Finn aktuelt

Viser 26141-26160 av 26566 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Pressemøte om Snowden-saken

  19.11.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Det inviteres til pressemøte om Snowden-saken. Møtet avholdes i Myntgata 1, klokken 11.15. Til stede er sjef Etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen.

 • Stigende priser på landbruksvarer

  19.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det var stigende priser på verdensmarkedet for sentrale landbruksvarer i oktober. I EU falt derimot prisene på storfe, svin, fjørfe, smør og skummetmelkpulver.

 • Elgjakt uten jaktlag - enkeltmannsjakt

  19.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statskog ønsker å gjøre elgjakt mer lik småviltjakt. Fra høsten 2013 kan hvem som helst kjøpe jaktkort på elg uten å være med i et jaktlag.

 • Familievold i Bulgaria

  19.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  I Bulgaria utsettes rundt 900 000 kvinner for vold av nære familiemedlemmer hvert år. Støtteapparatet er mangelfullt, og lovbryterne slipper ofte straff.

 • Justisministeren med strakstiltak mot ransbølgen

  18.11.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen har i dag hatt møte med Oslo politidistrikt om strakstiltak mot ransbølgen i hovedstaden. Politiet forsikrer om at de setter inn ekstra ressurser, og at den generelle innsatsen mot ran og innsatsen mot

 • Enige om bred satsing på realfag

  18.11.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen åpnet i dag sitt første møte i Nasjonalt forum for realfag. - Vi er blitt enige om at vi skal beholde Nasjonalt forum for realfag - og at vi trenger en ny realfagssatsing, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe

 • Presseinvitasjon: Samferdselsministeren besøker Vestfold

  18.11.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøker Vestfold tirsdag 19. november.

 • Tillatelse til sammenslåing av Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør

  18.11.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har gitt tillatelse til sammenslåing av Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør, med Sparebanken Pluss som overtakende bank.

 • Medaljer til hjemkomne piratjegere

  18.11.2013 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Personellet som har tjenestegjort på fregatten KNM Fridtjof Nansen i Adenbukta og det indiske hav, mottok i dag sine medaljer på Bergenhus festning.

 • Brende besøker NTNU og Sintef

  18.11.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende besøker tirsdag 19. november NTNU og Sintef i Trondheim. Formålet er å se nærmere på forskningsmiljøenes internasjonale ambisjoner og betydning for norsk verdiskaping.

 • Statssekretær Pedersen til Kirkenes og Alta

  18.11.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Bård Glad Pedersen besøker Kirkenes og Alta 19. - 20. november

 • Priv. til red: Styreseminar for universitets- og høyskolesektoren

  18.11.2013 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet ønsker velkommen til styreseminar for universitets- og høyskolesektoren i Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo. Seminaret er åpent for journalister.

 • Diskuterte EU-USA-forhandlinger

  18.11.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Forhandlingene mellom EU og USA var tema da næringsminister Monica Mæland deltok på EFTA-møte i Geneve i dag.

 • Flere fyrer med ved

  18.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Vedforbruket i husholdningene var 10 prosent høyere i 2012 enn året før. Det ble brent i underkant av 1,5 millioner tonn ved i norske boliger i 2012. I tillegg ble det brent 150 000 tonn ved i fritidsboliger.

 • ”Åpenbart påvirket” – ny alkoholkampanje

  18.11.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  I dag lanserer helse- og omsorgsminister Bent Høie Helsedirektoratet sin nye alkoholkampanje "Åpenbart påvirket". Målet med kampanjen er å øke forståelsen for og oppslutningen om skjenkebestemmelsene i alkoholloven og befolkningens kunnskap om

 • Lanseringskonferanse: Horisont 2020

  18.11.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  I januar 2014 går det formelle startskuddet for EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd arrangerer i den forbindelse en lanserningskonferanse som går av stabelen 6.desember

 • Priv til red: Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkjer Trøndelag

  18.11.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Tysdag 19.11. besøkjer statsråden Helse Midt-Norge RHF, lågterskeltilbod for psykisk helse i Stjørdal kommune, Kvamsgrindkollektivet og St. Olavs Hospital.

 • Helgesen i Europapolitisk forum

  18.11.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vidar Helgesen, statsråd for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, møtte torsdag i Europapolitisk forum. Her drøftet han blant annet regjeringens kommende arbeid med EØS og EU-saker med fylkesordførere og andre regionale politikere i Norge.

 • Mer norsk storfe og småfe i år

  18.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I Norge økte både storfe- og lammeproduksjonen i 2013. Det er ventet fortsatt overskudd av gris neste år. Den globale produksjonen av kjøtt økte sterkere enn den internasjonale handelen i 2013.

 • Talte for samarbeid mellom EU og Europarådet

  18.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Generalsekretær Thorbjørn Jagland i Europarådet deltok nylig på en offentlig høring om grunnleggende rettigheter, demokrati og rettssikkerhet i EU i Europaparlamentets komité for sivile rettigheter, justis- og innenrikssaker.