Finn aktuelt

Viser 22961-22980 av 23923 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rekordår for norsk sjømateksport

  06.01.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - 2013 har vært et drømmeår for laksenæringen, men andre deler av norsk sjømatnæring sliter i motbakke, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 • Jernbaneverket skal utrede fremtidig godsterminal i Bergen

  06.01.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Kapasiteten på godsterminalen i Bergen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi arbeidet med å se på fremtidige løsninger og alternativer til dagens terminal på Nygårdstangen. Samferdselsdepartementet vil om kort tid gi Jernbaneverket i

 • Handlingsplan for kollektivtransport legges fram første halvår 2014

  06.01.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen har store ambisjoner for kollektivtransporten. På dette området er regjeringsplattformen så omfattende at det er nødvendig med mer tid for å gjøre ferdig handlingsplanen for kollektivtransport. Vi legger opp til å presentere planen i

 • Gjeldende retningslinjer for Belønningsordningen videreføres

  06.01.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Da Nasjonal transportplan 2014-2023 ble lagt fram våren 2013, varslet den forrige regjeringen endrede retningslinjer fra og med 1. januar 2014 for Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Nye forutsetninger

 • Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøker USA 7. – 10. januar

  06.01.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvarsministeren skal ha møte med forsvarsminister Chuck Hagel i Washington fredag 10. januar. Hun vil i tillegg gjennomføre en rekke andre møter i Washington og New York i perioden 7.-10. januar, blant annet for å drøfte transatlantisk

 • Direkte forhandlinger mellom partene i Sør-Sudan

  05.01.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg er glad for at den regionale samarbeidsorganisasjonen IGAD nå har klart å bringe partene i konflikten i Sør-Sudan til forhandlingsbordet. Verdens yngste nasjon trues av borgerkrig og partene i konflikten må ta ansvar for å hindre videre

 • Samferdselsministeren deltar på minnemarkering for trafikkofre i Vestfold

  03.01.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltar på arrangementet ”Lys til ettertanke” i Skjee kirke i Vestfold søndag 5. januar.

 • Samferdselsministeren besøker Aust-Agder tirsdag 7. januar

  03.01.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøker Aust-Agder 7. januar. Han møter lokale myndigheter, Redningsselskapet og Post- og teletilsynet.

 • Ekspertutvalg skal se på oppgaveløsning i kommunene

  03.01.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner setter ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg, som skal foreslå kriterier som har betydning for oppgaveløsningen i kommunene.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 2, 2014

  03.01.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 2, 2014.

 • Følgende endringer trer i kraft 1. januar 2014

  03.01.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Følgende endringer trer i kraft 1. januar 2014 på likestillings- og diskrimineringsområdet: Nye lover Fire nye diskrimineringslover trer i kraft 1. januar 2014, diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven

 • Priv. til red.: Statsministerens program veke 1 og 2

  03.01.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltek denne veka mellom anna på NHOs årskonferanse.

 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie held sjukehustale

  03.01.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Tysdag 07.01. held Bent Høie sin første sjukehustale som helse- og omsorgsminister der sjukehus er hovudtema.

 • Utenriksministeren til Filippinene

  03.01.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende besøker Filippinene 7.-9. januar 2014. Formålet med reisen er å få et personlig inntrykk av hjelpeinnsatsen etter tyfonen Haiyan som rammet deler av Filippinene i november i fjor.

 • Longyearbyen planområde er utvidet

  03.01.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Det er vedtatt endringer i flere forskrifter etter svalbardmiljøloven. Endringene innebærer bl.a. at hele Adventfjorden innlemmes i Longyearbyen planområde. Forskriftsendringene trådte i kraft 1. januar 2014.

 • Endringene i odelsloven trer i kraft 1. januar 2014

  02.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  14. juni 2013 vedtok Stortinget to vesentlige endringer i odelsloven. Endringene innskrenker odelskretsen og opphever reglene om odelsfrigjøring ved kjøp av odelseiendom som tilleggsjord.

 • Omsetningsavgifter for 2014

  02.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet fastsatte 19. desember omsetningsavgiftene på landbruksvarer for 2014.

 • Endringer i reindriftsloven 01.01.2014

  02.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  27. mai 2013 vedtok Stortinget en endring av reindriftsloven som innebærer en avvikling av områdestyrene med overføring av styrenes oppgaver til fylkesmannen. Endringen trer i kraft 01.01.2014.

 • Matsentralen utvider kapasiteten

  02.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Matsentralen i Oslo ble etablert i september 2013 for å bedre tilførselen av fullverdig overskuddsmat fra dagligvarehandelen og matindustrien til frivillige organisasjoner som deler ut mat til vanskeligstilte. Et bredt samarbeid mellom

 • Nytt, større og moderne

  01.01.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fra årsskiftet fikk Norge et nytt og større departement for modernisering og utvikling av offentlig sektor.

Til toppen