Finn aktuelt

Viser 23101-23120 av 23381 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vil styrke næringsklyngene

  08.11.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke næringsklyngene med ytterligere 10 millioner kroner, og vil dermed sikre at programmet iverksettes i 2014.

 • Statsbudsjettet 2014: Vederlag for nye oppdrettskonsesjoner til kommunene

  08.11.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Havbruksnæringen trenger tilgang på egnet sjøareal for å kunne vokse. - Derfor bør kommuner som stiller arealer til disposisjon for havbruksnæringen, få sin del av inntektene fra oppdrettstillatelsene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 • Styrker og forenkler ordningen for integreringstilskudd

  08.11.2013 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Integreringstilskuddet styrkes med 327,8 millioner kroner i 2014. Samtidig foreslår regjeringen å forenkle integreringstilskuddsordningen, og avvikler skoletilskuddet fra 1. januar 2014. Midlene fra skoletilskuddet legges inn i

 • Regjeringen øker innsatsen innen petroleumsforskning og økt oljeutvinning

  08.11.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen øker forslaget til bevilgning til petroleumsforskning gjennom Norges forskningsråd for 2014 med 36 millioner kroner, eller 15 prosent sammenlignet med 2013. Dette er 26 millioner mer enn tidligere foreslått for 2014. Økningen skal gå til

 • Tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2014 fra regjeringen Solberg: Regjeringen styrker operativ aktivitet i Forsvaret i 2014

  08.11.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringen vil utvikle et sterkt og moderne forsvar med evne til å løse nasjonale oppgaver og bidra effektivt i alliert og internasjonalt samarbeid for sikkerhet og fred. Regjeringen foreslår å tilføre forsvarsbudsjettet 22,4 mill. kroner i 2014.

 • Regjeringen satser på forskning

  08.11.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår 320 millioner kroner mer til forskning i budsjettet for 2014. I tillegg styrkes Skattefunnordningen.

 • Regjeringen starter lærerløftet

  08.11.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen øker satsingen på etter- og videreutdanning for lærere med mer enn 300 millioner kroner i 2014. Det betyr blant annet at ytterligere 750 lærere kan få videreutdanning i 2014. I tillegg vil 450 lærere kunne få stipend for videreutdanning

 • Oppretter tilskuddsordning for nettbaserte leksika

  08.11.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Nettet er blitt vår mest sentrale kunnskapskilde. Derfor trenger vi å sikre at mangfold og kvalitet blant de norske kunnskapskildene på nett, sier kulturminister Thorhild Widvey.

 • Trygg oppvekst for barn og unge

  08.11.2013 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Alle barn har rett til en trygg og god barndom og oppvekst. Barn under barnevernets omsorg er ekstra sårbare. Derfor styrker regjeringen skoletilbudet og tilsynet for barnevernsbarn, og fosterhjemsforeldre skal få en styrket veiledningstjeneste.

 • De frie teaterscenene styrkes

  08.11.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Vi ønsker å legge til rette for flere visninger av scenekunst laget av frie grupper. Derfor styrker vi de programmerende scenene, sier kulturminister Thorhild Widvey.

 • Styrker omsorgstjenestene i kommunene

  08.11.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 92,3 millioner til ytterligere 500 heldøgns omsorgsplasser i 2014. Til sammen gis det rom for 2500 plasser. I tillegg satser regjeringen på å heve kompetansen.

 • Flere funksjonshemmede får mulighet til å være aktive

  08.11.2013 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen styrker den økonomiske rammen for aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år med 30 millioner kroner.

 • Midler til erstatningshunder for servicehundbrukere

  08.11.2013 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til kjøp av erstatningshunder for brukere som tidligere har fått tildelt servicehund.

 • Starter satsingen på folkebibliotekene

  08.11.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Folkebibliotekene våre har potensial til å vokse som arenaer for offentlig samtale og debatt, sier kulturminister Thorhild Widvey.

 • Regjeringen trapper opp arbeidet for de aller fattigste

  08.11.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Verdensbankens internasjonale utviklingsfond (IDA) får de neste tre årene 2,6 milliarder bistandskroner fra Norge. Det er en økning på 260 millioner kroner i forhold til Norges forrige treårige bidrag.

 • En aktiv likestillingspolitikk

  08.11.2013 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  - Regjeringen skal jobbe aktivt med likestilling gjennom det eksisterende apparatet og i tillegg må de ulike samfunnssektorene yte sitt, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP). Regjeringen mener håndhevingsapparatet

 • Øker aktiviteten i Kystvakten

  08.11.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kystvakten med 8,9 millioner kroner i 2014 sammenlignet med 2013-budsjettet og 13,9 mill. kroner mer enn forslaget fra forrige regjering.

 • Statsbudsjettet 2014: 100 millioner kroner til mer politikraft

  08.11.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke politiet med 100 millioner kroner. Ved å tilsette flere sivile som kan utføre oppgaver polititjenestemenn gjør i dag, vil politikraften øke.

 • Omlegging av pressestøtte

  08.11.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen har som mål at avisenes økonomiske avhengighet av statlig støtte reduseres. I sitt budsjettforslag for 2014 foreslår regjeringen at pressestøtten reduseres med 26,2 millioner kroner i forhold til 2013. Pressestøtten blir da på 281,7

 • Statsbudsjettet 2014: : 35 millioner mer til marin forskning

  08.11.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Den nye regjeringen ønsker å styrke Norges stilling som sjømatnasjon. I tilleggsproposisjonen foreslår derfor regjeringen en økt satsning med 35 millioner kroner for marin forskning. - Dette er en direkte oppfølging av Høyre-FrP-regjeringens

Til toppen