Finn aktuelt

Viser 23061-23080 av 25232 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Samferdselsdepartementet - Petter Nedrås Falkung utnevnt til underdirektør

  11.04.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  I statsråd i dag ble underdirektør i Utenriksdepartementet Petter Nedrås Falkung utnevnt til underdirektør i Kyst- og miljøavdelingen i Samferdselsdepartementet.

 • Opphever forbudet mot produksjon av alkohol på Svalbard

  11.04.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  I dag er det forbudt å produsere alkohol på Svalbard. I statsråd fredag foreslår regjeringen å oppheve dette forbudet.

 • Forslag til ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond

  11.04.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag lagt forslag til ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond frem for Stortinget. - Loven skal bidra til konkurransedyktige rammevilkår for bransjen og ivareta hensynet til investorvern og forbrukerbeskyttelse

 • Hovedfordelingen 2014 – nasjonalanlegg

  11.04.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  4,9 millionar til Kvitfjell 13,5 millioner til Ullevaal Stadion 2,3 millionar til Hamar Olympiske Anlegg - Vikingskipet 50 millioner til skiskytteranlegget i Holmenkollen 4,9 millionar til Kvitfjell Kulturdepartementet gir tilsegn om totalt 4,9

 • Regjeringen øker tilskudd til idrettsanlegg og lokale idrettslag

  11.04.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen har besluttet å fordele 1,86 milliarder kroner i spillemidler til idrettsformål i 2014. Beløpet er 219 millioner kroner høyere enn i 2013.

 • Stortingsmelding om pressestøtte

  11.04.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem en stortingsmelding om pressestøtten for Stortinget. I stortingsmeldingen foreslår departementet å innføre et statisk tilskuddstak på 40 mill. kroner per medieselskap per år fra 2015.

 • Tine Sundtoft besøker regnskogen i Indonesia

  11.04.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima og miljøminister Tine Sundtoft besøker Indonesia 21. til 25. april 2014. Formålet med reisa er å bli kjend med landet, som er eit av Noregs viktigaste samarbeidsland gjennom klima- og skogprosjektet.

 • Israels president Shimon Peres på statsbesøk i Norge

  11.04.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Etter invitasjon fra Hans Majestet Kong Harald V, vil Israels president Shimon Peres komme på statsbesøk i mai i år. Det offisielle programmet vil finne sted 12. og 13. mai.

 • Kroatia med i EØS

  11.04.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Avtalen som gjør Kroatia til en del av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) ble undertegnet i dag. Avtalen trer formelt i kraft 12. april. Dette åpner nye muligheter for et tettere samarbeid mellom Norge og Kroatia.

 • Konkurransekraft i Sogn og Fjordane

  11.04.2014 Nyheit Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg møtte tysdag næringslivet i Sogn og Fjordane for å diskutere konkurransekraft og verdiskaping. Møtet vart halde hjå Westcon Yard i Florø, i samband med at statsministeren var på reise i fylket. I møtet kom ulike delar av

 • Stadfester snøscooterforsøk

  11.04.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 11. april 2014 stadfestet 87 lokale forskrifter om kommunalt forsøk med snøscooterløyper. - Jeg har stor tillit til at kommunene skal ivareta sitt forvaltningsansvar på en god måte, sier kommunal- og

 • Vil gi kommuner myndighet til å godkjenne små vindkraftprosjekter

  10.04.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Statsråd Tord Lien og direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Per Sanderud, presenterte status og muligheter for norsk vindkraft til pressen i dag.

 • Trussel mot nettsikkerhet

  10.04.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  - Jeg tar denne saken svært alvorlig. Justis- og beredskapsdepartementet har samordningsansvaret for IKT-sikkerhet på sivil side. Jeg har derfor kalt inn Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NorSIS og Direktoratet for Forvaltning og IKT for å forsikre om

 • Verdig avslutning av dykkersaken

  10.04.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  I desember 2013 ga den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) 7 nordsjødykkere medhold i at staten har krenket Den europeiske menneskerettskonvensjon (artikkel 8) om retten til privatliv. På de øvrige punktene i saken ble staten enstemmig

 • Sluttrapport: Framtid i nord

  10.04.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Sluttrapporten Framtid i nord sammenfatter resultatene fra to års arbeid med kunnskapsinnhenting hvor Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sett nærmere på mulighetene for økt

 • Inntektsvekst i jordbruket

  10.04.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Budsjettnemnda for jordbruket avga torsdag grunnlagsmaterialet for vårens jordbruksforhandlinger.

 • Norsk maritim offensiv i Japan

  10.04.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Et titalls norske maritime bedrifter er i Japan i anledning SeaJapan-messen for å synliggjøre seg overfor japanske verft.

 • Presseinvitasjon: Kulturministeren mottar utredning om insentivordning på filmfeltet

  10.04.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har engasjert Oslo Economics til å utrede insentivordninger på filmområdet i andre land, samt å komme med anbefalinger til hvordan en insentivordning på filmområdet i Norge eventuelt kan utformes.

 • Bulgaria har tatt grep

  10.04.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Etter mye kritikk har bulgarske myndigheter tatt tak i situasjonen for asylsøkere i landet. - Dette viser hvor viktig støtte til Bulgaria har vært, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen.

 • Samarbeid mellom lokale matprodusentar gjev gevinst

  10.04.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Samarbeid mellom gardsbaserte foredlingsbedrifter har eit potensiale både for betre økonomi, kompetanse og marknadsposisjon, men er svakt utnytta.

Til toppen