Finn aktuelt

Viser 23961-23980 av 26547 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Belønningsordningen: 812 millioner kroner til kollektivtransport i storbyområder

  16.05.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Seks storbyområder som har forpliktet seg til å arbeide for fremkommelighet og miljø, belønnes nå for innsatsen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Nasjonalt laboratorium for bioraffinering

  16.05.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norges forskningsråd har oppdatert Norsk veikart for forskningsinfrastruktur. 14 nye prosjekter er tatt inn på listen, blant dem prosjektet NorBioLab - et nasjonalt laboratorium for bioraffinering.

 • Samferdselsministeren om ulykkesrapportene: – Ønsker ekstern vurdering av omfang og praksis

  15.05.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren vil sette ned et uavhengig utvalg som skal vurdere hvordan Statens vegvesen har praktisert offentlighetsloven knyttet til ulykkesrapportene. I tillegg ønsker han en samlet oversikt over hvor mange som har bedt om innsyn i

 • Statsministeren besøker Afrika 1.–4. juli

  15.05.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  1.-4. juli reiser statsminister Erna Solberg til Afrika for å følge opp sitt engasjement i FNs generalsekretærs pådrivergruppe for FNs tusenårsmål. Solberg leder denne gruppen sammen med Rwandas president Paul Kagame. Statsministeren besøker

 • Enklere skatteregler for næringslivet

  15.05.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper. Endringene vil gjøre det lettere for skattyterne og deres regnskapsførere og andre hjelpere, og vil gi en mer effektiv og korrekt

 • Lavere terskel for å bortvise utlendinger som er straffet i utlandet

  15.05.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om bortvisning av utlendinger som er straffet i utlandet for alvorlige forhold. Forslaget innebærer at flere straffbare handlinger kan danne grunnlag for bortvisning selv om de

 • Nyttig med tettere EU-samarbeid

  15.05.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  -Regjeringen er opptatt av å ha et nært samarbeid med EU. Derfor var det nyttig for meg å delta på EUs uformelle miljøministermøte i Aten. EU er ikke minst en pådriver i de internasjonale klimaforhandlingene, sier klima- og miljøminister Tine

 • Sør-Fron får 3,9 millioner etter flom

  15.05.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sør-Fron kommune ble hardt rammet av flom våren 2013, og fikk spesielt store skader på de kommunale veiene.

 • Ny grunnrutemodell trinn to: Flere togavganger fra desember 2014

  15.05.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - De største og viktigste endringene i trinn to av ny grunnrutemodell i Østlandsområdet gjennomføres som planlagt fra desember 2014. Det betyr et bedre eller like godt togtilbud for de aller fleste passasjerene i området, til tross for de varslede

 • Fiskeriministeren besøkjer Egersund 20. mai

  15.05.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker besøkjer Egersund 20. mai. Statsråden skal mellom anna delta på auksjon av nordsjøsild, ha møte med selskapa Fonn Egersund, Egersund Group, Egersund Seafood/Pelagia og møte med lokale fiskarlag.

 • Regjeringen anbefaler oppstart av Follobaneprosjektet

  15.05.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Regjeringen har fremmet forslag om endelig kostnadsramme for Follobanen - nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. - Såfremt Stortinget slutter seg til forslaget, gir vi med dette klarsignal for oppstart av et av de aller største og viktigste

 • Høring - nye tollfrie importkvoter for bær

  15.05.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Forslaget til forskriftsendring innebærer en endring av forskriftens vedlegg 6b, der det er fastsatt tollfrie importkvoter for jordbær, bringebær og kirsebær og solbær.

 • Prinsipper for åpenhet og sikkerhet i Oslo sentrum

  15.05.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Prinsipplanen "Oslo sentrum - gatebruk og grunnsikring" er nå offentliggjort. Planen har blitt til i et tett samarbeid mellom Oslo kommune og staten, og skal være retningsgivende for sikringstiltak som berører gater og byrom i Oslo sentrum.

 • Næringsministeren hovedtaler under 17. mai-feiringen i London

  15.05.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland er i London for å delta i den tradisjonsrike 17. mai-feriringen i den britiske hovedstaden.

 • Nyttig med tettere EU-samarbeid

  15.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Regjeringen er opptatt av å ha et nært samarbeid med EU. Derfor var det nyttig for meg å delta på EUs uformelle miljøministermøte i Aten. EU er ikke minst en pådriver i de internasjonale klimaforhandlingene, sier klima- og miljøminister Tine

 • Nye forslag til håndtering av barnebortføringssaker sendt på høring

  15.05.2014 Nyhet Barnebortføring

  En arbeidsgruppe leverte i januar i år forslag til ny organisering og behandling av internasjonale barnebortføringssaker i Norge. Rapporten er nå sendt på høring.

 • Nye forslag til håndtering av barnebortføringssaker sendt på høring

  15.05.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  En arbeidsgruppe leverte i januar i år forslag til ny organisering og behandling av internasjonale barnebortføringssaker i Norge. Rapporten er nå sendt på høring.

 • E-demokrati engasjerer estisk ungdom

  15.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det nærmer seg valg til Europaparlamentet. Ved forrige valg var interessen laber med en deltakelse på under 50 prosent. Estiske ungdommer har fått norsk støtte til å få opp engasjementet.

 • Fem søkere til etablering av kunnskapssenter for kulturnæringene

  15.05.2014 Nyhet Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet skal etablere et kunnskapssenter for kulturnæringene for perioden 2014-2018. Senteret skal bidra til utvikling av kulturnæringene i Norge. Oppdraget ble utlyst offentlig og departementet mottok fem søknader.

 • Transporterer feltsykehus til Sør-Sudan

  15.05.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Norge har gitt inntil 30 millioner kroner for å frakte inn materiell til FN-operasjonen i Sør-Sudan. Denne uka blir et feltsykehus fra Sri Lanka fraktet til UNMISS.