Finn aktuelt

Viser 23961-23980 av 25653 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ber realfagshelter om råd

  07.03.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer realfagshelter fra hele landet til idédugnad i Oslo 7. april. - Vi må få mer kunnskap om årsakene til de utfordringene vi står overfor i matematikk og naturfag, og finne nye virkemidler. Her trenger

 • Presisering av vedtak om Komplett Bank ASA

  06.03.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag presisert departementets vedtak 20. desember 2013 der Komplett Bank AS ble gitt tillatelse til å drive virksomhet som forretningsbank og Komplett AS ble gitt tillatelse til å eie inntil 20 prosent av aksjene i Komplett

 • Statsråden møtte NAV-brukere

  06.03.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Rundt 80 Nav-brukere fikk torsdag treffe arbeids- og sosialminister Robert Eriksson til et møte om hvordan Nav kan bli bedre.

 • Forsvarsministeren reiser til Finland for å diskutere nordisk forsvarssamarbeid

  06.03.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide reiser til Finland for å diskutere nordisk forsvarssamarbeid.

 • Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur utgitt i 2013

  06.03.2014 Nyhet Kulturdepartementet

  Kulturminister Thorhild Widvey delte torsdag 6. mars 2014 ut Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur utgitt i 2013. Prisene gikk til 8 forfattere, oversettere, illustratører og tegneserieskapere. De 7 priskategoriene viser den

 • Skoleeierpriser til Hedmark og Hamar

  06.03.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen delte i dag ut årets skoleeierpriser. Hedmark fylkeskommune ble tildelt Skoleeierprisen for 2014, og Hamar kommune fikk tildelt Skolelederprisen.

 • Evaluering av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

  06.03.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ble opprettet 1.1.2006 ved at Utlendingsdirektoratet (UDI) ble delt i to direktorater. I 2013 iverksatte BLD en uavhengig og helhetlig evaluering av IMDi. Hensikten med evalueringen var å få vurdert om

 • Invitasjon til seminar om Strategisk Eksportkontroll 2014

  06.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet inviterer herved eksportører, organisasjoner og andre samarbeidspartnere til et seminar om den strategiske eksportkontrollen.

 • Forskningsmidler til dyrevelferd

  06.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norges forskningsråd lyser nå ut 8 millioner kroner til forskning for en bedre offentlig forvaltning av dyrevelferd.

 • Anbefaler videreføring av Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

  06.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  22 utvalgte kulturlandskap i jordbruket har i snart fem år fått særskilt forvaltning og oppfølging. En ny rapport fra Østlandsforskning viser at satsingen har vært vellykket, og anbefales videreført.

 • Ingen enighet om makrellavtale for 2014

  06.03.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Etter en rekke forhandlingsrunder har partene Norge, Island, Færøyene og EU ikke kommet til enighet om en kyststatsavtale om fordeling og forvaltning av makrell for 2014. Partene møttes for en siste runde i Edinburgh 3.-5. mars, men forhandlingene

 • Optimisme i skognæringen i Telemark

  06.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Skogeierne i Telemark investerer til dels store beløp i ombygging, opprusting og vedlikehold av skogsbilveinettet. Det er nærmere 500 mil med skogsbilveier i fylket, en veilengde som tilsvarer strekningen Skien-Kirkenes og tilbake. Det ble investert

 • Læreryrket mer attraktivt

  06.03.2014 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Læreryrkets attraktivitet har økt merkbart blant søkerne til høyere utdanning. Hele 1 av 4 unge utdanningssøkende sier nå at de kan tenke seg å bli lærer. Det er klart flere enn for bare fem år siden.

 • Viktige innspill fra barna om egen helse

  06.03.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Torsdag mottok helse- og omsorgsminister Bent Høie Barneombudets rapport ”Helse på barns premisser” sammen med barne- og likestillingsminister Solveig Horne. Høie varsler tre tiltak for å skape bedre helsetjeneste for barna.

 • Mattilsynet ønsker å effektivisere

  06.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I en skisse til ny organisering foreslår Mattilsynet å gå fra tre til to organisasjonsnivåer, og redusere antall regioner fra åtte til fem. Hovedkontoret skal også effektiviseres. Det er Landbruks- og matdepartementet som har bedt Mattilsynet om å

 • Samferdselsministeren til Brussel for å ta opp saker av verdi for Norge

  06.03.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er i dag i Brussel for å møte Europakommisjonen og ESA. - Jeg ser frem til å ta opp saker som har særlig betydning for Norge, sier samferdselsministeren

 • Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

  06.03.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har

 • EØS-midlene: Pressestipend 2014

  05.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norske journalister, bloggere og fotografer kan også i år søke om reisestipend for å lage reportasjer om resultater av Norges bidrag til sosial og økonomisk utvikling i Europa gjennom EØS-midlene.

 • Sanner til Trondheim i morgen 6. mars

  05.03.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statsråd Jan Tore Sanner til KLP-samling for alle landets kommuner i Trondheim torsdag.

 • Helse på barns premisser

  05.03.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Barneminister Solveig Horne og helse- og omsorgsminister Bent Høie mottok rapporten på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i dag.

Til toppen