Finn aktuelt

Viser 24041-24060 av 29735 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nye retningslinjer for leiarløn

  13.02.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nye retningslinjer skal gje tydelegare reglar for leiarløn i selskap der staten er eigar.

 • Utvalg for gjennomgang av tjenestemannsloven

  13.02.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal vurdere modernisering av tjenestemannsloven. Tjenestemannsloven er fra begynnelsen av 1980-tallet, og arbeidslivet og staten har endret seg mye siden da. Utvalget skal vurdere om tjenestemannsloven

 • Utgreiing av riksveg 4 Jaren-Mjøsbrua og heile Gjøvikbanen

  13.02.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet ber nå Statens Vegvesen og Jernbaneverket utarbeide ei konseptvalutgreiing som tek for seg RV4 mellom Jaren og Mjøsbrua og hovudvegsystemet i Gjøvik, samt heile Gjøvikbanen.

 • Store muligheter ved offentlig-privat samarbeid i kommunene

  13.02.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Offentlig-privat samarbeid (OPS) kan kombinere det beste fra privat og offentlig sektor, viser en fersk rapport. - OPS kan gi kommunene innovasjon og bedre kvalitet, men det stiller også krav til kommunen som innkjøper, sier kommunal- og

 • Norway welcomes commitment from Myanmar

  12.02.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norway welcomes the "Deed of Commitment to Peace and National Reconciliation" signed in Napyitaw today by the Government of the Union of Myanmar, political parties and Ethnic Armed Groups.

 • Brende om Ukraina: - Viktig våpenhvileavtale, men etterlevelsen avgjørende

  12.02.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Det er både viktig og positivt at partene i Ukraina-konflikten har inngått en våpenhvile. Det er nå helt avgjørende at de lever opp til sine forpliktelser og at våpenhvilen etterleves, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Anskaffelse av IKT systemer i Helse Nord: Høie kritisk til at Helse Nord ikke avsluttet den ulovlige avtalen med DIPS før 2011

  12.02.2015 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  - De regionale helseforetakene må følge lov for offentlige anskaffelser. Når Riksrevisjonen påpeker ulovlige forhold, er det viktig at disse følges opp, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 • Norge godt integrert i samarbeid på europeisk forskningsområde

  12.02.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Torsdag innledet statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet på konferansen "Smart Specialisation Strategy: New Approaches for partnerships among Education, Research and Industry in Regions".

 • Signerte kampanjen #UpForSchool

  12.02.2015 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg og styreleder i Global Partnership for Education, Julia Gillard, undertegnet i dag kampanjen #UpForSchool for økt støtte til utdanning i fattige land.

 • Gjennomgang av knutepunktordningen

  12.02.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet startet opp evalueringer av de enkelte knutepunktene i 2010. Nå er de siste evalueringene avsluttet og departementet vil foreta en samlet gjennomgang av hele ordningen. Målet med gjennomgangen er å finne ut om formål og

 • Kommunalnytt nr. 1 2015

  12.02.2015 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Nyhetsbrev om kommune- og fylkesforvaltning

 • FiskInfo lansert: BarentsWatch bidrar til mer effektiv drift for fiskerne

  12.02.2015 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond og BarentsWatch lanserte i dag FiskInfo - en informasjonstjeneste som gir fiskerne viktig informasjon "rett på brua".

 • Stortinget har behandlet forslag om å lovfeste god handelskikk

  12.02.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug deltok i dag under Stortingets behandling av representantforslag om å lovfeste god handelskikk for å sikre forbrukerinteresser - Dokument 8:12 (2014-2015).

 • Ny forskrift om tilskudd til driftsomlegging på grunn av rovvilt

  12.02.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har i dag vedtatt ny forskrift om tilskudd til driftsomlegging på grunn av rovvilt. Formålet er å redusere tap av sau i særlig utsatte rovviltområder. Dette gjøres som ledd i arbeidet med en tydelig soneforvaltning der

 • Statsråd Sanner mottok rapport om norske rom og Holocaust

  12.02.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Norske roms historie under 2. verdenskrig, og norske myndigheters rolle, har ikke vært belyst godt nok tidligere, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag mottok han en utredning fra Senter for studier av Holocaust og

 • Forenklar og forbetrar behandlinga av sals- og skjenkjeløyve

  12.02.2015 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringa sender på høyring eit forslag om at kommunane slepp å sakshandsame alle kommunale sals- og skjenkjeløyve kvart fjerde år viss dei ikkje endrar skjenkjepolitikken.

 • Tildeling av utvinningstillatelser - TFO 2014

  12.02.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Kongen i Statsråd tildelte 6. februar 2015 54 nye utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder (TFO). Dette er tråd med regjeringens forslag slik det ble presentert av olje- og energiminister Tord Lien (FrP) 20. januar i år. De 54

 • E39 Sandnes - Flekkefjord: Vegvesenet skal vurdere trasé over Høg-Jæren

  12.02.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - I det vidare arbeidet med planlegging av E39 på strekninga Sandnes - Flekkefjord skal Statens vegvesen no også vurdere eit alternativ med trasé over Høg-Jæren. Dette alternativet skal vurderast og samanliknast med dei alternativa som alt ligg føre

 • Fjerner tidstyv for fiskerne

  12.02.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nå skal fiskerne få offentlig informasjon rett inn på kartplottet.

 • Nye tall for investeringer i skogsveinettet i 2014

  12.02.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Tall fra Landbruksdirektoratet viser at det ble det bygget og ferdigstilt rundt 68 km med nye skogsbilveier i Norge i 2014. I tillegg ble 352 km skogsbilvei rustet opp til bedre standard. Det ble bygd og ferdigstilt 177 km med nye traktorveier og 46