Finn aktuelt

Viser 25641-25660 av 30215 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

  04.11.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om forenkling av landbrukspolitikken frå representant Geir Pollestad (Sp) på Stortinget.

 • Morgendagens journalister lærte om Norge og EU

  03.11.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Som en del av et eget emne om Europa i endring, var journaliststudenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus nylig på studietur til Brussel. De rakk å lære mye på tre dager.

 • Forsknings- og utredningsoppdrag: Oversikt og analyse av frivillig sektors inntekter og finansieringskilder fra private aktører

  03.11.2014 Nyhet Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet skal igangsette et nytt forsknings- og utredningsoppdrag om Frivillig sektors inntekts- og finansieringskilder knyttet til private aktører.

 • Nytt FoU-program: Shift2Rail

  03.11.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Shift2Rail er et felles europeisk forsknings- og innovasjonsprogram som skal støtte opp under utviklingen av “a single European railway area”.

 • Kulturdepartementet bestiller analyser av NRKs virksomhet

  03.11.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet kunngjør i dag to oppdrag knyttet til utredning om NRK. Begge analysene skal bidra med faktagrunnlag til den kommende stortingsmeldingen om NRK.

 • Utdanning for utvikling med NHH og Unicef

  03.11.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Næringslivet må være med i kampen mot fattigdom og kampen for grunnleggende menneskerettigheter. Utviklingsmålene vi har satt oss kan ikke nås uten verdiene og ideene som skapes i privat sektor, sa statssekretær Hans Brattskar da han innledet på

 • Nye tiltak mot lakselus

  03.11.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Situasjonen med lakselus er laksenæringens hovedutfordring. Særlig ser vi at utviklingen i lusemiddelbruken og resistenssituasjonen er vanskelig. Derfor iverksettes nå nye tiltak med umiddelbar virkning, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 • Enklere tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

  03.11.2014 Nyhet Kulturdepartementet

  Regjeringen vil forenkle tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Nå har departementene gjennomgått sine tilskuddsordninger og funnet forenklingstiltak. Mange av forenklingstiltakene vil gjennomføres allerede i løpet av 2014.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen i uke 46

  03.11.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger liste med omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen ved skriftlig prosedyre i uke 46 (10.-14. november 2014).

 • Økonominytt for oktober fra EU-delegasjonen

  03.11.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  I høstens andre utgave av Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel kan du lese om de viktigste hendelser på økonomi- og skatteområdet i Europa.

 • 8 millioner kroner til bedre dyrevelferd

  03.11.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Forskningsrådet bevilger 8 millioner kroner til et forskerprosjekt om dyrevelferd og effektene av offentlige reguleringer og virkemiddelbruk.

 • Priv. til red.: Redegjørelse om de norske bidragene til Irak og Afghanistan

  03.11.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg vil onsdag 5. november ca. kl. 11.30 redegjøre i Stortinget for de norske bidragene til Irak og Afghanistan.

 • Nett-tv

  Klima- og miljøministeren ber om synspunkter på klimalov

  03.11.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Trenger Norge en egen klimalov? Klima- og miljøminister Tine Sundtoft ber om innspill og synspunkter.

 • Nye autorisasjonskrav vil bedre pasientsikkerheten

  03.11.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helsepersonell som er utdannet i land utenfor EØS må bestå språkprøve og kurs i nasjonale fag for å få autorisasjon i Norge. Det foreslår Helse- og omsorgsdepartementet i en høring om nye autorisasjonskrav.

 • Vernepliktsutvalget har startet sitt arbeid

  03.11.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltok 31. oktober ved oppstarten av det nylig etablerte vernepliktsutvalget. Utvalget består av til sammen åtte politikere og eksperter. Det har fått i mandat fra regjeringen å vurdere de fagmilitære,

 • Ny direktør i VOX

  03.11.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Gina Lund er tilsatt som ny direktør i VOX - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Hun tiltrer i januar 2015.

 • Tyrkias EU-minister Volkan Bozkir møter statsråd Vidar Helgesen

  02.11.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  EØS- og EU-minister Vidar Helgesen er vert for den tyrkiske EU-ministeren Volkan Bozkir onsdag 5. november.

 • Haster med klimatiltak

  02.11.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Uten nye klimatiltak vil verden ved slutten av dette århundret kunne bli 3,7- 4,8 grader varmere enn i førindustriell tid. Det kommer fram i synteserapporten fra FNs klimapanel som ble lagt fram i København på søndag.

 • - Felles interesser i sterk rettsstat

  01.11.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Stater og NGOer har ulike roller, men bør ha felles interesse i å sikre menneskerettigheter og en sterk rettsstat, sa statssekretær Hans Brattskar på Raftoseminaret i Bergen lørdag 1. november.

 • Norge styrker innsatsen mot Ebola

  01.11.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Norge signerte fredag en samarbeidsavtale med Storbritannia om norske bidrag til deres ebola-operasjon i Sierra Leone. Regjeringen har samtidig besluttet å åpne for å øke antall helsepersonell som vi sender fra 60 til 200 personer.