Finn aktuelt

Viser 23161-23180 av 26547 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Bedre ekspressbusstilbud

  22.07.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Bruk av ekspressbuss kan gjøres enda mer attraktiv for de reisende og kan dermed bidra til å øke kollektivtrafikkens andel av all persontransport. Samferdselsdepartementet har invitert representanter for bussnæringen, fylkeskommunene og Statens

 • Ny strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse

  21.07.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - 125 millioner jenter og kvinner har vært utsatt for kjønnslemlestelse. Kampen mot kvinnelig kjønnslemlestelse i Norge og internasjonalt er en viktig prioritet for regjeringen. Norge har satt et nytt og offensivt mål om å bidra til å avskaffe denne

 • Høy andel jordbruksareal i Rogaland

  21.07.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Rogaland er blant de fylkene i landet med mest jordbruksareal i dekar, etter Hedmark og Oppland. Mye av den beste matjorda i landet ligger på Jæren, hvor det også er stort utbyggingspress. Grovfôr er den dominerende produksjonen.

 • Fiskeoppdrett gir planteproduksjon

  21.07.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I et Aquaponics-anlegg kombineres fiskeoppdrett og planteproduksjon. Det er godt nytt for både klima, global vannmangel og bærekraftig matproduksjon.

 • Hvetens gen-hemmeligheter avdekket

  21.07.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I flere år har forskere over hele verden jobbet for å kartlegge hvetens DNA. Nå er jobben gjort, og det vil medføre robuste og bedre hvetesorter i årene fremover.

 • Bedrer soningsforholdene i Bulgaria

  21.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  De fleste fengslene i Bulgaria er overfylt. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til å bedre forholdene i tråd med internasjonale standarder, blant annet i Bulgarias eneste kvinnefengsel.

 • Betre parkeringstilbod ved kollektivknutepunkt

  21.07.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi må gjere det enklare å reisa med kollektivtransport inn til bysentrum. Betre parkeringstilbod ved kollektivknutepunkt kan bidra til å styrkje kollektivtransporten. For mange som i dag nyttar personbil på heile reisa mellom heim og arbeidsstad,

 • Utenriksministeren til Qatar

  20.07.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende reiser søndag (20.7) til Qatars hovedstad Doha. Besøket er et ledd i de internasjonale bestrebelsene for å få på plass en våpenhvile i Gaza.

 • Priv. til red.: Statsministerens program veke 30

  18.07.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Denne veka deltek statsministeren på fleire arrangement som markerer treårsdagen for angrepa på regjeringskvartalet og Utøya. I tillegg møter ho Michel Barnier, som er kommisær for indre marknadssaker i EU.

 • Kabotasje: Samferdselsministeren med nye tiltak mot ulovlig transport

  18.07.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet setter nå i verk en rekke nye tiltak for å bekjempe ulovlig kabotasje. Kabotasje er transport utført i Norge av utenlandske transportører. Det er knyttet flere utfordringer til denne virksomheten.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 30, 2014

  18.07.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 30, 2014.

 • Stor interesse for andelslandbruk

  18.07.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Andelslandbruk har i flere tiår vært utbredt i mange land. Først de siste årene har det kommet til Norge og har nå økt fra 2 gårder i 2008 til 15 i 2014. Alle driver økologisk eller biodynamisk produksjon.

 • Om strukturkvoteordning for den minste kystflåten

  18.07.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har ved høringsfristen 4.juli mottatt en rekke innspill til høringen om innføring av en strukturkvoteordning for den minste kystflåten.

 • Flere enn noen gang får tilbud om realfag og teknologi

  18.07.2014 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Det er rekordmange tilbud om studieplass ved realfaglige og teknologiske studier. Det er også ny rekord i antall utsendte studietilbud totalt.

 • Småskalalandbruk preger Vest-Agder

  18.07.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Drøyt tre prosent av landarealet i fylket er jordbruksareal, og det satses på produksjon av melk, sau og storfekjøtt. Grovfôr er den dominerende produksjonen. Aktiviteten i skogbruket i Vest-Agder er høy og økende, mye på grunn av skogreisingen for

 • Priv til red.: Invitasjon til pressetreff: Visepresident i Europakommisjonen og kommissær for det indre markedet Michel Barnier møter finansminister Siv Jensen

  18.07.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Det inviteres til pressetreff i Finansdepartementet med visepresident i Europakommisjonen og kommissær for det indre markedet Michel Barnier og finansminister Siv Jensen mandag 21. juli kl. 13.00.

 • Mer penger til svømmeopplæring

  18.07.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  7 millioner kroner skal brukes i 2015 på svømmeopplæring for nyankomne barn med innvandrerbakgrunn. Dette vil være en ordning for unge og voksne som er omfattet av grunnskoleopplæringen.

 • Færder nasjonalpark full av nytteplanter

  18.07.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I tillegg til frø i genbank, bør nytteplanter bevares på sine naturlige voksesteder. Færder nasjonalpark framstår som et svært aktuelt sted for bevaring av nytteplanter og deres slektninger i vill flora.

 • Europa trenger flere grønne jobber

  17.07.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Tine Sundtoft deltok 17. juli på det første felles møtet mellom EU miljøministre og arbeidsministre. Tema for det uformelle ministermøtet i Milano var hvordan det grønne skiftet kan gi nye jobber til arbeidsledig ungdom i

 • Ny resultattavle for gjennomføring av direktiver

  17.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  ESAs halvårlige resultattavle viser at Norge var mindre effektiv i gjennomføringen av EU-direktiver i norsk rett i perioden november 2013 til mai 2014.