Finn aktuelt

Viser 26081-26100 av 26903 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Brev til EUs finansministre om innskuddsgarantien

  16.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen har sendt brev til alle EUs finansministre om den norske innskuddsgarantiordningen.

 • Enighet om EUs felles fiskeripolitikk

  16.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Etter at Europaparlamentet nylig ga grønt lys til forslaget om ny felles fiskeripolitikk (CFP), gjenstår kun en formell beslutning i Rådet for den europeiske union før ny politikk er formelt vedtatt.

 • Norge støtter Makedonias EU-forberedelser

  16.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Nylig besøkte en gruppe makedonske offentlig ansatte Norway House i Brussel for å lære mer om Norges forhold til EU og norsk forvaltnings- og IKT-politikk. Besøket var et ledd i et kapasitetsbyggingsprosjekt som Norge finansierer.

 • Oppdatert veileder til reglene om offentlige anskaffelser

  16.12.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Departementets veileder er publisert i ny, oppdatert form. Rettstilstanden innenfor anskaffelsesområdet er i stadig endring, og på noen områder har veilederen blitt utdatert. En stor del av oppdateringen består i at det er innarbeidet ny praksis for

 • Frist for behandling av rovviltsaker

  16.12.2013 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet har vedtatt instruks om frister for behandling av søknader og klager knyttet til skadefelling, lisensfelling av jerv og ulv og kvotejakt på gaupe. Instruksen trer i kraft fra 1. januar 2014 og er en direkte oppfølging av

 • Ikrafttredelse av endringer i barnevernloven 1. januar 2014

  16.12.2013 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  I 2014 trer en rekke endringer i barnevernloven i kraft. Lovendringene ble vedtatt ved Stortingets behandling av Prop. 106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven. Lovendringene vil tre i kraft til ulik tid. Nedenfor følger en oversikt over

 • Inn på tunet på BBC

  16.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  British Broadcasting Corporation (BBC) har vært og filmet Inn på tunet tilbudet på Skjerven gård i Oslo. Filmen ble vist på BBC den 10.12.13.

 • Uken som var – uke 50

  16.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Belgiere bor tett, men på Mars er det foreløpig god plass. En pianospillende politimann i Praha fikk oppmerksomhet, og en museumsdirektør mente julenissen tilhører verdensarven. Blant annet, i uken som var.

 • Setter pris på dyrka mark

  16.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Disponering av dyrka mark er et aktuelt tema. Vegvesenet vurderer ulike former for prissetting av dyrka mark.

 • Kinesiske universiteter topper ny rangering

  16.12.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Tidsskriftet Times Higher Education (THE) er kjent for sine årlige rangeringer av universiteter. Nå har også BRIKS-landene og andre fremvoksende økonomier fått sin egen topp 100-liste.

 • CO2-utslipp fra skogbruket analysert

  16.12.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Skogbrukets produksjonskjede slipper ut svært lite klimagasser. Det er tømmertransporten på vei som bidrar mest, viser en ny livsløpsanalyse fra Norsk institutt for skog og landskap.

 • Fiskeri på agendaen i Strasbourg

  16.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Fiskeripolitikk og EUs utvidelsesprosess sto høyt på agendaen da Europaparlamentet hadde plenumssesjon i Strasbourg i uke 50. Ambassaderåd Eli Jonsvik ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • Nedgang i kornprisen på verdensmarknaden

  16.12.2013 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Prisindeksen for matråvarer frå Det internasjonale pengefondet (IMF) gjekk ned med 0,9 prosent i november. Alle kornråvarer opplevde prisnedgang, blant anna gjekk prisen på kveite ned med 5,6 prosent.

 • Nærings- og fiskeridepartementet endelig besluttet

  16.12.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Kongen har i statsråd besluttet de endringene i departementsstrukturen som ble varslet ved regjeringsskiftet 16. oktober 2013.

 • Ingen tvungen etterregistrering av haglegevær

  16.12.2013 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert spørsmålet om etterregistrering av haglegæver på nytt.

 • Ny barnehageportal

  16.12.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Nå kan du på en enkel måte finne og sammenstille informasjon om barnehagene i Norge. Fakta om antall barn, personalets utdanning og voksentetthet, og andre tall fra kommunene, kan du finne i den nye åpne delen av barnehageportalen BASIL.

 • Priv. til red.: : Statsråd Vidar Helgesens program veke 51

  16.12.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsråden deltek denne veka mellom anna i handsaminga av Riksrevisjonens undersøking av dei norske EØS-midlane.

 • Sluttrapport om bærekraftig bypolitikk er klar

  16.12.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I ett år har et faglig råd for bærekraftig byutvikling møttes til diskusjon om byutvikling og bærekraft. Nå foreligger sluttrapporten med konkrete forslag til råd og tiltak for en statlig bypolitikk.

 • Sluttrapport for bærekraftig byutvikling er klar

  16.12.2013 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  I ett år har et faglig råd for bærekraftig byutvikling møttes til diskusjon om byutvikling og bærekraft. Nå foreligger sluttrapporten med konkrete forslag til råd og tiltak for en statlig bypolitikk.

 • Kulturdepartementet nedsetter utredningsgruppe som skal gjennomgå Norsk kulturråd

  16.12.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen vil gjennomføre en frihetsreform i kulturpolitikken. Reformen skal føre til økt maktspredning, høyere kvalitet og bredere finansiering av kulturlivet. I den forbindelse skal Norsk kulturråds arbeidsform og organisering gjennomgås av en