Finn aktuelt

Viser 26101-26120 av 26903 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Med næringsdelegasjon til India

  14.12.2013 Nyhet Forsvarsdepartementet

  -Vi ønsker å bistå norsk industri med å få et tettere samarbeid med indisk forsvarsindustri, sier statssekretær Øystein Bø, som denne uka har deltatt på industriseminar i New Dehli og hatt møter i det indiske forsvarsdepartementet.

 • Utanriksministeren til New York 17.- 19. desember

  13.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Børge Brende reiser til New York 17. desember for å ha møter med ulike FN-organisasjonar, og sentrale personar i FN-miljøet. Målet med besøket er å presentere regjeringas FN-politikk og prioriteringar og bli oppdatert på aktuelle

 • Bred støtte til regjeringens tilnærming til EUs klima- og energipolitikk

  13.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Statsråd Vidar Helgesen fikk bred støtte for regjeringens innspill til EUs rammeverk for klima og energi 2030 under presentasjonen på Nasjonalt europaforum 2013.

 • Brev til Aker Kværner Holding

  13.12.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Brev fra Nærings- og handelsdepartementet til Aker Kværner Holding.

 • Norge gir 380 millioner kroner til FNs nødhjelpsfond

  13.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge gir 380 millioner kroner til FNs nødhjelpsfond (Cerf) for 2014. Bidraget annonseres på en giverkonferanse i FN 13. desember.

 • Bekymret for homofiles rettigheter i India

  13.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Vi er bekymret over Indias høyesteretts beslutning om at en bestemmelse i den indiske straffeloven som beskriver sex mellom personer av samme kjønn ikke er grunnlovsstridig. Diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet

 • Fjordfiskenemnda blir oppretta

  13.12.2013 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  -Ein milepæl i oppfølginga av Kystfiskeutvalet sitt arbeid, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker etter konsultasjonsmøtet med Sametinget i dag.

 • Nytt statssekretærutvalg for raskere bosetting

  13.12.2013 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen setter ned et statssekretærutvalg som skal vurdere tiltak for økt og raskere bosetting av flyktninger.

 • Regjeringen vil foreslå støtte til sykkel- VM i Bergen i 2017

  13.12.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen vil i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2014 legge fram et bevilgningsforslag til sykkel-VM i Bergen i 2017 på i alt 30 millioner kroner.

 • Ledig stilling: Ekspedisjonssjef

  13.12.2013 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har ansvar for forbrukerinteresser, den samlede politikken for personer med nedsatt funksjonsevne, familie- og samliv, barn og unges oppvekst- og levekår, likestilling, antidiskriminering og

 • 48 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

  13.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  På møtet i EØS-komiteen 13. desember ble 48 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er en forordning som blant annet skal øke kapasiteten i europeisk luftrom, redusere reisetid og redusere miljøbelastningene.

 • Forslag om oppheving av boklova

  13.12.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa fremmer i dag lovproposisjon om oppheving av boklova for Stortinget. – Bra for lesarane, forfattarane og litteraturen sjølv, seier kulturminister Thorhild Widvey. – Regjeringa vil føre ein offensiv og moderne litteraturpolitikk til beste

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 51, 2013

  13.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 51, 2013.

 • Årets trafikksikkerhetskommune 2014 skal kåres

  13.12.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Lokalt trafikksikkerhetsarbeidet er avgjørende for å få ned tallet på drepte i trafikken. Vi vil derfor hedre kommuner som utmerker seg i dette arbeidet og løfte dem fram som forbilder til inspirasjon for andre, sier samferdselsminister Ketil

 • Spansk på norsk – norsk på spansk

  13.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hvordan lyder spansk teater på norsk? Det kan det norske teaterpublikummet finne ut av takket være et utvekslingsprosjekt finansiert med EØS-midler.

 • Brannstudien sendt på høring

  13.12.2013 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Forslag til fremtidig organisering og ressursbruk i brann- og redningsvesenet er sendt på høring.

 • Kristin Halvorsen ny leder av Bioteknologinemnda

  13.12.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har i dag oppnevnt ny bioteknologinemnd. Tidligere kunnskapsminister og finansminister Kristin Halvorsen har sagt ja til vervet som leder.

 • Endrede regler for beregning av engangsavgift ved import og statusendring av kjøretøy

  13.12.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet vil fra 1. januar 2014 endre reglene om beregning av engangsavgiften ved import og statusendring av brukte kjøretøy. Det gir blant annet lavere avgift ved import av eldre biler. Endringene gjelder også for avgiftsberegning ved

 • Utvalg anbefaler høyere utdanningstilbud på nett

  13.12.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk i dag overlevert den første rapporten fra MOOC-utvalget, som skal vurdere høyere utdanningstilbud på nett. Utvalget stiller seg positiv til MOOC og lignende tilbud og mener Norge bør utnytte det

 • Lars Audun Granly ny ekspedisjonssjef i Samfunns- og frivillighetsavdelingen

  13.12.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Lars Audun Granly ble i statsråd i dag utnevnt til ekspedisjonssjef i Kulturdepartementets Samfunns- og frivillighetsavdeling. Granly har vært konstituert ekspedisjonssjef i avdelingen siden januar 2013.