Finn aktuelt

Viser 23921-23940 av 25653 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vanskelig potetsesong, men flott løk

  12.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Potetsesongen har for noen vært svært vanskelig, med store kvalitetsutfordringer på lager den senere tid. Situasjonen for gulrot er under kontroll, mens løk viser bedre kvalitet enn på veldig lenge. Våronna er i gang i Rogaland.

 • Tek kveka med ny maskin

  12.03.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Ein nyutvikla kvekemaskin kutter av røtene på ugraset slik at det går an å nedkjempe kveka utan sprøyting. Neste plan for forskarane er ein tistelrotkuttar.

 • Kjuklingproduksjonen i februar fell som normalt

  12.03.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Det vart klekt færre kjuklingar i februar enn januar som følgje av at det er færre dagar i februar enn januar. Samanlikna med same månad i fjor er produksjonen av slaktekjuklingar og kalkunkjuklingar høgare i år.

 • Asparges funnet i gamle hager og i vill flora

  12.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Ikke alle vet hvordan voksne asparges-planter ser ut og heller ikke at asparges vokser vilt i Norge. Etter at gamle aspargesplanter ble etterlyst på Skog og landskaps nettsider i 2009 er det kommet ca 30 tips.

 • Eventyrlig foredrag med viktig budskap

  11.03.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Tobias Thorleifsson er eventyreren som dro i norske polarhelters fotspor og oppdaget en verden i endring. På oppdrag for Klima- og miljødepartementet reiser han land og strand rundt med et foredrag som både begeistrer og bekymrer.

 • Tilretteleggere på plass for Entra-privatisering

  11.03.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Sammen med Entra har Nærings- og fiskeridepartementet engasjert ABG Sundal Collier, Goldman Sachs og Swedbank som finansielle rådgivere og tilretteleggere for privatiseringsprosessen av selskapet.

 • Holbergprisen til Michael Cook

  11.03.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  I dag ble det kjent at Holbergprisen 2014 går til professor Michael Cook. Michael Cook (1940) er britisk historiker, og har siden 1986 vært professor i Near Eastern Studies ved Princeton University. Før dette underviste han i tyve år ved School of

 • Klimarapport levert FN

  11.03.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Norges sjette hovedrapport under FNs klimakonvensjon (National Communication) og Norges første Biennial report er levert til FNs klimasekretariat. Rapportene inneholder informasjon om hvordan Norge oppfyller våre klimaforpliktelser under

 • Vil styrke mulighet til å ta fag på høyere nivå

  11.03.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil legge forholdene bedre til rette for de flinkeste elevene. Elever på ungdomstrinnet som tar fag på videregående nivå, skal ikke mister retten til å ta det samme faget om igjen. - Det bør være mulig å prøve

 • Bakekvalitet og foredlingsmål i hvete

  11.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Graminor har, sammen med UMB, Nofima, Bioforsk og aktører fra mølle- og bakebransjen, deltatt i flere forskningsprosjekter som har frembrakt ny kunnskap som skal bedre og stabilisere kvaliteten på norsk mathvete.

 • Oppfordrer yrkessjåfører til å hvile

  10.03.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Statssekretær Bård Hoksrud åpnet i dag en ny døgnhvileplass for tungtransport på Ormlia i Eidsvoll. Uthvilte sjåfører er avgjørende for trafikksikkerheten, sier Hoksrud.

 • Uken som var – uke 10

  10.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Denne uken har vi oppdaget at en by i Sverige skal flyttes 3 kilometer, restaurantkunder i London betaler for å bli kjeftet på og en hai kan være på vei i full fart til Europa.

 • Årlig møte mellom Europaparlamentet og Stortinget

  10.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  EUs klimarammeverk, situasjonen i Syria og Ukraina samt styrking av samarbeidet mellom nasjonale parlament og Europaparlamentet var blant temaene på det årlige møtet mellom Stortinget og Europaparlamentet.

 • Åpent for norske aktører i EUs «gigantprosjekter»

  10.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Frem til 2020 skal EU sammen med industri, næringsliv og europeiske land investere mer enn 180 milliarder kroner i innovasjon. Offentlig-private partnerskap utgjør hoveddelen av denne satsingen, og norske aktører kan delta.

 • Enige om å styrke håndhevingen av direktivet om utsendte arbeidstakere

  10.03.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  EU har nylig avsluttet forhandlingene om nytt håndhevingsdirektiv. Direktivet gjelder tiltak for å hindre sosial dumping. Håndhevingsdirektivet skal sikre at arbeidstakere som er utsendt i forbindelse med tjenesteyting i andre EØS-land får den

 • Hva er den norske nasjonalretten?

  10.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  200 års-jubileet for Grunnloven gir grunnlag for mange refleksjoner, også for en landbruks- og matminister. I hvor stor grad er vår matkultur og matvaner blitt endret etter at vi fikk egen Grunnlov? Grunnloven har hatt rundt 300 endringer de siste

 • FAO: Asia må øke matproduksjonen

  10.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Asia og Stillehavs-regionen må øke sin matproduksjonen for å møte fremtidens behov. Det er FAO, FNs mat- og landbruksorganisasjon, som fremmet dette i den regionale konferansen som nå pågår. FAO mener myndighetene raskt må iverksette fundamentale

 • Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

  10.03.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har

 • Situasjonen i Ukraina må drøftes i Europarådet

  10.03.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Det bør snarest avholdes en ministerkonferanse i Europarådet om Ukraina. Europarådet spiller en sentral rolle innenfor demokrati og rettsstatsutvikling i medlemslandene. Europarådet kan dermed bidra konstruktivt når det gjelder den fortsatt

 • Ny og styrket dialog med innvandrerbefolkningen

  10.03.2014 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Etter 30 års virke avvikles Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM). Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne ser fram til en fornyet dialog med innvandrerbefolkningen.

Til toppen