Finn aktuelt

Viser 23081-23100 av 23684 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utlysing: Tiltak for å styrke samarbeidet med Ungarn

  29.11.2013 Nyheit Utenriksdepartementet

  Du har sett det på TV: Donau som fløymer over kvart år. Noreg og Ungarn ønskjer å styrke samarbeidet om klimatilpassing. Eit eige fond tek no i mot søknader frå norske aktørar som vil delta i samarbeid.

 • Listhaug og Sundtoft møter rovviltnemndene

  29.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft møter mandag representanter for samtlige av landets rovviltnemnder.

 • Skogen inn i framtida

  29.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Skognæringen er inne i en omstillingsfase og K+ og Hedmark Kunnskapspark har i dag invitert til et fagseminar for å diskutere fremtidsmulighetene i næringa. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holdt dagens åpningsinnlegg.

 • Ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

  29.11.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  I statsråd 29. november ble det vedtatt en ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. Forskriften skal styrke pasientsikkerheten og sikre at det medisinske utstyret til enhver tid er sikkert, vedlikeholdes korrekt og brukes forsvarlig.

 • Rassikring: Svotunnelen i Rogaland åpnet

  29.11.2013 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet i dag Svotunnelen og den nye vegen mellom Vatne og Skreppeneset på rv 13 i Strand kommune i Rogaland.

 • Tettere samarbeid med Sør-Afrika

  29.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge og Sør-Afrika er blitt enige om å ha tettere politisk kontakt og økt samarbeid i årene fremover.

 • Oljedirektør Bente Nyland får forlenget åremål

  29.11.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Oljedirektør Bente Nyland er i statsråd fredag åremålsbeskikket som direktør for Oljedirektoratet for 6 år med virkning fra 1. januar 2014. OD er et statlig fagdirektorat underlagt Olje- og energidepartementet med 230 ansatte lokalisert i Stavanger

 • Positive erfaringer med arbeidslivsfaget

  29.11.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Evalueringen av forsøket med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet viser at mange elever og lærere synes det har vært vellykket. Nå skal Kunnskapsdepartementet gjøre en grundig vurdering av fagets videre fremtid.

 • Olje- og energiministerens program uke 49-50

  29.11.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Stasministeren og statsrådene har normalt disse faste postene i ukeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl.12.30 og statsråd på Slottet fredag kl.11.00.

 • Røe Isaksen møtte EUs utdanningsministre

  29.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var denne uken i Brussel for å møte EUs utdanningsministre og fortelle om norske erfaringer med utdanningstilbud levert over internett.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 49, 2013

  29.11.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 49, 2013.

 • Priv. til red./ presseinvitasjon: Holden III overleverer rapport til finansminister Siv Jensen

  29.11.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Tirsdag 3. desember vil professor Steinar Holden overlevere rapport til finansminister Siv Jensen fra utvalget han har ledet. Utvalget har sett på lønnsdannelsen og utfordringer i norsk økonomi (Holden III utvalget).

 • Kontrakt for nytt isgående forskningsfartøy signert

  29.11.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft var tilstede da byggekontrakten for et nytt isgående forskningsfartøy ble signert på Frammuseet i dag.

 • Utvalg for folkehelse, fysisk aktivitet og mat i barnehage og skole legges ned

  29.11.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har nå besluttet å legge ned utvalget for folkehelse, fysisk aktivitet og mat i barnehage og skole. Saken ble behandlet i statsråd 29. november 2013.

 • Sundtoft og Listhaug møter rovviltnemndene

  29.11.2013 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug møter mandag representanter for samtlige av landets rovviltnemnder.

 • Pilotprosjekt om bøtetjeneste i Troms

  29.11.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Fra 1. januar 2014 innføres bøtetjeneste som pilotprosjekt i Troms fylke. -Bøtetjeneste er et mer rettferdig alternativ for personer som ikke har råd til å betale boten, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

 • Forslag om å gjennomføre Dublin III-forordningen i norsk rett

  29.11.2013 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen besluttet i Statsråd i dag å fremme et lovforslag for Stortinget om å gjøre Dublin III-forordningen til norsk rett

 • Regjeringen prioriterer syriske kvoteflyktninger

  29.11.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Norge vil ta imot 1 000 flyktninger fra Syria, fordelt på 500 innenfor den ordinære kvoten for overføringsflyktninger og 500 gjennom en tilleggskvote

 • Oppdaterte budsjettall for 2013

  29.11.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag lagt fram proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2013. Anslaget for bruk av oljeinntekter i 2013 er noe redusert sammenliknet med Nasjonalbudsjettet 2014. Utgiftene er lavere enn tidligere lagt til grunn.

 • Priv. til red.: Statsråd Vidar Helgesens program veke 49

  29.11.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsråd Vidar Helgesen har fleire møter i Brussel denne veka.

Til toppen