Finn aktuelt

Viser 22701-22720 av 28540 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norges bidrag til operasjon Gritrock avsluttet

  27.02.2015 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Torsdag 19.februar landet en Hercules C130J på Gardermoen etter det siste transportoppdraget for britenes operasjon Gritrock. -Norges bidrag til operasjon Gritrock har vært av stor betydning for britenes kamp mot ebola i Sierra Leone. Denne

 • Opprydding i lotteriregelverket

  26.02.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa ønskjer klare og rettvise reglar som sikrar at omsyna bak den norske einerettsmodellen, der Norsk Tipping har einerett på pengespel, blir ivaretatt samstundes som det kan gje auka inntekter for frivillige organisasjonar. Regjeringa står

 • Skogfrø lagret i Svalbard Globale frøhvelv

  26.02.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  For første gang er frø av skogstrær lagret i Svalbard globale frøhvelv. De Nordiske frøene ble lagt inn i dag av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht og Danmarks fødevareminister Dan Jørgensen.

 • FN-resolusjon styrker klimaovervåkingen

  26.02.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  En ny FN-resolusjon oppfordrer til økt samarbeid om jordobservasjon som gir bedre klimaovervåking. - Vi trenger mer fakta om jordkloden for å måle og håndtere klimaendringene. Her er internasjonalt samarbeid avgjørende, sier kommunal- og

 • Adam og Eva lærer slovakere å kildesortere

  26.02.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Slovakia ligger på bunn i EU hva gjelder resirkulering og kompostering. Slovakiske studenter fikk EØS-midler til å snu trenden. De fant inspirasjon i Edens hage.

 • På besøk i Australias oljehovedstad

  26.02.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje og energiminister Tord Lien var torsdag i Perth for å profilere norsk leverandørindustri i Australia. Statsråden møtte ledelsen i Woodside, Australias største uavhengige oljeselskap, sammen med 60 representanter fra norsk leverandørindustri.

 • Diskuterte produktivitet med OECD

  26.02.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Produktivitetskommisjonens rapport stod på dagsorden da Finansminister Siv Jensen i dag møtte generalsekretær Angel Gurria i Paris.

 • Presseinvitasjon/priv.til.red: Finansministeren møter arbeidslivets parter om produktivitetskommisjonen

  26.02.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Fredag 27. februar inviterer finansminister Siv Jensen arbeidslivets parter til møte om produktivitetskommisjonens første rapport.

 • Kampen om tungtvannet fikk EU-støtte

  26.02.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Produsentene av tv-serien Kampen om tungtvannet fikk økonomisk støtte fra EUs Kreativt Europa-program. Flere norske aktører oppfordres til å søke om midler.

 • Økt samarbeid mellom kokk og bonde

  26.02.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Kokken og Bonden er et nettverk som har som hensikt å knytte bånd mellom matprodusenter og kokker. Det kan være til nytte og inspirasjon for begge parter, og bidra til økt produksjon av økologisk mat.

 • Det ligg godt til rette for produksjon av biogass i Rogaland

  26.02.2015 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Ressursgrunnlaget i Rogaland for produksjon av biogass er svært godt. Truleg finn vi dei største ressursane i husdyrgjødsla, men saman med matavfall, slakteavfall og anna organisk næringsavfall er det berekna potensialet for produksjon av biogass i

 • Norge og Australia enige om JSM-samarbeid

  26.02.2015 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementene i Norge og Australia er blitt enige om å samarbeide om utviklingen av det nye missilet Joint Strike Missile (JSM). Dette kommer etter samtaler mellom statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø, og hans australske

 • Hedret spesialstyrker fra 2. verdenskrig

  25.02.2015 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Onsdag 25. februar deltok Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og en rekke krigsveteraner på markeringen av 75. års jubileum for opprettelsen av «Special Operations Executive». Det ble også markert at det er

 • Viktige EU-møter for statsråd Horne i Brussel

  25.02.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne diskuterte likestilling, rettigheter for LHBT og bekjempelse av hatefulle ytringer med EU-kommissær Věra Jourová.

 • Nye tiltak mot antibiotikaresistente bakterier i svinebesetninger

  25.02.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har i dag, 25. februar, hatt møte med representanter for landbruksnæringen for å drøfte nye tiltak mot antibiotikaresistente bakterier i svineholdet.

 • Forsvarsministeren møtte sin britiske kollega

  25.02.2015 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Det nye sikkerhetsbildet, den videre utviklingen av NATO og det tette bilaterale forholdet mellom Norge og Storbritannia var hovedtemaer da forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møtte sin britiske kollega Michael Fallon i London 25. februar.

 • - Karbonfangst- og lagring er en viktig del av regjeringens klimasatsing

  25.02.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Statssekretær Kåre Fostervold (FrP) presenterte onsdag regjeringens strategi for CO2-håndtering under Climit-dagene i Oslo. Fostervold understreket at karbonfangst- og lagring (CCS) er en viktig del av regjeringens klimasatsing. Strategien

 • Samarbeidspartia møtast

  25.02.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Regjeringspartia, Venstre og Krf møtast i Nydalen tysdag 3. mars for å diskutere utfordringane Noreg står ovanfor og dei viktige sakene som kjem framover. Arbeidet med budsjettet for 2016 blir også et viktig tema for møtet.

 • Nasjonale grenser for luftforurensning strammes opp

  25.02.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen har presentert en strategi for å redusere utslipp gjennom den såkalte «luftpakken». Et direktiv om nasjonale utslippsgrenser for luftforurensning behandles nå i Europaparlamentet - og de er åpne for innspill. Miljøråd Jonas L.

 • Statssekretær Øystein Bø deltok på forsvarsindustriseminar i Australia

  25.02.2015 Nyhet Forsvarsdepartementet

  I anledning Statsbesøket til Australia denne uke ble det mandag 23. februar avholdt et bredt anlagt forsvarsindustriseminar på Hyatt Hotel Canberra. Seminaret ble organisert av Innovasjon Norge i samarbeid med den norske og australske