Finn aktuelt

Viser 24081-24100 av 29764 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • FiskInfo lansert: BarentsWatch bidrar til mer effektiv drift for fiskerne

  12.02.2015 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond og BarentsWatch lanserte i dag FiskInfo - en informasjonstjeneste som gir fiskerne viktig informasjon "rett på brua".

 • Stortinget har behandlet forslag om å lovfeste god handelskikk

  12.02.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug deltok i dag under Stortingets behandling av representantforslag om å lovfeste god handelskikk for å sikre forbrukerinteresser - Dokument 8:12 (2014-2015).

 • Ny forskrift om tilskudd til driftsomlegging på grunn av rovvilt

  12.02.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har i dag vedtatt ny forskrift om tilskudd til driftsomlegging på grunn av rovvilt. Formålet er å redusere tap av sau i særlig utsatte rovviltområder. Dette gjøres som ledd i arbeidet med en tydelig soneforvaltning der

 • Statsråd Sanner mottok rapport om norske rom og Holocaust

  12.02.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Norske roms historie under 2. verdenskrig, og norske myndigheters rolle, har ikke vært belyst godt nok tidligere, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag mottok han en utredning fra Senter for studier av Holocaust og

 • Forenklar og forbetrar behandlinga av sals- og skjenkjeløyve

  12.02.2015 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringa sender på høyring eit forslag om at kommunane slepp å sakshandsame alle kommunale sals- og skjenkjeløyve kvart fjerde år viss dei ikkje endrar skjenkjepolitikken.

 • Tildeling av utvinningstillatelser - TFO 2014

  12.02.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Kongen i Statsråd tildelte 6. februar 2015 54 nye utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder (TFO). Dette er tråd med regjeringens forslag slik det ble presentert av olje- og energiminister Tord Lien (FrP) 20. januar i år. De 54

 • E39 Sandnes - Flekkefjord: Vegvesenet skal vurdere trasé over Høg-Jæren

  12.02.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - I det vidare arbeidet med planlegging av E39 på strekninga Sandnes - Flekkefjord skal Statens vegvesen no også vurdere eit alternativ med trasé over Høg-Jæren. Dette alternativet skal vurderast og samanliknast med dei alternativa som alt ligg føre

 • Fjerner tidstyv for fiskerne

  12.02.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nå skal fiskerne få offentlig informasjon rett inn på kartplottet.

 • Nye tall for investeringer i skogsveinettet i 2014

  12.02.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Tall fra Landbruksdirektoratet viser at det ble det bygget og ferdigstilt rundt 68 km med nye skogsbilveier i Norge i 2014. I tillegg ble 352 km skogsbilvei rustet opp til bedre standard. Det ble bygd og ferdigstilt 177 km med nye traktorveier og 46

 • Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

  12.02.2015 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om beredskapslager for matkorn frå representanten Geir Pollestad (Sp), og representantforslag frå representantane Geir Pollestad og Liv Signe Navarsete (Sp) om Dokument 8:5 S (2014-2015)

 • Samferdselsministeren i Brussel: Tar opp utfordringer på norske vinterveier

  12.02.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen inviterer i dag åtte EU-land på et seminar om vinterutfordringer i vegtransporten. Han vil her presentere norsk syn på de utfordringene vi har på norske vinterveier.

 • Bekymringsfull dom over malaysisk opposisjonleder

  11.02.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  I likhet med andre medlemmer av det internasjonale samfunn er Norge bekymret over den femårige straffen idømt den malaysiske opposisjonslederen Anwar Ibrahim.

 • Hafjell alpinanlegg blir nasjonalanlegg for slalåm og storslalåm - får 30 millioner kroner i spillemidler

  11.02.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har inngått avtale med Øyer kommune, Norges Skiforbund og Hafjell Alpinsenter AS om nasjonalanlegg for alpint, tekniske disipliner (slalåm og storslalåm) i Hafjell alpinanlegg.

 • -Fant rikdommen og utviklet et industrieventyr

  11.02.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien innledet tirsdag på den årlige Offshore Strategikonferansen i Stavanger. Han understreket at satsing på kunnskap, forskning og teknologi på norsk sokkel har vært en nøkkelfaktor for det som i dag er en

 • Presseinvitasjon: Foreløpig rapport fra Det tekniske beregningsutvalget

  11.02.2015 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  16. februar legger Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene fram en foreløpig rapport om grunnlaget for lønnsoppgjørene i 2015.

 • EØS-midlene: Evaluering av NGO-programmene

  11.02.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norges støtte til frivillige organisasjoner i Sentral- og Sør-Europa har økt kapasiteten til det sivile samfunn og bidratt til å mobilisere innbyggere til å delta i samfunsutviklingen.

 • Fakta 2015 Energi- og vannressurser i Norge

  11.02.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Fakta 2015 om energi og vannressurser i Norge er nå klart. Heftet, som gis ut av Olje- og energidepartementet, gir en samlet fremstilling av produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge.

 • Landbruk i spørjetimen på Stortinget

  11.02.2015 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) svarte på spørsmål frå representantant Geir Pollestad (Sp) om handlingsplan mot antibiotikaresistens i spørjetimen på Stortinget i dag.

 • Statsråder tilgjengelig for presse etter rundebordskonferanse om finansiering av film og tv-drama

  11.02.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Statsrådene Thorhild Widvey, Monica Mæland og Vidar Helgesen arrangerer i morgen, torsdag en rundebordskonferanse om norsk audiovisuelt innhold i et digitalt marked. De tre statsrådene vil være tilgjengelig for intervjuer etter møtet, cirka kl 1530.

 • Høyringsseminar om tolking i offentleg sektor

  11.02.2015 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Måndag 2. mars arrangerer Integrerings- og mangfaldsdirektoratet høyringsseminar om den offentlege utgreiinga om tolking i offentleg sektor.