Finn aktuelt

Viser 23901-23920 av 25181 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Seks millioner til afrikansk stabiliseringsstyrke

  01.02.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen støtter Den afrikanske unions stabiliseringsoperasjon i Den sentralafrikanske republikk med seks millioner kroner.

 • Priv. til red.: Statsministerens program veke 6

  01.02.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren skal denne veka mellom anna møte Frankrikes president François Hollande i Paris.

 • Bedre hjelp ved barnebortføring

  31.01.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Rapporten om internasjonale barnebortføringer ble i dag overlevert til regjeringen. Det er første gang en slik fullstendig gjennomgang av alle sider ved barnebortføringssaker i Norge er utarbeidet. Dette er et alvorlig og viktig tema, og vi vil nå

 • Samferdselsministeren møtte ”samferdselsministeren”

  31.01.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møtte i dag eleven Lene Nilsen Årskaug, som spiller samferdselsminister i et rollespill som settes opp i forbindelse med grunnlovens 200-årsjubileum.

 • Bekymret for pressefriheten i Egypt

  31.01.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg er svært bekymret for pressefriheten i Egypt. Fri presse er en grunnleggende forutsetning for demokratiutvikling. Kampanjen mot egyptiske og utenlandske journalister gir grunn til å stille spørsmål ved hvordan pressefriheten praktiseres i

 • Grønt lys for ny lufthavn på Helgeland ved Mo i Rana

  31.01.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet utarbeider nå et oppdrag til Avinor om videre detaljplanlegging og utforming av en konsesjonsøknad for en ny lufthavn.

 • Ikrafttredelse av endringer i barnevernlovens regler om tilsyn med barn i fosterhjem

  31.01.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Lovendringen innebærer at det nå er kommunen som som har ansvaret for å føre tilsyn med det enkelte barn i fosterhjem og et helhetlig ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsynet. Samtidig får kommunen større frihet i

 • Hotell fikk ned sykefraværet med enkle grep

  31.01.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson besøkte fredag IA-bedriften Rica Ishavshotel i Tromsø, hvor ledelsen har tatt grep for å få ned sykefraværet.

 • Ikkje einige om makrell

  31.01.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Forhandlingane om fordeling og forvaltning av makrell i 2014 vart avslutta i Bergen i dag. Desse forhandlingane har vore førde på overtid i håp om ei løysing, men heller ikkje denne gongen vart partane einige.

 • Tilpasser folketrygden og samordningsreglene til ny uføretrygd

  31.01.2014 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Ny uføretrygd i folketrygden er vedtatt av Stortinget, og skal etter planen innføres fra 1. januar 2015. Nå sendes forslag til forskriftsendringer i folketrygdloven på høring. Forslag om justeringer i samordningsreglene sendes på høring samtidig.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 6, 2014

  31.01.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 6, 2014.

 • Utlysing: Førebygging av kriminalitet blant unge

  31.01.2014 Nyheit Utenriksdepartementet

  Estland og Noreg ønskjer å styrke samarbeidet om førebygging av kriminalitet blant unge. Norske partnarar er ønska til prosjektsamarbeid.

 • Bedre hjelp ved barnebortføring

  31.01.2014 Nyhet Barnebortføring

  Hvordan kan barnebortføring håndteres bedre? Flere forslag ble i dag overlevert Justis- og beredskapsdepartementet. En arbeidsgruppe har sett på regelverk, organisering og behandling av internasjonale barnebortføringssaker i Norge.

 • Bedre hjelp ved barnebortføring

  31.01.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Hvordan kan barnebortføring håndteres bedre? Flere forslag ble i dag overlevert Justis- og beredskapsdepartementet. En arbeidsgruppe har sett på regelverk, organisering og behandling av internasjonale barnebortføringssaker i Norge.

 • Forsterket innsats for rusforebygging i arbeidslivet

  31.01.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Alkoholkonsumet i Norge er økende, og det er også den arbeidsrelaterte alkoholbruken. Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil forsterke innsatsen for rusforebygging i arbeidslivet.

 • Lærerløftet starter nå

  31.01.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Fra 1. februar kan lærerne søke om videreutdanning. Aldri før har det blitt gitt tilbud om videreutdanning til så mange lærere.

 • Kunstige våtmarker fanger forurensning

  31.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  På ti år er det bygd mer enn 500 nye dammer som fanger opp forurensning fra landbruket. Nettopp våtmark og landbruk er årets tema for Verdens våtmarksdag som arrangeres søndag 2. februar.

 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Østfold

  31.01.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Mandag 03.02 besøker statsråden Sykehuset i Østfold HF i Fredrikstad og det nye sykehuset som er under oppføring på Kalnes i Sarpsborg. Han besøker også prosjektet 18-25 og Fellesskapet aktivitetssenter, og Helsehuset i Askim.

 • Ny eierskapsmelding

  31.01.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har startet arbeidet med en ny eierskapsmelding til Stortinget. Det er lagt opp til en bred prosess hvor både selskapene i statens portefølje, næringslivet og interesseorganisasjoner er blant noen av aktørene som vil bli bedt om å

 • Kvotejakten på gaupe starter 1. februar

  31.01.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har nå behandlet klager på kvotejakten på gaupe i fem forvaltningsregioner. Kvotejakten starter 1. februar 2014.

Til toppen