Finn aktuelt

Viser 21-40 av 29751 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsministerens program veke 30

  26.07.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren er på reise i Trøndelag onsdag 28. juli til fredag 30. juli.

 • Kompensasjon for kystfartøy som har fisket i britisk sone

  26.07.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt å kompensere kystfartøy, som ble berørt av manglende tilgang til britisk farvann, med en tilleggskvote på 100 tonn sei nord for 62 grader nord.

 • Norges deltakelse under formøtet til FN-toppmøtet om matsystemer 26.-28. juli

  26.07.2021 Nyhet Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Generalsekretær Antonio Guterres har invitert til et FN-toppmøte om matsystemer i september. Han ber verden om å vurdere å endre matsystemene for å kunne oppnå både bærekraftsmål 2 om null sult og de resterende globale målene. Pandemien har drevet

 • Norge deltok da EUs miljøministre møttes i Slovenia

  23.07.2021 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Fra 20. til 21. juli møttes EUs miljøministre i Slovenia for et uformelt ministermøte. Fra Norge deltok statssekretær Kjartan Alexander Lunde (V) fra Klima- og miljødepartementet.

 • Flere lettelser i innreiserestriksjonene

  23.07.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Fra midnatt 26. juli åpner regjeringen for at enda flere kan få reise inn i Norge. Dette gjelder blant annet mindreårige barn som reiser sammen med foreldre som har et EU-koronasertifikat, og familiemedlemmer til norske borgere i utlandet som vil

 • EU setter sirkulær økonomi på agendaen

  23.07.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  EU og Norge jobber med styrke europeisk konkurransekraft gjennom å bygge en sirkulær, kreativ og smart økonomi. Det var tema for ministermøtet som fant sted i Slovenia denne uken.

 • Stor interesse for matfaga

  23.07.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Det er ein klar auke i fyrstevalssøkjarar til matfaga i høgare utdanning og til yrkesfaglærarutdanning i restaurant- og matfag. Interessa for landbruksfag og andre grøne utdanningar held seg stabilt.

 • EU-høring om utvidelser av taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet

  23.07.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Europakommisjonens ekspertgruppe for bærekraftig finans, «Platform on Sustainable Finance», publiserte 12. juli utkast til to rapporter om mulige utvidelser av EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet.

 • Landvurdering uke 30: Endringer i innreiserestriksjoner, karantenekrav og krav om karantenehotell for flere land og områder

  23.07.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Regjeringen har besluttet at det gjøres endringer i innreiserestriksjonene og karantenekrav for flere regioner i Norden, flere land i Europa, samt enkelte tredjeland. Bakgrunnen er oppdatert faglig vurdering fra FHI av smittenivået, og behov for

 • Rekordmange har fått studieplass

  23.07.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Aldri før har så mange fått plass ved landets universiteter og høyskoler. I år har 110 119 søkere fått tilbud om studieplass.

 • Dette er utdanningene med størst konkurranse om studieplassene

  23.07.2021 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Rekordmange søkere til høyere utdanning gjør også konkurransen om de mest populære studiene litt ekstra hard. I år er honours-programmet i realfag ved Universitetet i Oslo studiet med høyest poengkrav for førsteganssøkere.

 • Ingen enighet om EØS-midler til Ungarn

  23.07.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Giverlandene og Ungarn greide ikke å bli enige om hvordan EØS-midlene til sivilt samfunn skal forvaltes. Dermed blir det ingen programmer finansiert av EØS-midler i Ungarn i inneværende periode, og Ungarn mister tilgang til en andel på om lag 2,3

 • EFTAs overvåkningsorgan har satt Norges utslippsbudsjett for ikke-kvotepliktig sektor

  22.07.2021 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klimaavtalen med EU forplikter Norge til å kutte de ikke-kvotepliktige utslippene med 40 prosent fra 2005 til 2030. EUs innsatsfordelingsforordning krever at 2030-målet skal regnes om til utslippsbudsjetter for hvert år i perioden 2021-2030.

 • Vil involvere tjenestene i arbeidet med ny tvangslov

  21.07.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Tvangslovsutvalget har foreslått store endringer for bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten. Nå inviterer Helse- og omsorgsdepartementet de som blir berørt av endringene, til å komme med innspill til hva som må til for å lykkes med innføring av

 • Vaksine-avtale med Litauen

  21.07.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Norge og Litauen har i dag undertegnet avtaler om utlån av vaksiner mot covid-19. Dette innebærer at Norge låner 100 000 doser av Pfizer-vaksinen fra Litauen, samtidig som Litauen låner 100 000 doser av Janssen-vaksinen fra Norge. Det er stor

 • Krav til helseattest for eldre bilførere også etter 1. august

  21.07.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  27. mai vedtok Stortinget å be regjeringen oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere, med virkning fra senest 1. august. Samferdselsminister Knut Arild Hareide har nå vurdert hvordan dette skal følges opp.

 • JD skal nedsette utvalg for å se på rolleforståelse mellom politiet og Norsk narkotikapolitiforening

  21.07.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har mottatt en anmodning fra Politidirektoratet (POD), der Politidirektøren ber JD om å overta arbeidet med å nedsette et utvalg som skal vurdere om politiet har utvist god rolleforståelse i dialogen med

 • Utvalde kulturlandskap i jordbruket – Nordherad i Innlandet

  21.07.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Dei utvalde kulturlandskapa i jordbruket (UKL) er ei samling av særs verdifulle kulturlandskap i Noreg. I sommar presenterer vi ein serie artiklar om desse viktige landskapa.

 • Tre av fire over 18 år har fått første dose koronavaksine

  21.07.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  For hver dag øker antall vaksinerte i Norge, og i alt 75 prosent over 18 år har nå fått minst én dose med koronavaksine. Rundt 40 prosent er fullvaksinerte. Det viser ferske tall fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. I løpet av dagen

 • Hva skjer hvis du blir koronasmittet på reise i utlandet?

  20.07.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  I sommer benytter mange nordmenn seg av muligheten til å dra på ferietur til utlandet etter lang tid med stengte grenser. Ferien forløper heldigvis uproblematisk for de fleste, men noen opplever å bli smittet med covid-19 mens de er på ferie. Hva