Finn aktuelt

Viser 24061-24080 av 26158 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Priv. til red.: Statsråd Vidar Helgesens program veke 15

  04.04.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsråden har denne veka mellom anna møter med næringsliv i Bergen og Solund.

 • 53 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

  04.04.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  På møtet i EØS-komiteen 4. april ble 53 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er regler om sporbarhet av medisinsk utstyr, som er viktig for pasientsikkerhet.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Tord Lien sin kalender for veke 15

  04.04.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt følgjande faste postar i sine vekeprogram: Regjeringskonferanse på statsministerens kontor måndag og torsdag kl 12.15, og Statsrådets møte på Slottet fredag kl 11.00. Det kan bli endringar i programmet.

 • Panda mot nett-troll

  04.04.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  I Sverige henges nettmobbere ut på TV. I Porsgrunn konfronterte ordføreren selv mannen som hadde sjikanert ham. I Litauen satser de på en hvit og svart bjørn.

 • Priv. til red.: Statsråd Sanner besøker Haugesund og Karmøy

  04.04.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner skal mandag 7. april møte formannskapsmedlemmer fra Karmøy, Vindafjord, Tysvær, Bokn, Sveio, Etne, Sauda, Suldal og Utsira. Tema er kommunereformen.

 • Nå skal også kommunene skrive klart og forståelig

  04.04.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  En av tre nordmenn har problemer med å forstå språket i offentlige dokumenter, brev og skjema. Halvparten av disse kontakter det offentlige for å få hjelp. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner bevilger 950 000 kroner til et

 • Mer effektiv behandling av omgjøringsanmodninger i utlendingssaker

  04.04.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  - Anmodninger om omgjøring av endelige vedtak legger i dag beslag på altfor store ressurser i Utlendingsnemnda (UNE), sier statssekretær Himanshu Gulati.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 15, 2014

  04.04.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 15, 2014.

 • Kystskogbruket - "Fra ti til en"

  04.04.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I fem år har forskerne fulgt kystskogbrukets forsøk på å få til eiendomsoverbyggende samarbeid for skogeiere. På prosjektets sluttkonferanse på Stjørdal 9. april, presenteres funnene.

 • Regelverk om fremmede arter etter naturmangfoldloven

  04.04.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen la i dag frem forslag til endringer i bestemmelsene om fremmede organismer i naturmangfoldloven. Regelverket vil bli et svært viktig verktøy for å forebygge introduksjon og spredning av fremmede arter, som regnes som en av de største

 • – Viktige konsekvenser for Norge

  04.04.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet la i dag frem en ny rapport om konsekvenser av en handelsavtale mellom USA og EU. - En slik avtale kan få store konsekvenser for Norge, sier næringsminister Monica Mæland.

 • Veterinærinstituttet oppsumerer forskningsåret 2013

  04.04.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  2013 karakteriseres som et bra år for forskning på Veterinærinstituttet (VI). EU finansieringen har blant annet har hatt en betydelig økning.

 • Lars Jacob Hiim ny statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet

  04.04.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Lars Jacob Hiim (H) er i statsråd i dag utnevnt til ny statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

 • Lettere for talenter å få fast ansettelse

  04.04.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil gjøre det lettere for unge talenter å komme inn i faste undervisnings- og forskerstillinger. Innfører prøveordning med 300 stillinger.

 • Endringer i verneforskrifter på Svalbard

  04.04.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Det er i dag fastsatt en ny forskrift om større naturvernområder og fuglereservater på Svalbard videreført fra 1973. Forskriftsendringene er resultat av forvaltningsplanarbeidet som er gjennomført for de store naturreservatene på Øst-Svalbard.

 • Forenkling av regelverket om konsekvensutredninger

  04.04.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Sundtoft la i dag frem forslag til lovproposisjon med sikte på forenkling av regelverket om konsekvensutredninger.

 • Lettere å kombinere barn og studier

  04.04.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil lovfeste studenters rett til utsatt eksamen i forbindelse med fødsel. Dette vil sikre at studenter i denne situasjonen får de samme rettighetene som også gjelder i arbeidslivet.

 • Styrker arbeidet med ansvarlige investeringer

  04.04.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen vil styrke arbeidet med ansvarlige investeringer i Statens pensjonsfond utland. - Regjeringen er opptatt av at det skal være åpenhet og etisk bevissthet i forvaltningen av våre felles sparemidler. Vi oppretter et nytt uavhengig

 • Forvaltningen av Statens pensjonsfond videreutvikles

  04.04.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen legger i dag fram meldingen til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013. - Fondet har tjent oss vel og legger til rette for at vi kan finansiere viktige politiske satsinger også i framtiden, sier finansminister Siv

 • Endring blant statssekretærane

  04.04.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag utnemnd Lars Jacob Hiim til statssekretær for næringsminister Monica Mæland. Samstundes har Eirik Lae Solberg fått avskil i nåde frå det same embetet.