Finn aktuelt

Viser 24001-24020 av 29270 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forenkler hverdagen for 220 000 arbeidsgivere

  09.01.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Nå er a-ordningen lansert. Den gir landets 220 000 arbeidsgivere en enklere hverdag med betydelig forenkling i rapporteringen til det offentlige. Fem skjemaer har blitt ett. Arbeidsgiverne kan spare 600 millioner kroner hvert år.

 • EU-erklæring om restriktive tiltak mot Syria

  09.01.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  20. oktober sluttet Norge seg til EUs restriktive tiltak mot Syria.

 • EU-erklæring om restriktive tiltak mot Guinea

  09.01.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  20. oktober sluttet Norge seg til EUs restriktive tiltak mot Guinea.

 • Godkjenner delar av bustadområde i Bybåndet sør

  09.01.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner delar av bustadområde i den interkommunale kommunedelplanen for Bybåndet sør i Time kommune. Det godkjende området utgjer 63 dekar.

 • Samferdselsministeren deltar på Trafikkofrenes dag i Buskerud

  09.01.2015 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen taler ved minnegudstjeneste i Åssiden kirke i Drammen søndag 11. januar.

 • Endring blant de politiske rådgiverne

  09.01.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministerens kontor har ansatt kommunikasjonsrådgiver Ida Malthe-Sørenssen (34), Slemmestad, som politisk rådgiver for statsråd Elisabeth Aspaker i Nærings- og fiskeridepartementet fra 12. januar 2015. Hun skal vikariere i politisk rådgiver

 • Søndagsåpne butikker

  09.01.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet vil sende på høring et lovforslag for å åpne for søndagsåpne butikker. Statsrådene Thorhild Widvey, Robert Eriksson og Monica Mæland har i dag hatt et møte hvor de har orientert partene i arbeidslivet om regjeringens forslag.

 • Øker maksimal minstetid og tidsramme ved forvaring

  09.01.2015 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  I statsråd i dag ble endringer i reglene om forvaring for å få bedre sammenheng mellom forvaring og ordinær fengselsstraff sanksjonerte. Endringene trer i kraft straks.

 • Bioforsk inviterer til konferanse

  09.01.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Bioforsk-konferansen 2015 arrangeres på Hotell Scandic Hamar 4.-5. februar. Tema for årets konferanse er Landbruk i endring - effekter for verdiskaping, samfunn og miljø.

 • Planlagt fravær

  09.01.2015 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide blir sykemeldt fra mandag 12. januar grunnet en planlagt operasjon.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 3

  09.01.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 3, 2015.

 • Foreslår å oppheve samkommunemodellen

  09.01.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å oppheve samkommunemodellen. - Dersom en kommune trenger å samarbeide på så mange tjenesteområder som samkommunen gir anledning til, vil kommunesammenslåing være et bedre alternativ, sier kommunal-

 • Evaluering av kontrollutvalg og kontrollsekretariat

  09.01.2015 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Deloitte har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet levert en evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat i kommunene. Rapporten tegner et bilde av at kontrollutvalgene i stor grad fyller sin funksjon i kommunene på

 • Statsministeren signerer fransk kondolanseprotokoll

  08.01.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg og utanriksminister Børge Brende signerer kondolanseprotokollen etter terrorhandlingane i Frankrike.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressemøte om søndagsåpne butikker fredag kl 1245

  08.01.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Statsrådene Thorhild Widvey, Robert Eriksson og Monica Mæland møter pressen etter møte med partene i arbeidslivet fredag 9. januar kl 1245.

 • Samferdselsminister Solvik-Olsen talte på NHOs årskonferanse

  08.01.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - God infrastruktur gjør verden litt mindre og dagen litt lengre. Vi skal bygge landet slik at reisehverdagen blir enklere og næringslivet og arbeidstakere kobles bedre. Slik kan infrastrukturen bidra til at vi bygger sterkere næringsklynger og øker

 • FAO matprisindeks synker for tredje år på rad

  08.01.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Alle råvaregrupper, med unntak av kjøtt, har hatt en nedgang i pris det siste året. Dette blir den tredje årlige prisnedgangen på rad.

 • Nofima prøver ut nye matvarer fra lam og sau

  08.01.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  For å utvikle nye produkter av lam og sau kreves kunnskap om smak, forbrukernes ønsker og om hvilke faktorer som gir stabil kjøttkvalitet.

 • Støtte til miljøvernsamarbeid med Russland i 2015

  08.01.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet disponerer etter fullmakt fra Utenriksdepartementet midler til støtte for samarbeid med Russland innen miljøsektoren.

 • Utlysing: Vurderer du å investere i Bulgaria?

  08.01.2015 Nyheit Utenriksdepartementet

  Det er framleis 18 millionar kroner att til grøn næringsutvikling i Bulgaria. Norske verksemder er ønska som samarbeidspartnarar.