Finn aktuelt

Viser 23121-23140 av 23934 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • CO2-utslipp fra skogbruket analysert

  16.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Skogbrukets produksjonskjede slipper ut svært lite klimagasser. Det er tømmertransporten på vei som bidrar mest, viser en ny livsløpsanalyse fra Norsk institutt for skog og landskap.

 • Fiskeri på agendaen i Strasbourg

  16.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Fiskeripolitikk og EUs utvidelsesprosess sto høyt på agendaen da Europaparlamentet hadde plenumssesjon i Strasbourg i uke 50. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Nedgang i kornprisen på verdensmarknaden

  16.12.2013 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Prisindeksen for matråvarer frå Det internasjonale pengefondet (IMF) gjekk ned med 0,9 prosent i november. Alle kornråvarer opplevde prisnedgang, blant anna gjekk prisen på kveite ned med 5,6 prosent.

 • Nærings- og fiskeridepartementet endelig besluttet

  16.12.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Kongen har i statsråd besluttet de endringene i departementsstrukturen som ble varslet ved regjeringsskiftet 16. oktober 2013.

 • Ingen tvungen etterregistrering av haglegevær

  16.12.2013 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert spørsmålet om etterregistrering av haglegæver på nytt.

 • Ny barnehageportal

  16.12.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Nå kan du på en enkel måte finne og sammenstille informasjon om barnehagene i Norge. Fakta om antall barn, personalets utdanning og voksentetthet, og andre tall fra kommunene, kan du finne i den nye åpne delen av barnehageportalen BASIL.

 • Priv. til red.: : Statsråd Vidar Helgesens program veke 51

  16.12.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsråden deltek denne veka mellom anna i handsaminga av Riksrevisjonens undersøking av dei norske EØS-midlane.

 • Sluttrapport for bærekraftig byutvikling er klar

  16.12.2013 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  I ett år har et faglig råd for bærekraftig byutvikling møttes til diskusjon om byutvikling og bærekraft. Nå foreligger sluttrapporten med konkrete forslag til råd og tiltak for en statlig bypolitikk.

 • Sluttrapport om bærekraftig bypolitikk er klar

  16.12.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I ett år har et faglig råd for bærekraftig byutvikling møttes til diskusjon om byutvikling og bærekraft. Nå foreligger sluttrapporten med konkrete forslag til råd og tiltak for en statlig bypolitikk.

 • Kulturdepartementet nedsetter utredningsgruppe som skal gjennomgå Norsk kulturråd

  16.12.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen vil gjennomføre en frihetsreform i kulturpolitikken. Reformen skal føre til økt maktspredning, høyere kvalitet og bredere finansiering av kulturlivet. I den forbindelse skal Norsk kulturråds arbeidsform og organisering gjennomgås av en

 • Med næringsdelegasjon til India

  14.12.2013 Nyhet Forsvarsdepartementet

  -Vi ønsker å bistå norsk industri med å få et tettere samarbeid med indisk forsvarsindustri, sier statssekretær Øystein Bø, som denne uka har deltatt på industriseminar i New Dehli og hatt møter i det indiske forsvarsdepartementet.

 • Utanriksministeren til New York 17.- 19. desember

  13.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Børge Brende reiser til New York 17. desember for å ha møter med ulike FN-organisasjonar, og sentrale personar i FN-miljøet. Målet med besøket er å presentere regjeringas FN-politikk og prioriteringar og bli oppdatert på aktuelle

 • Bred støtte til regjeringens tilnærming til EUs klima- og energipolitikk

  13.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Statsråd Vidar Helgesen fikk bred støtte for regjeringens innspill til EUs rammeverk for klima og energi 2030 under presentasjonen på Nasjonalt europaforum 2013.

 • Brev til Aker Kværner Holding

  13.12.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Brev fra Nærings- og handelsdepartementet til Aker Kværner Holding.

 • Norge gir 380 millioner kroner til FNs nødhjelpsfond

  13.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge gir 380 millioner kroner til FNs nødhjelpsfond (Cerf) for 2014. Bidraget annonseres på en giverkonferanse i FN 13. desember.

 • Bekymret for homofiles rettigheter i India

  13.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Vi er bekymret over Indias høyesteretts beslutning om at en bestemmelse i den indiske straffeloven som beskriver sex mellom personer av samme kjønn ikke er grunnlovsstridig. Diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet

 • Fjordfiskenemnda blir oppretta

  13.12.2013 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  -Ein milepæl i oppfølginga av Kystfiskeutvalet sitt arbeid, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker etter konsultasjonsmøtet med Sametinget i dag.

 • Nytt statssekretærutvalg for raskere bosetting

  13.12.2013 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen setter ned et statssekretærutvalg som skal vurdere tiltak for økt og raskere bosetting av flyktninger.

 • Regjeringen vil foreslå støtte til sykkel- VM i Bergen i 2017

  13.12.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen vil i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2014 legge fram et bevilgningsforslag til sykkel-VM i Bergen i 2017 på i alt 30 millioner kroner.

 • Ledig stilling: Ekspedisjonssjef

  13.12.2013 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har ansvar for forbrukerinteresser, den samlede politikken for personer med nedsatt funksjonsevne, familie- og samliv, barn og unges oppvekst- og levekår, likestilling, antidiskriminering og

Til toppen