Finn aktuelt

Viser 24081-24100 av 26081 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Infomøte om handelsavtale mellom USA og EU

  31.03.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Norges viktigste samarbeidspartnere forhandler om en frihandelsavtale. Hvilke konsekvenser har det for Norge?

 • Utslippskutt og klimatilpasning hånd i hånd

  31.03.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  -Tørke, flom og andre virkninger av klimaendringer vil få mer omfattende konsekvenser enn vi har vært klar over. Det slår den siste delrapporten fra FNs klimapanel fast. Vi må både redusere utslipp og tilpasse oss et endret klima, sier klima- og

 • Natos utenriksministermøte 1. og 2. april

  29.03.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende deltar på Natos utenriksministermøte i Brüssel 1.- 2. april. Møtet vil i stor grad preges av situasjonen i Ukraina.

 • Første grønne laksekonsesjoner er tildelt

  28.03.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - De nye konsesjonene vil bidra til arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 • Kyststatsavtale om forvaltningen av kolmule for 2014

  28.03.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  EU, Færøyene, Island og Norge er enige om en kyststatsavtale om forvaltning av kolmule for 2014. Bestandssituasjonen viser en fin økning og kolmula er i god forfatning. Kyststatene har avtalt en totalkvote for 2014 på 1, 2 millioner tonn.

 • Firepartsavtale for forvaltning av norsk vårgytende sild for 2014.

  28.03.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  EU, Island, Norge og Russland har inngått avtale om forvaltning av norsk vårgytende sild for 2014. Færøyene ønsket nok en gang ikke å være med på en kyststatsavtale for inneværende år som viderefører den avtalte fordelingen fra 2007.

 • Gir 28 millioner til forskning på sjødeponi

  28.03.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Forskningsrådet bevilget onsdag denne uken 187 millioner kroner til norske forskningsmiljøer over de neste fire årene. Dette er en del av regjeringens satsning på næringsrettet forskning.

 • Priv. til red.: Pressekonferanse i anledning ny generalsekretær i NATO

  28.03.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  I anledning utnevnelsen av ny generalsekretær i NATO møter statsminister Erna Solberg og Jens Stoltenberg pressen i regjeringens representasjonsanlegg om lag kl. 17.30 i ettermiddag.

 • Gratulerer Stoltenberg som ny generalsekretær i NATO

  28.03.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  - Jeg vil gratulere Jens Stoltenberg med utnevnelsen som ny generalsekretær i NATO. Med ham får NATO en sterk og samlende generalsekretær. Det er et stort og ansvarsfullt oppdrag Stoltenberg har fått i dag. Jeg er trygg på at han vil utføre denne

 • Priv. til red.: Statsråd Vidar Helgesens program veke 14

  28.03.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  I veke 14 møter statsråd Vidar Helgesen blant anna Europautvalet på Stortinget. Han besøkjer også Trondheim for å møte EØS-relatert næringsliv, halde innlegg på årsmøtet til Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og halde foredrag på NTNU.

 • Gratulerer Stoltenberg som Natos nye generalsekretær

  28.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Statsminister Erna Solberg gratulerer Jens Stoltenberg med utnevnelsen som ny generalsekretær i Nato. - Med ham får Nato en sterk og samlende generalsekretær, sier statsministeren.

 • Priv. til red.: Statsministerens program veke 14

  28.03.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  I veke 14 taler statsministeren blant anna på årskonferansen til Norges Rederiforbund, Kommunalpolitisk toppmøte og Subsea Valley-konferansen. I tillegg tek statsministeren og kulturministeren imot norske deltakarar og støtteapparat frå OL og

 • Utdrag frå olje- og energiminister Tord Lien sin kalender for veke 14

  28.03.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt følgjande faste postar i sine vekeprogram: Regjeringskonferanse på statsministerens kontor måndag og torsdag kl 12.15, og Statsrådets møte på Slottet fredag kl 11.00. Det kan bli endringar i programmet.

 • Gratulerer Stoltenberg som ny generalsekretær i NATO

  28.03.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  - Jeg vil gratulere Jens Stoltenberg, som i dag er utnevnt til generalsekretær i NATO. Jeg mener at Stoltenberg vil kunne gjøre en utmerket jobb for alliansen, og det er en fjær i hatten for Norge at vi nå får vår første generalsekretær i NATO, sier

 • Felles europeisk skypolitikk kan gi økt produktivitet og mer innovasjon

  28.03.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Skytjenester bidrar til nye måter å levere tjenester på, innovasjon og økt produktivitet i næringslivet. Et forslag til en europeisk skystrategi skal bidra til tillit til og vekst i det europeiske markedet. Statssekretær i Kommunal- og

 • Møtte Tysklands energiminister

  28.03.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje-og energiminister Tord Lien møtte torsdag Tysklands næring-og energiminister Sigmar Gabriel. Hovedtemaer på møtet var gassmarkedet i Europa, utenlandskabler og EUs energipolitikk. Under møtet understreket Lien at det europeiske gassmarkedet er

 • Endring av forskrift om seter og tilleggsjord

  28.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i dag vedtatt endring i § 9 i forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenningen.

 • E6 Korgen – Bolna: Same entreprenør skal stå for utbygging, drift og vedlikehald

  28.03.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Med å gi ein entreprenør ansvaret for utbygging, drift og vedlikehald av ei lengre vegstrekning, kan vi mange stader oppnå stordrifts- og samordningsgevinstar. Dei mange store oppgåvene vi står framfor på vegsektoren krev at vi prøver ut slike nye

 • Første møte i NAV-ekspertutvalget

  28.03.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Fredag 28. mars hadde ekspertutvalget som skal gjennomgå NAV sitt første møte. - Det er viktig at dere våger å stille de viktige, men også ubehagelige og vanskelige spørsmålene, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

 • Regjeringen gjennomfører skjerpede sanksjoner mot Nord-Korea

  28.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  I statsråd fredag 28. mars ble det fastsatt en forskrift om endring av sanksjonene mot Nord-Korea.