Finn aktuelt

Viser 24041-24060 av 26083 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Evaluering av landbruksfag

  02.04.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Østlandsforskning med flere har gjennomført en evaluering av videregående landbruks- og gartnerutdanning og kartlagt samfunnets behov for fagskoleutdanning i landbruks- og matfag. Undersøkelsen viser at elever i landbruksfag trives og blir mer

 • Innovasjonspris til Mjøsen Skog

  02.04.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Årets vinner av "Bioenergy Innovation Award" er skogeierandelslaget Mjøsen Skog for utviklingen av en solid, innovativ og forskningsbasert verdikjede for bioenergi fra skog.

 • Åpnet Nordsjøens største boligplattform

  02.04.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Tirsdag 1. april åpnet statsråd Robert Eriksson Nordsjøens største boligplattform. Den nye boligplattformen har 552 enkeltlugarer.

 • Fylkesnytt frå Hordaland 1/2014

  02.04.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Hordaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om Hordaland sin kandidat til Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2014.

 • Kulturminister Thorhild Widvey og næringsminister Monica Mæland inviterte til nasjonal kulturnæringskonferanse i Tromsø

  01.04.2014 Nyhet Kulturdepartementet

  Konferansen ble arrangert av Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet med Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge som lokal partner. Kulturministeren og næringsministeren deltok.

 • Gresk ungdom: Dette er våre liv

  01.04.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Ungdomsarbeidsledigheten i Hellas er over 50 prosent. Noen kaller dem den tapte generasjon. Den norske ambassaden inviterte ungdom i Aten til å dokumentere sin egen hverdag. Se hvilke bilder de sendte inn.

 • 10 kommuner mottok Europarådets pris for godt styresett

  01.04.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunene Rindal, Evenes, Ski, Ås, Øvre Eiker, Tynset, Lørenskog, Asker, Gjesdal og Marnardal har blitt tildelt Europarådets utmerkelse for godt styresett.

 • KVU Voss - Arna

  01.04.2014 Nyheit Samferdselsdepartementet

  På oppdrag frå Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen og Jernbaneverket utarbeidd konseptvalutgreiinga (KVU) for Voss - Arna. Den omfattar strategiar for utvikling av denne transportåra fram mot 2050.

 • Regjeringen vil sikre vekst og konkurransekraft i havbruk

  01.04.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Regjeringen starter nå arbeidet med en stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen. ­- Forutsigbar vekst i næringen, som også tar hensyn til miljøutfordringene, vil styrke norsk konkurransekraft og skape trygge arbeidsplasser langs kysten, sier

 • Regjeringen vil sikre vekst og konkurransekraft i havbruk

  01.04.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen starter nå arbeidet med en stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen. - Forutsigbar vekst i næringen, som også tar hensyn til miljøutfordringene, vil styrke norsk konkurransekraft og skape trygge arbeidsplasser langs kysten, sier

 • Forenkling og likebehandling i fisket etter øyepål

  01.04.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  - Kravet om å bruke sorteringsrist i fisket etter øyepål ble innført i 2010. Samtidig ble det mulig å søke om midlertidig unntak for bruk av sorteringsrist for fartøy som er utstyrt for produksjon av fisk som benyttes til konsum. Denne muligheten

 • Statens personalhåndbok publiseres nå av Lovdata

  01.04.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statens personalhåndbok (SPH) publiseres nå av Lovdata. En åpen løsning med forbedret søkefunksjon er gratis tilgjengelig for alle på Lovdata.no/sph. Personalhåndboken vil midlertidig være tilgjengelig fra eksisterende lenker.

 • Vil ha flere ladere og enklere betaling

  01.04.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottok i går innspill til en nasjonal ladestrategi for el-biler fra Transnova, som anbefaler at det bygges mange nye ladestasjoner med standardiserte betalingsløsninger.

 • Rekruttering til landbruket

  01.04.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Listhaug holder innlegg på en konferanse om rekruttering til landbruket i Oslo onsdag 2. april.

 • Status i arbeidet mot fotballrelatert vold

  01.04.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og kulturminister Torhild Widvey hadde 20. mars et møte med Norges fotballforbund. Temaet for møtet var behovet for lovendringer for å styrke politiets hjemmelsgrunnlag for inngripen overfor voldelige

 • Kulturlandskapet endrer seg

  01.04.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Rapporten Jordbruk og miljø - Tilstand og utvikling 2013 fra SSB er nå publisert. Den viser at antall jordbruksbedrifter er sterkt redusert. Av 213 400 bedrifter i 1949 var det i 2012 bare 44 800.

 • Friluftslivets år 2015 – søk om midlar til tiltak

  01.04.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringa gjennomfører Friluftslivets år i 2015. Gjennom denne nasjonale satsinga vil det blir arrangert mange aktivitetar over heile landet, der friluftsliv får auka merksemd.

 • Skredsikring av fylkesvegar 2014-2017: 2,6 milliardar kroner i statlege tilskott

  01.04.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Sikring av skredutsette strekningar og punkt på vegnettet er ein viktig del av arbeidet for tryggare trafikk og eit meir effektivt transportsystem. Slike tiltak er også med på å få bort noko av den uvissa mange opplever når ein dagleg må ferdast

 • Norge bidrar med observatører i Ukraina

  01.04.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Organisasjon for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE) sender en observatørstyrke til Ukraina som skal bidra til å dempe spenninger og fremme fred, stabilitet og sikkerhet i landet. - Regjeringen mener det er positivt og viktig å sende

 • Presseinvitasjon: Pressekonferanse om Statens pensjonsfond

  01.04.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen legger fredag 4. april fram stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013. I den anledning inviterer Finansdepartementet til pressekonferanse. Journalister som vil komme må melde seg på.