Finn aktuelt

Viser 24001-24020 av 30208 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Hovden Fiskeindustri får gjennomføre prøveprosjekt

  30.03.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har i dag gitt Hovden Fiskeindustri AS tillatelse til å gjennomføre et prøveprosjekt for mottak av fisk.

 • Brende til Syria-konferansen i Kuwait

  30.03.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Børge Brende deltar 31. mars på FNs tredje internasjonale humanitære gjevarkonferanse for Syria. Konferansen blir halden i Kuwait.

 • TBU: endelig hovedrapport 2015

  30.03.2015 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Pressemelding fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene: Grunnlaget for lønnsoppgjørene 2015 - endelig hovedrapport.

 • Norges første realfagskommuner er klare

  30.03.2015 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Utdanningsdirektoratet har valgt ut 34 kommuner som blir realfagskommuner i 2015. I alt søkte 65 kommuner om å bli med på satsingen.

 • Bedre miljø og bedre melk med EØS-midler

  30.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Melk av dårlig kvalitet er et velkjent problem for forbukere i Bulgaria. Problemet ligger i fjøset. Med norsk hjelp er løsningen nær.

 • Nye regler for cruiseskip

  30.03.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Criuseskip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister kan nå anløpe norske havner.

 • Styrker sentral godkjenning av foretak: Enklere å velge kvalitet i byggenæringen

  28.03.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Det må bli enklere å være seriøs, og vanskeligere å være useriøs i byggenæringen. Det er viktig for næringen, for innbyggere og næringsliv og for oss som samfunn, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag foreslår han

 • Næringsparkkrysset på E6 i Ullensaker: Penger å spare på samkjøring av veiprosjekter

  27.03.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi må unngå at nærliggende veiprosjekter bygges stykkevis og delt, til irritasjon for bilistene og økte kostnader for samfunnet. Det risikerer vi ved at Flyplasskrysset og Næringsparkkrysset på E6 bygges separat. Ansvaret for prosjektene ligger på

 • Mange innspill til samferdselsministeren: - Vil fremme økt sykkelglede

  27.03.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi må gjøre det enklere å sykle i hverdagen, slik at flere velger sykkel som transportmiddel. Regjeringen er opptatt av å legge til rette for mer sykling, både gjennom bevilgninger og forenklinger i lovverket. I år er det planlagt utbygging av 140

 • Avvikling av utenlandsstudier ved Høgskolen i Nesna

  27.03.2015 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Utenlandsstudentene ved Høgskolen i Nesna kan høsten 2015 studere i utlandet som planlagt. Departementet besluttet å si opp avtalen som er inngått mellom Høgskolen i Nesna og GoStudy om utenlandsstudier.

 • EU-erklæring om restriktive tiltak vedrørende Ukraina

  27.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  27. mars sluttet Norge seg til EUs erklæring om restriktive tiltak vedrørende Ukraina.

 • EU-erklæring om restriktive tiltak vedrørende Syria

  27.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  27. mars sluttet Norge seg til EUs erklæring om restriktive tiltak vedrørende Syria.

 • Diskuterte nordisk samarbeid om samfunnssikkerhet

  27.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hvordan man kan styrke samarbeidet om samfunnssikkerhet mellom de nordiske landene ble diskutert på en konferanse i Brussel nylig. Representanter fra de nordiske land, EU og Nato deltok.

 • Prekvalifisering av Origo Exploration

  27.03.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Origo Exploration AS er prekvalifisert som rettighetshaver på norsk kontinentalsokkel.

 • Vedtar forelegg fra Økokrim

  27.03.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Økokrim har ilagt Nærings- og fiskeridepartementet et forelegg for brudd på reglene i verdipapirhandelloven

 • Utredning om tap av statsborgerskap på høring

  27.03.2015 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Tirsdag 24. mars mottok statsråd Solveig Horne NOU om tap av norsk statsborgerskap fra utreder Benedikte Moltumyr Høgberg. Nå sendes utredningen på høring.

 • Økt norsk utdanningsstøtte til Unesco

  27.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge gir 85,5 millioner kroner til FNs organisasjonen for kultur, utdanning, vitenskap og kommunikasjon (Unesco). 78 millioner kroner er øremerket utdanning.

 • Høring – ny folkeregisterlov

  27.03.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til ny folkeregisterlov.

 • Diskuterte digital økonomi i Riga

  27.03.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Statssekretær Dilek Ayhan (H) møtte EUs næringsministre i Riga for å diskutere hvilke tiltak som bør prioriteres for at bedrifter i Europa skal utvikle og ta i bruk digitale løsninger.

 • Ålesund - unik klynge på verdensarenaen

  27.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Internasjonale konsern velger Norge fordi vi er verdensledende på maritim kompetanse. Besøket mitt til kunnskapsparken i Ålesund i går bekreftet dette. Utenrikstjenesten øker nå arbeidet med å tiltrekke seg utenlandsk innovasjon, kunnskap og