Finn aktuelt

Viser 24401-24420 av 25719 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Jernbane: Samferdselsdepartementet ønsker innspill om forslag fra EU-kommisjonen

  04.02.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  EU-kommisjonen har lagt fram et forslag om opprettelsen av ”Shift2Rail Joint Undertaking”. Samferdselsdepartementet ber om innspill til forslaget.

 • Samferdselsministeren besøkte SIMULA og Robuste nett-senteret

  04.02.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  - Som forbruker må vi kunne stole på at systemene vi bruker er sikre og motstandsdyktige mot uvær, brann og andre hendelser. Det er derfor viktig med avansert forskning for å kunne utvikle mer robuste nett. Dette sa samferdselsminister Ketil

 • Dialog om eksport til Russland gjenåpnet

  04.02.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Jeg har godt håp om at eksportsituasjonen til Russland vil forbedres, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 • - Linjerydding viktig for forsyningssikkerheten

  04.02.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien besøkte i dag Røyken kommune sammen med vassdrags- og energidirektør Per Sanderud for å se på linjerydding i det lokale strømnettet.

 • Kjedelig oppdrag ble stor suksess

  04.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Jo Strømgren syntes invitasjonen fra Polish Dance Theatre var kjedelig. Samarbeidet er blitt den største produksjonen for dansekompaniet hittil og finansiert gjennom EØS-midlene.

 • Forskning og innovasjon for auka verdiskaping

  04.02.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal opna i dag BIONÆR sitt seminar for aktørar i norsk næringsmiddelindustri på Lillestrøm.

 • Presseinvitasjon: : Samarbeidsavtale mellom politiet og Antidoping Norge

  04.02.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Politidirektoratet og Antidoping Norge undertegner i morgen en samarbeidsavtale om forebygging og bekjempelse av doping. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen vil være til stede i forbindelse med signeringen.

 • Presseinvitasjon: Forsvarsministeren vitjar Ørland og Luftkrigsskolen

  04.02.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide vitjar Trøndelag 5. - 6. februar. Ho skal vitja Ørland Hovudflystasjon 5. februar og innleie på Luftmaktsseminaret på Luftkrigsskolen i Trondheim 6. februar.

 • Bekjempelse av sykdom hos dyr og planter

  04.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Kontroll og bekjempelse av sykdom hos dyr og planter koster samfunnet enorme summer. EU er blitt enig om en regelverkpakke som inkluderer en finansieringsordning som skal dekke kontroll og utrydding av sykdom hos planter og dyr.

 • Rekordomsetning på Bondens marked

  04.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  2013 ble et fantastisk år for Bondens marked. Det ble omsatt kortreist mat for over 52 millioner kroner. Trondheim var det stedet i landet med høyest omsetning, med Oslo hakk i hel.

 • Regjeringen vil videreføre et stort virkeområde for investeringsstøtte i Distrikts-Norge

  04.02.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I dag ble Norges forslag til nytt virkeområde for distriktsrettet investeringsstøtte sendt EFTAs overvåkingsorgan, ESA, for godkjenning. Forslaget omfatter 281 av Norges kommuner.

 • Høgskolen i Oslo Akershus, AFI og NOVA er slått sammen

  04.02.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Forskningsinstituttene AFI og NOVA ble en del av Høgskolen i Oslo og Akershus fra 1. januar 2014. Målet med sammenslåingen er å etablere et solid oppdragsforskningsmiljø.

 • Statsråden på Bodø-besøk

  04.02.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson fikk se hvordan NAV Bodø, tiltaket Jobbhuset og it-bedriften Itet jobber under sitt besøk mandag 3. februar.

 • Studiebarometeret er lansert

  04.02.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Mandag ble den nye nettportalen studiebarometeret.no lansert. Her kan de som søker høyere utdanning, og andre interesserte, finne og sammenligne informasjon om hvordan studentene på rundt 1700 studieprogram vurderer kvaliteten på studiet sitt.

 • Ga vinneroppskriften til studentene på BI

  04.02.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Den norske vinneroppskriften var tema da Torbjørn Røe Isaksen gjesteforeleste på Handelshøyskolen BI.

 • Motorsyklar og tilhengarar slepp framleis EU-kontroll

  04.02.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Norske synspunkt fekk gjennomslag i dei nye reglane for EU-kontroll. Det betyr at eldre køyretøy likevel ikkje må kontrollerast oftare og at motorsyklar, lette tilhengarar og traktorar som er nytta i landbruket framleis slepp periodisk

 • Informasjonsmøte om tilskudd til prosjekter på Vest-Balkan

  04.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet kunngjør herved muligheten til å søke om tilskudd for freds- og statsbygging på Vest-Balkan i 2014. For full kunngjøringstekst og utfyllende informasjon om tilskuddsordningene, les her.

 • Åpnet nytt Alternativ til vold-kontor

  03.02.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Statssekretær Maria Hoff Aanes (FrP) åpnet nytt ATV-kontor for behandling av voldsutøvere for Nedre Romerike.

 • Tillatelse til å drive virksomhet som e-pengeforetak

  03.02.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har gitt betalingsforetaket mCash Norge AS tillatelse til å drive virksomhet som e-pengeforetak. Tillatelsen er gitt på vilkår.

 • Grønne laksekonsesjoner: klager på avvisningsvedtak er ferdig behandlet

  03.02.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartentet har nå behandlet ferdig de siste klagene på avvisning av søknader om grønne laksekonsesjoner. - Jeg mener vi har hatt en effektiv og god behandling av klagene. De fleste avvisningsvedtakene er omgjort, og vi kan

Til toppen