Finn aktuelt

Viser 25701-25720 av 27550 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

  20.03.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har

 • Starter arbeidet med ny lov

  20.03.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) ser frem til å diskutere den nye likestillings- og ikke-diskrimineringsloven i morgen.

 • Norsk forhandlingsinitiativ til kyststatsavtaler for 2014 på kolmule og nvg-sild

  20.03.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Til tross for flere forhandlingsrunder er det ikke inngått kyststatsavtaler for 2014 verken på kolmule eller norsk vårgytende sild. Norge har vært rede til å inngå disse avtalene siden i fjor høst.

 • Sigrun Vågeng skal lede NAV-ekspertutvalget

  20.03.2014 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Direktør Sigrun Vågeng er oppnevnt som leder for ekspertutvalget som skal gjennomgå NAV. Målet er å avbyråkratisere etaten til beste for brukerne og å hjelpe flere fra trygd til arbeid.

 • Etablering av kunnskapssenter for kulturnæringene

  20.03.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet skal etablere et kunnskapssenter for kulturnæringene for perioden 2014-2018. Senteret skal bidra til utvikling av kulturnæringene i Norge. Oppdraget lyses nå ut.

 • Ledninger i vegnettet: Enklere og mer forutsigbar saksbehandling

  20.03.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - En rask og effektiv utbygging av bredbåndnettet over hele landet er avhengig av at vi får en enklere, mer forutsigbar og lik behandling av søknader om tillatelser for å framføre kabler og ledninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Reguleringsplan for Nussir godkjent

  20.03.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet gikk i februar inn for at det skulle åpnes for gruvedrift i Repparfjorden. Kommunal- og regionaldepartementet har nå godkjent reguleringsplanen for Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune i Finnmark.

 • Godt resultat i Trøndelag

  20.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Trønderske bønder økte sine produksjonsinntekter i 2012. Årets resultat er det beste på fem år når det gjelder familiens arbeidsfortjeneste per årsverk. Størst inntektsøkning hadde brukene med ensidig kornproduksjon og brukene med kombinert korn-/

 • Pappkrus kan redde liv

  20.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Og ikke hvilket som helst pappkrus heller, men det på bildet med norsk logo. Du tenker kanskje at det ikke er mulig? Men det er det.

 • EU-erklæring om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Ukraina

  20.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  19. mars sluttet Norge seg til EUs erklæring om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Ukraina.

 • Utbygging av E16 Bagn – Bjørgo: Lågare bompengesatsar og rask framdrift

  20.03.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Regjeringa går inn for å redusere bompengesatsane og auke framdrifta for vegprosjektet E16 Bagn - Bjørgo i Nord-Aurdal kommune i Oppland.

 • Utlysning av miljøinformasjonsmidler for 2014

  20.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet disponerer i 2014 midler til miljøinformasjonstiltak innenfor jordbruk, kulturlandskap og genetiske ressurser. Søknadsfrist er 1. april 2014.

 • Spesialitetsmerke til Himmelspannet

  20.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug delte onsdag 19. mars ut Spesialitetsmerket til ostene Solglad og Raudberg fra Himmelspannet ysteri. Begge oster lages i Hemsedal på lokale råvarer.

 • Reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen er godkjent

  20.03.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune i Finnmark. Departementet mener det er viktig å utnytte gode mineralforekomster og at lokalsamfunn som Kvalsund får vekst og utvikling.

 • EU-erklæring om restriktive tiltak mot Zimbabwe

  19.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  18. mars sluttet Norge seg til EUs erklæring om restriktive tiltak mot Zimbabwe.

 • Invitasjon til konferanse om sjøsikkerhet

  19.03.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Regjeringen vil i 2016 legge frem en ny stortingsmelding om sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning, og Samferdselsdepartementet ønsker innspill til dette arbeidet.

 • Presseinvitasjon: Samferdselsministeren til Oppland og Buskerud torsdag 20. mars

  19.03.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøker torsdag Bagn på E16 og brakkerigg på rv. 7 Sokna - Ørgenvika.

 • EU-erklæring om restriktive tiltak mot Hviterussland

  19.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  18. mars sluttet Norge seg til EUs erklæring om restriktive tiltak mot Hviterussland.

 • Regjeringen trapper opp innsatsen for veteranene

  19.03.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  - Alle som er ute i internasjonale operasjoner gjør en viktig innsats på vegne av oss alle. Derfor er det et helhetlig samfunnsansvar å ta vare på dem når de kommer hjem, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

 • Ny serviceerklæring

  19.03.2014 Nyhet Barnebortføring

  Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet en serviceerklæring som beskriver hvordan departementet arbeider med internasjonal barnebortføring.