Finn aktuelt

Viser 23501-23520 av 26903 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Helseberedskap i forbindelse med mulig trussel

  24.07.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  I forbindelse med den mulige trusselen mot Norge, har Helse- og omsorgsdepartementet delegert til Helsedirektoratet å koordinere helsetjenestens håndtering av hendelsen. Dette er i tråd med etablert oppgavefordeling mellom departementet og

 • Politiet iverksetter tiltak for å møte mulig trussel

  24.07.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  PST har grunnlag for å tro at en gruppe kan planlegge et anslag mot Norge den nærmeste tiden. På en pressekonferanse i dag ble det redegjort for hvilke tiltak politiet iverksetter for å møte denne mulige trusselen.

 • Utenriksministeren gratulerer nyvalgt president i Indonesia

  24.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den indonesiske valgkommisjonen utpekte 22. juli Joko «Jokowi» Widodo til vinner av presidentvalget i Indonesia 9. juli. - Befolkningen i Indonesia har vist at de verdsetter landets demokrati og betydningen av frie og rettferdige valg, sier

 • Husdyrnæring viktig i Sogn og Fjordane

  24.07.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I Sogn og Fjordane er tre prosent av arealet jordbruksareal. Husdyrnæringa er viktig for landbruket i fylket, det meste av jordbruksarealet i drift brukes til grovfôrproduksjon og beite.

 • Presseinvitasjon: Politiet iverksetter tiltak for å møte mulig trussel

  24.07.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen inviterer til pressekonferanse i dag kl. 10.00 (oppmøte kl. 09.30). PST-sjef Benedicte Bjørnland og fung. politidirektør Vidar Refvik vil også være til stede.

 • Organiseringen av brannvesenet må sees i en større sammenheng

  24.07.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i dag offentliggjort to evalueringsrapporter, om brannene i Lærdal, Flatanger og Frøya og om brannen i Gudvangatunnelen.

 • Krisen i Gaza: Utenriksminister Brende fordømmer det store tapet av sivile liv

  23.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Det er nå nærmere 650 drepte i Gaza, hvorav mer enn 150 barn. Jeg opplever de militære angrepene mot Gaza som uforholdsmessige og Norge fordømte i vårt innlegg i FN de store og totalt uakseptable tapene av sivile liv, sier utenriksministeren.

 • Forretningsbygg i tre – på Gran (!)

  23.07.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Gran Almenning sitt nye forretningsbygg i Gran sentrum ble åpnet i februar 2014. Dette er Norges første og største forretningsbygg i tre basert på sammensatte takstoler i bunt og med søylebæresystem i limtre.

 • Nasjonal reiseplanleggjar og elektronisk billettering: Betre og meir kundevennlege løysingar

  23.07.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi må gjere det meir attraktivt og lettvint å velje kollektive reisemiddel. Lett tilgjengeleg og påliteleg reiseinformasjon og enkel billettering er viktig for å få enda fleire til å reise med kollektivtransport.

 • Forskrift om fremmede organismer sendt på høring

  22.07.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Miljødirektoratet sendte 15. juli, på vegne av Klima- og miljødepartementet, ny forskrift om fremmede organismer på høring. Høringsfristen er 15. oktober.

 • Statsministeren kondolerer etter flykatastrofen i Ukraina

  22.07.2014 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg sendte i dag kondolansebrev til Nederlands statsminister etter flykatastrofen i Ukraina.

 • TTIP og rammevilkår for industrien på dagsordenen i Milano

  22.07.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland deltok i uformelt møte for EUs næringsministre i Milano 21. juli. Tema for møtet var hvordan hensynet til industriens konkurranseevne kan ivaretas bedre ved utforming av EU-regelverk på ulike områder.

 • Valgte ny president for Kommisjonen

  22.07.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Valg av ny president for Europakommisjonen, resolusjon mot ungdomsledighet og om Ukraina samt ønske om åpenhet rundt TTIP-forhandlingene var blant sakene på Europaparlamentets sesjon i Strasbourg i midten av juli.

 • Treårsdagen for 22. juli

  22.07.2014 Nyhet Statsministerens kontor

  Det er i dag fleire arrangement som markerer treårsdagen for angrepa på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011. Både i Oslo og på Utøya er det minnemarkeringar. I tillegg er det gudsteneste i Oslo domkyrkje.

 • Sjømatnæringens bidrag til verdiskaping øker

  22.07.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  SINTEF har målt verdiskapingen fra norsk sjømatnæring siden 2004. - De siste analysene dokumenterer at norsk sjømatnæring bidrar til stadig flere jobber og økt verdiskaping. Utviklingen er lovende, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 • Hordaland består av 4 prosent jordbruksareal

  22.07.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Krevende topografi og eiendomsstruktur med mange små driftsenheter kjennetegner landbruket i Hordaland. Framtidstroen er på topp i fruktområdene, mens gjengroing og landskapsendringer preger ytre deler av fylket. Hordaland er det fylket i landet med

 • Bedre ekspressbusstilbud

  22.07.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Bruk av ekspressbuss kan gjøres enda mer attraktiv for de reisende og kan dermed bidra til å øke kollektivtrafikkens andel av all persontransport. Samferdselsdepartementet har invitert representanter for bussnæringen, fylkeskommunene og Statens

 • Ny strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse

  21.07.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - 125 millioner jenter og kvinner har vært utsatt for kjønnslemlestelse. Kampen mot kvinnelig kjønnslemlestelse i Norge og internasjonalt er en viktig prioritet for regjeringen. Norge har satt et nytt og offensivt mål om å bidra til å avskaffe denne

 • Høy andel jordbruksareal i Rogaland

  21.07.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Rogaland er blant de fylkene i landet med mest jordbruksareal i dekar, etter Hedmark og Oppland. Mye av den beste matjorda i landet ligger på Jæren, hvor det også er stort utbyggingspress. Grovfôr er den dominerende produksjonen.

 • Fiskeoppdrett gir planteproduksjon

  21.07.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I et Aquaponics-anlegg kombineres fiskeoppdrett og planteproduksjon. Det er godt nytt for både klima, global vannmangel og bærekraftig matproduksjon.