter i Estland.

 • Gjennomgang av jordleie og driveplikt

  17.10.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har bedt Landbruksdirektoratet om å nedsette og lede en arbeidsgruppe som skal vurdere problemstillinger knyttet til leiejord og driveplikt.