Finn aktuelt

Viser 23921-23940 av 29751 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Økt samarbeid mellom kokk og bonde

  26.02.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Kokken og Bonden er et nettverk som har som hensikt å knytte bånd mellom matprodusenter og kokker. Det kan være til nytte og inspirasjon for begge parter, og bidra til økt produksjon av økologisk mat.

 • Det ligg godt til rette for produksjon av biogass i Rogaland

  26.02.2015 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Ressursgrunnlaget i Rogaland for produksjon av biogass er svært godt. Truleg finn vi dei største ressursane i husdyrgjødsla, men saman med matavfall, slakteavfall og anna organisk næringsavfall er det berekna potensialet for produksjon av biogass i

 • Norge og Australia enige om JSM-samarbeid

  26.02.2015 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementene i Norge og Australia er blitt enige om å samarbeide om utviklingen av det nye missilet Joint Strike Missile (JSM). Dette kommer etter samtaler mellom statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø, og hans australske

 • Hedret spesialstyrker fra 2. verdenskrig

  25.02.2015 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Onsdag 25. februar deltok Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og en rekke krigsveteraner på markeringen av 75. års jubileum for opprettelsen av «Special Operations Executive». Det ble også markert at det er

 • Viktige EU-møter for statsråd Horne i Brussel

  25.02.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne diskuterte likestilling, rettigheter for LHBT og bekjempelse av hatefulle ytringer med EU-kommissær Věra Jourová.

 • Nye tiltak mot antibiotikaresistente bakterier i svinebesetninger

  25.02.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har i dag, 25. februar, hatt møte med representanter for landbruksnæringen for å drøfte nye tiltak mot antibiotikaresistente bakterier i svineholdet.

 • Forsvarsministeren møtte sin britiske kollega

  25.02.2015 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Det nye sikkerhetsbildet, den videre utviklingen av NATO og det tette bilaterale forholdet mellom Norge og Storbritannia var hovedtemaer da forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møtte sin britiske kollega Michael Fallon i London 25. februar.

 • - Karbonfangst- og lagring er en viktig del av regjeringens klimasatsing

  25.02.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Statssekretær Kåre Fostervold (FrP) presenterte onsdag regjeringens strategi for CO2-håndtering under Climit-dagene i Oslo. Fostervold understreket at karbonfangst- og lagring (CCS) er en viktig del av regjeringens klimasatsing. Strategien

 • Samarbeidspartia møtast

  25.02.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Regjeringspartia, Venstre og Krf møtast i Nydalen tysdag 3. mars for å diskutere utfordringane Noreg står ovanfor og dei viktige sakene som kjem framover. Arbeidet med budsjettet for 2016 blir også et viktig tema for møtet.

 • Nasjonale grenser for luftforurensning strammes opp

  25.02.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen har presentert en strategi for å redusere utslipp gjennom den såkalte «luftpakken». Et direktiv om nasjonale utslippsgrenser for luftforurensning behandles nå i Europaparlamentet - og de er åpne for innspill. Miljøråd Jonas L.

 • Statssekretær Øystein Bø deltok på forsvarsindustriseminar i Australia

  25.02.2015 Nyhet Forsvarsdepartementet

  I anledning Statsbesøket til Australia denne uke ble det mandag 23. februar avholdt et bredt anlagt forsvarsindustriseminar på Hyatt Hotel Canberra. Seminaret ble organisert av Innovasjon Norge i samarbeid med den norske og australske

 • Carbon funds receive good response to the second call for proposals

  25.02.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  NEFCO has been assigned by the Government of Norway to manage a global carbon procurement facility to procure Certified Emission Reductions (CERs) from the Clean Development Mechanism (CDM).

 • Tre nordiske statsråder besøker Svalbard

  25.02.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Torsdag 26. og fredag 27. februar er landbruks- og matminister Sylvi Listhaug vert for Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht og Danmarks fødevareminister Dan Jørgensen når 7-årsdagen for åpningen av det globale frøhvelvet på Svalbard markeres.

 • - EUs energiunion er viktig for Norge

  25.02.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Europakommisjonen la onsdag frem en melding om EUs energiunion. Med energiunionen tar Kommisjonen grep for å etablere en helhetlig og langsiktig energipolitikk for EU.

 • Kjøp av klimakvotar frå den grøne utviklingsmekanismen

  25.02.2015 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet kjøper kvotar frå FN-godkjende prosjekt som står i fare for å avvikle drifta som følgje av dei låge marknadsprisane på klimakvotar, såkalla sårbare prosjekt, og frå nye prosjekt.

 • Transportnettet: Må sikre økt kapasitet, styrket vedlikehold og smartere bruk av infrastrukturen

  25.02.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi må både investere i økt kapasitet og bedre vedlikehold dersom vi skal løse framtidens infrastrukturutfordringer. I tillegg må vi bruke infrastrukturen smartere gjennom økt bruk av teknologi. Vår hovedprioritet nå er å bedre hverdagsreisen og få

 • Vebjørn Rodal oppnemnd til nytt styremedlem i stiftinga Antidoping Norge

  25.02.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har oppnemnt Vebjørn Rodal til nytt styremedlem i stiftinga Antidoping Norge. Rodal etterfølgjer professor Inggard Lereim som trer ut av styret etter åtte år.

 • Svar på oppfølgingsspørsmål om Telenor og VimpelCom

  25.02.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland (H) har svart på oppfølgingsspørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite om mobilselskapet VimpelCom, hvor Telenor er en av aksjeeierne.

 • Statens innkrevingssentral vant Statens klarspråkpris for 2014

  25.02.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I skarp konkurranse med en rekke andre statlige virksomheter fikk Statens innkrevingssentral Statens klarspråkpris for 2014. - Klart språk i offentlig sektor er viktig både for innbyggere og ansatte, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore

 • Supplerer rettighetsutvalget

  25.02.2015 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen vil supplere og erstatte Rettighetsutvalget med en brukerrepresentant fra NFU og med forskerkompetanse.