Finn aktuelt

Viser 21-40 av 26137 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Møte i dialogforum for skog- og trenæringen

  23.09.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad hadde onsdag 23. september invitert næringen til møte i Dialogforum for skog- og trenæringen, sammen med statssekretær i Klima- og miljødepartementet Maren Hersleth Holsen. Tema for dagens møte var skogvern,

 • Nett-tv

  Nett-TV: Innspillsmøte om FNs miljøforsamling og ny naturavtale

  23.09.2020 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har invitert til innspillsmøte om FNs femte miljøforsamling og arbeidet med en ny naturavtale under konvensjonen om biologisk mangfold. Inspillsmøtet vil strømmes direkte på denne nettsiden.

 • Presseinvitasjon: Møte om arbeidslivskriminalitet i Det sentrale samarbeidsforum

  23.09.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Finansministeren, justisministeren og arbeids- og sosialministeren skal ha et møte med sentrale etater om status i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet.

 • 27 millioner kroner til tre innovasjonsprosjekter i landbruket og matindustrien

  23.09.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen og Forskningsrådet har styrket innsatsen for å mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon. Målene for innovasjonsprosjektene som nå får midler, er å utvikle en kretsløpsøkonomi av restavfallet fra larveproduksjon, forbedre

 • Inviterer kommunane til å teste ut 3D-visualisering av eigen strandsone

  23.09.2020 Nyheit Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det er mange ulike nasjonale, regionale og lokale interesser kommunane må ta omsyn til når dei planlegg i strandsona langs sjøen. Nokre kommunar er langt framme i utvikling av kart over eige areal, og har allereie moglegheit til å vise terreng,

 • Styrker innsatsen mot muslimhat

  23.09.2020 Pressemelding Statsministerens kontor, Barne- og familiedepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen la i dag frem en handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer. Planen kommer fordi diskriminering og hets av muslimer er et økende problem i Norge.

 • Forlenget oppdrag for det norske medisinske teamet i Hellas

  22.09.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Det norske medisinske teamet som reiste til Hellas 14. september for å bistå etter brannen i flyktningleiren Moria på Lesvos, forlenger sitt oppdrag med tre uker, til 26. oktober. Norge bidrar også med materiell som telt, biler, tilhengere og modul

 • Reglene om tilbakegående merverdiavgiftsoppgjør endres

  22.09.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Pandemien har gitt et tregere leiemarked for utleiere. Som et midlertidig tiltak utvides utleiefristen for å ha rett til tilbakegående avgiftsoppgjør fra seks til tolv måneder.

 • Presseinvitasjon: Justis- og beredskapsminister til Oslo politidistrikt

  22.09.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Monica Mæland (H) vitjar i morgon, onsdag 23. september, Oslo politidistrikt. Kampen mot vald mot kvinner og barn er jobb nummer éin for Mæland. Under besøket ynskjer ho å vite meir om kriminalitetsutfordringane i hovudstaden, og korleis distriktet

 • Samferdselsministeren til Innlandet og Vestland 23.-24. september

  22.09.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Knut Arild Hareide skal mellom anna på vegopning på E16 Filefjell, signere byvekstavtale med Bergensområdet og delta på folkemøte om E16 Bergen-Voss. Presse er invitert til alle delar av programmet, men må av smittevernomsyn

 • Bodø lufthamn: Samtidig flytting av terminal og rullebane skal liggje til grunn for vidare planlegging

  22.09.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi har full framdrift i planlegginga av flytting av Bodø lufthamn. Prosjektet går no inn i ein forprosjektfase, som skal ta utgangspunkt i ei samtidig flytting av terminalen og rullebana. Ei slik flytting vil medverke til ei positiv byutvikling i

 • Nett-tv

  Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren og helseministeren

  22.09.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Invitasjon til pressekonferanse i morgon, onsdag 23. september klokka 1400, med justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 • Dei med doktorgrad får seg jobb, men trivs best utanfor universiteta og høgskolane

  22.09.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Ei ny undersøking blant folk med doktorgrad viser at dei som er tilsett i private og offentlege verksemder er meir nøgde enn dei som arbeider ved eit universitet eller ein høgskole.

 • Norges 40 beste mat- og drikkeprodukter er kåret

  22.09.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Etter tre dager med smaksarbeid har juryen bestemt hvilke 40 produkter som går videre til finalen i Det Norske Måltid. De fagtunge juryene har vurdert produkter innen kategorier som sjømat, ost og øl.

 • Olje- og energiministeren til Egersund og Sokndal

  22.09.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tina Bru besøker Egersund og Sokndal fredag 25. september.

 • 10 millionar kroner ekstra til utstyr i fagskolane

  22.09.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Satsinga på fagskolane held fram. No foreslår regjeringa å bruke 10 millionar kroner ekstra i 2020 på utstyr til fagskolane.

 • Kutter støtten til Født Fri

  21.09.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Organisasjonen Født Fri har brukt deler av statsstøtten de mottok til andre formål enn de fikk støtte til og mangler god økonomistyring, viser en rapport fra Ernst og Young. Ifølge gjennomgangen kan noen av midlene også ha blitt brukt til private

 • Nye regler om utilregnelige lovbrytere trer i kraft 1. oktober

  21.09.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  I juni 2019 endret Stortinget reglene om utilregnelighet og senket terskelen for å dømme noen til tvungent psykisk helsevern. I dag besluttet regjeringen at reglene skal tre i kraft 1. oktober.

 • Tettstaden Straumen er Noregs mest attraktive

  21.09.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Straumen, med 1800 innbyggjarar, har gjennom dei siste ti åra gjennomført ei formidabel sentrumsutvikling, tufta på samarbeid og inkludering. Derfor er tettstaden kåra til årets mest attraktive.

 • Utvidet mulighet for å kombinere dagpenger og opplæring forlenges

  21.09.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen ønsker å forlenge den midlertidige ordningen som gjør det enklere å kombinere dagpenger med opplæring eller utdanning. I forslaget til statsbudsjettet for 2021 legges det opp til at ordningen forlenges frem til 1. juli 2021. Samtidig