Finn aktuelt

Viser 25641-25660 av 27052 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Enklare å få bedriftsinfo frå Europa

  12.02.2014 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  No skal det bli lettare å få oppdaterte opplysningar om verksemder i andre europeiske land.

 • Finn din egen Statskog-hytte

  12.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Sent ute med vinterferieplanene? Statskog kan lokke med gode hytteopplevelser på «din egen» grunn. Statskog har rundt 75 hytter tilgjengelig for allmennheten gjennom egen nettside eller gjennom nettportalen Inatur.no.

 • NVEs rapport om elsertifikatordningen

  11.02.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien mottok i dag rapporten fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om elsertifikatordningen. Rapporten er svar på Olje- og energidepartementets oppdrag om å utarbeide grunnlag for kontrollstasjonen for

 • Økt innsats mot mobbing på nettet

  11.02.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener det er på høy tid å øke bevisstheten om nettvett og digital mobbing i skolen.

 • Næringsministeren fikk gründer-råd

  11.02.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland fikk gode forslag og nye perspektiver under møtet med 17 gründere og næringslivsfolk.

 • Konsesjon til Osaelva kraftverk i Rissa og Øvre Russvik i Tysfjord

  11.02.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet opprettholder vedtaket fra Norges Vassdrags - og energidirektorat (NVE) om konsesjon til Osaelva kraftverk i Rissa kommune. Samtidig gis det tillatelse til bygging av Øvre Russvik kraftverk i Tysfjord kommune.

 • Tord Lien åpnet vannkraftsenter i Trondheim

  11.02.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  - Det er gledelig at bransjen selv har tatt initiativet til å få senteret etablert. Norsk vannkraftsenter vil bidra til at ny kunnskap utvikles og tas i bruk, kunnskap som er relevant for bransjen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

 • Prioriteringsutvalget ønsker innspill

  11.02.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Prioriteringsutvalget har som oppdrag å drøfte og gi råd til regjeringen for hvordan man i fremtiden skal prioritere i helsevesenet. Utvalget ønsker innspill fra helsepersonell, pasienter, og alle andre som er opptatt av prioritering i helse- og

 • Sentrale bygdeutviklingsmidler og tilskudd til omdømmebygging på mat- og reiselivsområdet

  11.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet kunngjør med dette at det er mulig å søke om støtte til prosjekter innen følgende ordninger: Sentrale bygdeutviklingsmidler (6.3 millioner kroner) og tilskudd til omdømmebygging på mat- og reiselivsområdet (2

 • Forenkler kommunikasjonen med innbyggere og næringsliv

  11.02.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hvert år sender offentlige virksomheter ut mer enn 125 millioner brev på papir. Nå endres regelverket slik at forvaltningen som hovedregel skal kommunisere digitalt. Hensikten er å forenkle kommunikasjonen med innbyggere og næringsliv.

 • Havfisk har ikke aktivitetsplikt i Mehamn

  10.02.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har konkludert med at Havfisk ASA sin aktivitetsplikt ikke omfatter anlegget i Mehamn. Trålerne vil fortsatt ha leveringsplikt.

 • Europaparlamentet diskuterte Ukraina og bankunion

  10.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Under Europaparlamentets første plenumssesjon i februar var det mest debatt om situasjonen i Ukraina og bankunionen. Ambassaderåd Eli Jonsvik rapporterer.

 • Samarbeid om krisehåndtering i Europa

  10.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Overvåking av brannfaren i Vest- og Midt-Norge fylte storskjermene i EUs krisehåndteringssenter i Brussel da den norske krisestøtteenheten nylig var på besøk.

 • Presseinvitasjon: Justis- og beredskapsministeren til Bergen

  10.02.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen besøker Bergen i morgon, tysdag 11. februar. Mellom anna skal ministeren halde opningsinnlegg og delta i debatt på eit politisk fagseminar i regi av Politiets Fellesforbund. Han vil også ha møte med

 • OECDs reviderte retningslinjer om personvern

  10.02.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I 1980 vedtok OECD sine første retningslinjer om personvern og utveksling av personopplysninger over landegrensene. En rekke av OECDs medlemsland, inkludert Norge, har sluttet seg til retningslinjene siden da. Prinsippene har lagt grunnlag for

 • Uken som var – uke 6

  10.02.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  En skuespiller med papirpose over hodet på den røde løper, høylytte protester mot avlivingen av en dansk giraff, rekordmild vinter i Belgia og invitasjoner som må skrives på nytt er blant de mer uhøytidelige nyhetene i uken som var.

 • En ode til salt kjøtt og kålrotstappe

  10.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  "Denne retten er skikkelig fin, salta og røkt av bogen på svin". Salt kjøtt og kålrotstappe er foreslått som Norges nasjonalrett 2014 på lyrisk vis. Send inn din favoritt til nasjonalrett2014@lmd.dep.no.

 • Norge styrker miljøsamarbeidet med Myanmar

  10.02.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Som følge av Myanmars demokratiseringsprosess de siste årene har Norge startet opp et samarbeid om natur- og vannforvaltning med Myanmar. Under statssekretær i Klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lundes besøk til Myanmar 4. - 6. februar ble

 • Ny arvelov

  10.02.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Forslag til ny arvelov ble overlevert Justis- og beredskapsdepartementet 8. februar 2014. Utvalget foreslår blant annet å øke ektefellens arverett og redusere barns pliktdel.

 • FAOs prisindeks for matvarer faller

  10.02.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  For første gang på tre måneder faller matvareprisindeksen til FAO - FN organisasjonen for landbruk og mat. Prisene på korn, sukker, oljer og kjøtt går ned til tross for økende priser på meieriprodukter.