Finn aktuelt

Viser 281-300 av 23730 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utredning om inntektsfordeling mellom helseregionene

  16.12.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen oppnevnte våren 2018 et utvalg som skal gjennomgå kriteriene for inntektsfordelingen mellom de fire helseregionene. Arbeidet har vært ledet av professor Jon Magnussen, og utvalget la i dag frem sin NOU. Utvalget foreslår justeringer av

 • Rapport om bergingsoperasjonen rundt KNM Helge Ingstad

  16.12.2019 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Stortinget ba tidligere i år regjeringen sette i gang en ekstern og uavhengig gjennomgang av bergingsoperasjonen etter fregattulykken 8. november 2018. Forsvarsdepartementet ba PricewaterhouseCoopers (PwC) om å gjennomføre den uavhengige

 • Etablering av forprosjekt for testfasiliteter på Fiskebøl

  16.12.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Regjeringen har besluttet å etablere et forprosjekt for testfasiliteter for oljevernteknologi på Fiskebøl. - Dette betyr flere arbeidsplasser, en styrking av kompetansemiljøene og mer verdiskaping i regionen Vesterålen og Lofoten, sier

 • Godkjenner næringsområde på Smedstua i Sørum

  16.12.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag godkjent reguleringsplanen for Smedstua næringsområde i Sørum kommune. Området ligger nær E6, hvor kommunen har vurdert at det er behov for nye næringsarealer.

 • Endringer i lover og forskrifter fra 1.1.2020 fra Kulturdepartementet

  16.12.2019 Nyhet Kulturdepartementet

  Det er endringer i to lover og to forskrifter som trer i kraft fra 1. januar 2020 på Kulturdepartementets områder.

 • Ny forskningsmilliard til norske bedrifter

  16.12.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen gir 1,25 milliard kroner til innovasjon i små og store bedrifter over hele landet.

 • Ola Elvestuen and youth delegate gave joint climate statement

  15.12.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Minister of Climate and Environment Ola Elvestuen shared the floor with youth delegate Sofie Nordvik when he gave his statement at the closing plenary of the climate conference in Madrid on Sunday.

 • Enighet etter lange forhandlinger på klimatoppmøtet i Madrid

  15.12.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klimakonferansen i Madrid ble avsluttet med en klar oppfordring om at landene må skjerpe sine ambisjoner neste år. Det ble en løsning på punktet om å motvirke tap og skade som følge av klimaendringer.

 • Utvalg skal vurdere beredskapsmessige utfordringer med cruisetrafikk

  14.12.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen setter ned et utvalg for å se på beredskapssituasjonen knyttet til den økende cruisetrafikken i norske farvann.

 • Signert kontrakt Staur gård

  13.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Ola Haugen, Oslo, har signert avtale med Landbruks- og matdepartementet om kjøp av Staur gård.

 • Norge og Tyskland betaler Ecuador 162 millioner kroner for redusert avskoging

  13.12.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Ecuador reduserte avskogingen med 30 prosent i 2017 og 2018 sammenlignet med historisk nivå. Norge og Tyskland kunngjorde i dag at landet derfor får en betydelig belønning for reduserte klimautslipp fra avskoging.

 • Norge klar for forhandlinger med Storbritannia

  13.12.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Etter gårsdagens valg der det konservative partiet fikk et flertall i parlamentet i Storbritannia går det nå mot en ordnet brexit innen utgangen av januar 2020. Norge vil gå i gang med å forhandle frem en frihandelsavtale med britene så snart de er

 • Fiskeriavtalen med EU i havn

  13.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge og EU er enige om en fiskeriavtale for neste år. Avtalen inneholder flere tiltak som skal gjenoppbygge torskebestanden i Nordsjøen.

 • Nå fjernes 350-kronersgrensen ved handel fra utlandet

  13.12.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Import av varer med verdi under 350 kroner har hittil vært fritatt for merverdiavgift, særavgifter og toll. Snart må du betale avgifter fra første krone når du kjøper varer fra en utenlandsk nettbutikk.

 • Sterk oppslutning om EØS-midlene

  13.12.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet har gjennomført en spørreundersøkelse om nordmenns kjennskap og holdning til EØS-midlene. Den viser at flere kjenner til og er positive til EØS-midlene.

 • Statsministerens program veke 51

  13.12.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Norge betydelig bidragsyter i verdens største spleiselag for fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling

  13.12.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Påfyllingsforhandlingene av Verdensbankens fond for de fattigste landene (IDA) og Afrikabankens afrikafond er nå ferdige. Til IDA bidrar Norge med over tre milliarder kroner for perioden 2020-2022. Til Afrikafondet bidrar Norge med drøyt to

 • Norge i bresjen for å dele digitale goder

  13.12.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge skal i hele sin utviklingspolitikk arbeide for å sikre at utviklingslandene får ta del i de mulighetene innovasjon og ny teknologi gir. Med digitale verktøy og målrettet politikk kan flere av de svakeste og sårbare nås.

 • Forslag til ny bioteknologilov: Enklere å forske og bruke nye metoder

  13.12.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Det skal bli enklere å ta i bruk nye behandlingsmetoder og forske på gener. Regjeringen foreslår 16 endringer i bioteknologiloven.

 • Ny lov skal gi mer bredbånd for pengene

  13.12.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Raske og gode bredbåndsnett i hele landet er en viktig del av den digitale grunnmuren i Norge. Vi legger nå til rette for at utbyggingen kan gå enda raskere ved at bredbåndsaktørene med loven i hånd kan få tilgang til master og rør som allerede

Til toppen